İçeriğe geç

İsa Ruhi Bir Bedenle mi Yoksa Fiziksel Bir Bedenle mi Diriltildi?

İsa Ruhi Bir Bedenle mi Yoksa Fiziksel Bir Bedenle mi Diriltildi?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap İsa’nın diriltilmesi hakkında şöyle der: “İnsan olarak öldürüldü, fakat ruh olarak hayata getirildi” (1. Petrus 3:18; Elçiler 13:34; 1. Korintoslular 15:45; 2. Korintoslular 5:16).

İsa’nın kendi sözleri de onun fiziksel bir bedenle diriltilmeyeceğini göstermişti. O fidye olarak, ‘dünyanın yaşamı uğruna kendi bedenini’ vereceğini söylemişti (Yuhanna 6:51; Matta 20:28). Eğer diriltildiğinde bedeni ona geri verilseydi fidye kurbanlığı geçersiz olurdu. Böyle bir şey mümkün olamazdı, çünkü Kutsal Kitap İsa’nın bedenini ve kanını “ilk ve son kez” sunduğunu söyler (İbraniler 9:11, 12).

İsa ruhi bir bedenle diriltildiyse öğrencileri onu nasıl görebildi?

  • Ruhi varlıklar insan bedeni alabilir. Hatta geçmişte insan bedeni almış bazı melekler insanlarla beraber yemek yemişlerdi (Başlangıç 18:1-8; 19:1-3). Fakat onlar hâlâ birer ruhi varlıktı ve fiziksel âlemden ayrılıp göğe dönebilirlerdi (Hâkimler 13:15-21).

  • Bazı melekler gibi İsa da diriltildikten sonra geçici olarak insan bedeni aldı. Ancak ruhi bir varlık olduğundan aniden ortaya çıkabiliyor veya gözden kaybolabiliyordu (Luka 24:31; Yuhanna 20:19, 26). O her seferinde aynı bedenle görünmüyordu. Bu nedenle İsa’nın yakın arkadaşları bile onu ancak yaptığı ve söylediği şeyler sayesinde tanıyabildi (Luka 24:30, 31, 35; Yuhanna 20:14-16; 21:6, 7).

  • İsa, öğrencisi Tomas’a, üzerinde yara izleri olan bir bedenle göründü. İsa’nın bunu yapmasının sebebi, diriltildiğinden şüphe eden Tomas’ın imanını güçlendirmekti (Yuhanna 20:24-29).