Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap İsa’nın diriltilmesi hakkında şöyle der: “İnsan olarak öldürüldü, fakat ruh olarak hayata getirildi” (1. Petrus 3:18; Elçiler 13:34; 1. Korintoslular 15:45; 2. Korintoslular 5:16).

İsa’nın kendi sözleri de onun fiziksel bir bedenle diriltilmeyeceğini göstermişti. O fidye olarak, ‘dünyanın yaşamı uğruna kendi bedenini’ vereceğini söylemişti (Yuhanna 6:51; Matta 20:28). Eğer diriltildiğinde bedeni ona geri verilseydi fidye kurbanlığı geçersiz olurdu. Böyle bir şey mümkün olamazdı, çünkü Kutsal Kitap İsa’nın bedenini ve kanını “ilk ve son kez” sunduğunu söyler (İbraniler 9:11, 12).

İsa ruhi bir bedenle diriltildiyse öğrencileri onu nasıl görebildi?

  • Ruhi varlıklar insan bedeni alabilir. Hatta geçmişte insan bedeni almış bazı melekler insanlarla beraber yemek yemişlerdi (Başlangıç 18:1-8; 19:1-3). Fakat onlar hâlâ birer ruhi varlıktı ve fiziksel âlemden ayrılıp göğe dönebilirlerdi (Hâkimler 13:15-21).

  • Bazı melekler gibi İsa da diriltildikten sonra geçici olarak insan bedeni aldı. Ancak ruhi bir varlık olduğundan aniden ortaya çıkabiliyor veya gözden kaybolabiliyordu (Luka 24:31; Yuhanna 20:19, 26). O her seferinde aynı bedenle görünmüyordu. Bu nedenle İsa’nın yakın arkadaşları bile onu ancak yaptığı ve söylediği şeyler sayesinde tanıyabildi (Luka 24:30, 31, 35; Yuhanna 20:14-16; 21:6, 7).

  • İsa, öğrencisi Tomas’a, üzerinde yara izleri olan bir bedenle göründü. İsa’nın bunu yapmasının sebebi, diriltildiğinden şüphe eden Tomas’ın imanını güçlendirmekti (Yuhanna 20:24-29).