Daniel 5:1–31

5  Kung Belsạssar+ hade en stor fest för tusen av sina stormän, och han drack vin inför dem.+  Påverkad av vinet befallde Belsạssar att man skulle hämta de kärl av guld och silver som hans far* Nebukadnẹssar hade tagit från templet i Jerusalem,+ så att kungen och hans stormän, bihustrur och konkubiner kunde dricka ur dem.  Då hämtade man kärlen av guld som hade tagits från templet i Guds hus i Jerusalem, och kungen och hans stormän, bihustrur och konkubiner drack ur dem.  De drack vin och lovprisade gudarna av guld och silver, koppar och järn, trä och sten.  Plötsligt syntes en människohand, och fingrarna började skriva på putsen på väggen i kungens palats, precis intill lampstället, och kungen följde handen med blicken.  Kungens tankar skrämde honom, och han blev likblek,* benen skakade och knäna darrade.+  Kungen röt att man skulle hämta in spåmännen, kaldéerna* och astrologerna.+ Han sa till de visa männen i Babylon: ”Den som kan läsa den här skriften och berätta vad den betyder ska bli klädd i purpur, få en guldkedja om halsen+ och bli rikets tredje man.”+  Då kom kungens alla visa män in, men ingen av dem kunde läsa skriften eller tyda den.+  Kung Belsạssar blev utom sig av skräck och hans ansikte tappade all färg, och stormännen var helt ställda.+ 10  När drottningen* fick höra vad kungen och hans stormän hade sagt gick hon in i festsalen och sa: ”Må kungen leva för evigt! Det finns ingen anledning att blekna av skräck. 11  Det finns en man* i ditt rike som har heliga gudars ande i sig. På din fars tid visade han sig ha kunskap och insikt och vishet lik gudarnas.+ Din far, kung Nebukadnẹssar, satte honom över magikerna,* spåmännen, kaldéerna och astrologerna.+ Ja, din far gjorde detta, o kung. 12  För Daniel, som kungen gav namnet Beltesạssar,+ hade kunskap och insikt och en unik förmåga att tyda drömmar, förklara gåtor och lösa invecklade problem.*+ Kalla nu på Daniel, så kommer han att tyda skriften åt dig.” 13  Daniel fördes in till kungen, och kungen frågade honom: ”Är du Daniel, en av fångarna+ som min far kungen förde hit från Juda?+ 14  Jag har hört att gudars ande är i dig+ och att du har kunskap och insikt och stor vishet.+ 15  De visa männen och spåmännen har hämtats hit för att läsa skriften och tyda den, men de klarar inte av att tyda budskapet.+ 16  Men jag har hört att du kan ge uttydningar+ och lösa invecklade problem.* Om du kan läsa denna skrift och berätta vad den betyder ska du bli klädd i purpur, få en guldkedja om halsen och bli rikets tredje man.”+ 17  Daniel svarade kungen: ”Behåll dina gåvor och ge belöningarna åt andra. Men jag ska ändå läsa skriften för kungen och berätta vad den betyder. 18  Ärade kung, det var den högste Guden som gav din far Nebukadnẹssar riket och storheten, äran och majestätet.+ 19  Han fick en sådan storhet av Gud att alla folk, nationer och språkgrupper bävade för honom i fruktan.+ Han dödade vem han ville och skonade vem han ville, och han upphöjde och förödmjukade folk efter behag.+ 20  Men när han blev så stolt i sitt hjärta och förhärdad i sin ande att han började uppföra sig högmodigt+ störtades han från kungatronen och förlorade sin värdighet. 21  Han drevs bort från människorna, och han fick ett djurs hjärta och bodde bland vildåsnor. Han åt gräs som oxar, och hans kropp fuktades av himlens dagg, tills han insåg att den högste Guden är härskare över människornas riken och att han ger makten åt vem han vill.+ 22  Men du, Belsạssar, hans son, har inte ödmjukat ditt hjärta fastän du kände till allt detta. 23  I stället har du satt dig upp mot himlens Herre,+ och kärlen från hans hus hämtade du.+ Du och dina stormän, bihustrur och konkubiner drack vin ur dem och lovprisade gudarna av silver och guld, koppar och järn, trä och sten, gudar som varken ser eller hör eller vet något.+ Men den Gud som har ditt liv+ och din framtid i sin hand, honom har du inte ärat. 24  Därför sände han denna hand och lät skriva denna skrift.+ 25  Skriften lyder: Menẹ, menẹ, tekẹl och parsịn. 26  Detta är vad orden betyder. Menẹ: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det.+ 27  Tekẹl: Du har blivit vägd på en våg och väger för lätt. 28  Perẹs: Ditt rike har blivit delat och överlämnat åt meder och perser.”+ 29  Då befallde Belsạssar att man skulle klä Daniel i purpur och hänga en guldkedja om hans hals, och han utropades till rikets tredje man.+ 30  Samma natt dödades Belsạssar, den kaldeiske kungen.+ 31  Och medern Dareios+ övertog riket, omkring 62 år gammal.

Fotnoter

Eller ”morfar”, ”företrädare”.
Eller ”han ändrade ansiktsuttryck”.
En grupp som hade spådom och astrologi som yrke.
Tydligtvis kungens mor.
Eller ”kunnig man”.
Eller ”de magiutövande prästerna”.
Ordagrant ”lösa upp knutar”.
Ordagrant ”lösa upp knutar”.

Studienoter

Media