İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Mesih’in Gelişi Nedir?

Mesih’in Gelişi Nedir?

Kutsal Kitabın cevabı

Kutsal Kitap İsa Mesih’in gelip yeryüzündeki insanları yargılayacağı zamana birçok kez değinir. * Örneğin, Matta 25:31-​33 şöyle der:

“İnsanoğlu [İsa Mesih] bütün meleklerle birlikte ihtişamıyla gelince, o zaman yüce tahtına oturacak. Bütün milletler onun önünde toplanacak ve o, bir çobanın koyunları keçilerden ayırması gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağ yanına, keçileri sol yanına koyacak.”

Bu yargılama zamanı ‘büyük sıkıntının’ bir kısmı olacak. Dünyanın başlangıcından beri benzeri görülmemiş bu sıkıntı, Armagedon savaşıyla zirveye ulaşacak (Matta 24:21; Vahiy 16:16). İsa’nın meselinde keçiler olarak betimlenen düşmanları ‘sonsuz yok oluş hükmünü giyecekler’ (2. Selanikliler 1:9; Vahiy 19:11, 15). Bunun tersine koyun olarak betimlenen imanlı takipçileri “sonsuz yaşama” sahip olacaklar (Matta 25:46).

Mesih ne zaman gelecek?

İsa “O gün ve saat konusunda kimse bir şey bilmez” demişti (Matta 24:36, 42; 25:13). Fakat gelişinden hemen önceki dönemi belirlememizi sağlayacak görünür bir bileşik alametten bahsetti (Matta 24:3, 7-14; Luka 21:10, 11).

Mesih insan olarak mı yoksa ruhi bir varlık olarak mı gelecek?

İsa ruhi bir bedenle diriltildiğinden bir insan olarak değil, ruhi bir varlık olarak gelecek (1. Korintoslular 15:45; 1. Petrus 3:18). Bu nedenle İsa ölümünden önceki gün öğrencilerine şöyle dedi: “Kısa bir süre sonra dünya artık beni görmeyecek” (Yuhanna 14:19).

Mesih’in gelişiyle ilgili yaygın olan yanlış görüşler

Yanlış görüş: Kutsal Kitap İsa’nın ‘göklerin bulutları üzerinde geleceğini’ söylediğinden, onun gelişi görünür olacak (Matta 24:30).

Gerçek: Kutsal Kitap sık sık bulutlarla gözden saklanan şeyler arasında bağlantı kurar (Levioğulları 16:2; Sayılar 11:25; Tekrar 33:26). Örneğin, Tanrı Musa’ya “Senin yanına koyu bir bulut içinde geleceğim” demişti (Çıkış 19:9). Musa Tanrı’yı gerçek anlamda görmedi. Benzer şekilde, İsa da ‘göklerin bulutları üzerinde geldiğinde’, onun gelişi gözle görülmeyecek fakat etkileri hissedilecek.

Yanlış görüş: İsa’nın gelişiyle ilgili Vahiy 1:7’de geçen “Her göz onu görecek” ifadesi onun gelişinin gerçekten görüleceği anlamına gelir.

Gerçek: Kutsal Kitapta “göz” ve “görmek” için kullanılan Yunanca ifadeler bazen gerçek anlamda görmek anlamına gelmez; farkına varmak veya algılamak anlamına gelir * (Matta 13:15; Luka 19:42; Romalılar 15:21; Efesoslular 1:18). Kutsal Kitap diriltilen İsa’nın ‘yaklaşılamaz ışıkta oturan, insanlardan hiçbirinin görmediği ve göremeyeceği kişi’ olduğunu söyler (1. Timoteos 6:16). Bu yüzden “Her göz onu görecek” ifadesi Tanrı’nın hükmünü yerine getirecek kişinin İsa Mesih olduğunun tüm insanlar tarafından fark edileceğini gösterir (Matta 24:30).

Yanlış görüş: 2. Yuhanna 7 ayeti İsa’nın insan olarak geleceğini gösterir.

Gerçek: Ayet şöyle der: “Bu dünyada, İsa Mesih’in insan olarak geldiğini kabul etmeyen birçok hilekâr türemiştir.”

Elçi Yuhanna’nın günlerinde bazıları İsa’nın bir insan olarak yeryüzüne geldiğini inkâr ediyordu. Bu kişilere Gnostik deniyordu. İkinci Yuhanna 7 ayeti onların bu sahte iddiasını çürütmek için yazılmıştı.

^ p. 3 Birçok kişi Mesih’in gelişiyle ilgili “ikinci geliş” ifadesini kullansa da, bu ifade Kutsal Kitapta geçmez.

^ p. 14 The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981), sayfa 451 ve 470’e bakın.