Nehemja 3:1–32

3  Översteprästen Ẹljasib+ och hans bröder, prästerna, satte nu i gång och byggde Fårporten.+ De invigde* den+ och satte in dess dörrar. De invigde* sektionen* fram till Meatornet+ och ända till Hạnaneltornet.+  Bredvid dem byggde männen från Jeriko,+ och bredvid dem byggde Sakkur, Imris son.  Hassenạas söner byggde Fiskporten.+ De byggde med timmer+ och satte in dörrar, låsreglar och bommar.  Bredvid dem arbetade Mẹremot,+ son till Urịja, son till Hakkos, med reparationer. Och bredvid dem arbetade Mesụllam,+ son till Berẹkja, son till Mesesạbel, och bredvid dem Sadok, Baạnas son.  Bredvid dem var det männen från Tekọa+ som utförde reparationsarbeten. Men de förnämsta från Tekọa ville inte nedlåta sig till att arbeta under någon tillsyningsman.*  Jojạda, Pasẹas son, och Mesụllam, Besodẹjas son, reparerade Gamla stadens port.+ De byggde med timmer och satte in dörrar, låsreglar och bommar.  Bredvid dem arbetade gibeoniten+ Melạtja och meronotiten Jadon med reparationer, män från Gịbeon och Mispa+ som lydde under ståthållaren* väster om Eufrat.*+  Bredvid dem arbetade Ụssiel, Harhạjas son, en av guldsmederna, med reparationer, och bredvid honom Hananja, en av salvtillverkarna.* De lade stenplattor i Jerusalem ända till Breda muren.+  Bredvid dem arbetade Refạja, Hurs son, med reparationer. Han var furste över halva Jerusalems distrikt. 10  Och bredvid dem arbetade Jedạja, Hạrumafs son, med reparationer utanför sitt eget hus, och bredvid honom arbetade Hattus, Hasabnẹjas son. 11  Malkịa, Harims son,+ och Hassub, Pahat-Moabs son,+ reparerade en annan del av muren* samt Ugnstornet.+ 12  Och bredvid dem arbetade Sallum, Hạllohes son, och hans döttrar med reparationer. Han var furste över halva Jerusalems distrikt. 13  Hanun och invånarna i Sanọa+ reparerade Dalporten.+ De byggde den och satte sedan in dörrar, låsreglar och bommar. Och de reparerade 1 000 alnar* av muren ända till Askhögsporten.+ 14  Malkịa, Rekabs son, furste över Bet-Hạkkerems+ distrikt, reparerade Askhögsporten. Han byggde den och satte in dörrar, låsreglar och bommar. 15  Sallun, Kol-Hoses son, furste över Mispas+ distrikt, reparerade Källporten.+ Han byggde den och lade tak över den och satte in dörrar, låsreglar och bommar. Han reparerade också muren vid Kanaldammen+ nära Kungliga trädgården,+ ända till trappan+ som leder ner från Davidsstaden.+ 16  Efter honom gjorde Nehemja, Asbuks son, reparationer ända från platsen framför Davidsgravarna+ till den konstgjorda dammen+ och vidare bort till De väldigas hus. Han var furste över halva Bet-Surs+ distrikt. 17  Efter honom gjorde leviterna reparationer: Rehum, Banis son, och bredvid honom arbetade Hasạbja med reparationer för sitt distrikt. Han var furste över halva Kegịlas+ distrikt. 18  Efter honom arbetade deras bröder under Bavaj, Hẹnadads son, som var furste över halva Kegịlas distrikt. 19  Bredvid honom reparerade Eser, Jesụas son,+ furste över Mispa, en annan del av muren framför uppgången till Vapenförrådet vid Strävpelaren.+ 20  Efter honom arbetade Baruk, Sạbbais+ son, energiskt med att reparera en annan del av muren, från Strävpelaren fram till ingången till översteprästen Ẹljasibs+ hus. 21  Efter honom reparerade Mẹremot,+ son till Urịja, son till Hakkos, en annan del av muren, från ingången till Ẹljasibs hus till slutet av Ẹljasibs hus. 22  Och efter honom utförde prästerna, män från Jordandistriktet,*+ reparationsarbete. 23  Efter dem arbetade Benjamin och Hassub utanför sitt eget hus. Efter dem arbetade Asarja, son till Maasẹja, son till Ananja, strax intill sitt eget hus. 24  Och efter honom reparerade Binnuj, Hẹnadads son, en annan del av muren, från Asarjas hus till Strävpelaren+ och bort till hörnet. 25  Efter honom gjorde Palal, Usajs son, reparationer framför Strävpelaren och det torn som skjuter ut från kungens hus,*+ det övre torn som hör till Vaktgården.+ Efter honom var det Pedạja, Paros son.+ 26  Och tempeltjänarna*+ som bodde på Ofel+ utförde reparationsarbete till platsen framför Vattenporten+ i öster och det utskjutande tornet. 27  Efter dem reparerade männen från Tekọa+ en annan del av muren, från platsen framför det stora utskjutande tornet fram till Ofelmuren. 28  Prästerna utförde reparationsarbete ovanför Hästporten,+ var och en utanför sitt eget hus. 29  Efter dem arbetade Sadok,+ Immers son, med reparationer utanför sitt eget hus. Och efter honom arbetade Semạja, Sekạnjas son, vakten vid Östra porten.+ 30  Efter honom reparerade Hananja, Selẹmjas son, och Hanun, Salafs sjätte son, en annan del av muren. Efter dem gjorde Mesụllam,+ Berẹkjas son, reparationer utanför sin egen sal. 31  Efter honom utförde Malkịa, medlem av guldsmedsskrået, reparationsarbete ända till tempeltjänarnas*+ och handelsmännens hus, framför Inspektionsporten och ända till hörnets takkammare. 32  Och mellan hörnets takkammare och Fårporten+ utförde guldsmederna och handelsmännen reparationsarbete.

Fotnoter

Eller ”helgade”, ”överlämnade .⁠.⁠. åt Gud”.
Eller ”helgade”, ”överlämnade .⁠.⁠. åt Gud”.
Eller ”den”.
Eller ”böjde inte sin nacke i sina herrars tjänst”.
Eller ”på andra sidan Floden”.
Ordagrant ”som hörde till ståthållarens tron”.
Eller ”parfymtillverkarna”.
Eller ”en uppmätt sektion”.
Dvs. ca 445 m. Se Tillägg B14.
Eller möjligen ”från distriktet i närheten”, ”från grannskapet”.
Eller ”palatset”.
Eller ”netinimtjänarna”. Netinim betyder ”sådana som har blivit givna”.
Eller ”netinimtjänarnas”. Netinim betyder ”sådana som har blivit givna”.

Studienoter

Media