STRAŽNI STOLP – PREUČEVALNA IZDAJA Maj 2014

Ta številka razpravlja o treh metodah, ki jih lahko uporabimo na oznanjevanju, da bi bil naš odgovor na zahtevna vprašanja prepričljiv. Zakaj je nujno, da ostajamo zvesti Božji organizaciji?

»Moja jed je, da izpolnjujem« Božjo voljo

Kralj David, apostol Pavel in Jezus Kristus so bili osredinjeni na izpolnjevanje Božje volje. Kako lahko ohranimo oziroma v sebi znova prebudimo gorečnost za oznanjevanje na področjih, kjer ni lahko oznanjevati?

Kako »vsakemu odgovoriti«?

Kako lahko s Svetim pismom učinkovito odgovarjamo na zahtevna vprašanja? Razmislimo o treh metodah, ki jih lahko uporabimo, da bi bili naši odgovori prepričljivi.

Na oznanjevanju upoštevajmo zlato pravilo

Kako bi se morali vesti do vsakega posameznika, ki ga srečamo na oznanjevanju? Kako Jezusove besede iz Mateja 7:12 vplivajo na naše oznanjevanje?

ŽIVLJENJSKA ZGODBA

Jehova mi je res pomagal

Kenneth Little pripoveduje, kako mu Bog Jehova pomaga premagovati sramežljivost in pomanjkanje samozavesti ter kako že vse življenje blagoslavlja njegovo pogumno prizadevanje.

Jehova je organiziran Bog

Kako se iz poročil o staroveških Izraelcih in kristjanih v prvem stoletju vidi, da bi današnji Jehovovi služabniki na zemlji morali biti organizirani?

Ali napreduješ skupaj z Jehovovo organizacijo?

Satanova stvarnost bo kmalu prišla do svojega konca. Zakaj je nujno, da ostajamo zvesti organizaciji, ki jo Bog uporablja na zemlji danes?

IZ NAŠEGA ARHIVA

»Žetev še ni končana«

V Braziliji oznanjuje svetopisemsko resnico več kot 760.000 Jehovovih prič. Kako se je začelo oznanjevati v Južni Ameriki?