Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali napreduješ skupaj z Jehovovo organizacijo?

Ali napreduješ skupaj z Jehovovo organizacijo?

»Jehova namreč upira oči v pravične.« (1. PET. 3:12)

1. Katera organizacija je kot ljudstvo za Jehovovo ime nadomestila odpadniški Izrael? (Glej sliko pri naslovu.)

JEHOVU upravičeno pripadajo zasluge za ustanovitev krščanske občine v prvem stoletju in za obnovo čistega čaščenja v sodobnem času. Kot smo videli v predhodnem članku, je odpadniški izraelski narod kot ljudstvo za Jehovovo ime nadomestila organizacija zgodnjih Kristusovih sledilcev. Tej novi organizaciji je bil Bog zelo naklonjen, in je preživela uničenje Jeruzalema leta 70 n. št. (Luk. 21:20, 21) To, kar se je dogajalo v prvem stoletju, je bilo predhodnica dogodkom, ki se tičejo današnjih Jehovovih služabnikov. Satanova stvarnost bo kmalu prišla do svojega konca, Božja organizacija pa bo preživela zadnje dni. (2. Tim. 3:1) Zakaj smo o tem lahko prepričani?

2. Kaj je Jezus rekel glede »velike stiske« in kako se bo ta začela?

2 Jezus je glede svoje nevidne navzočnosti in sklenitve stvarnosti rekel: »Tedaj [bo] velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta doslej in je tudi nikoli več ne bo.« (Mat. 24:3, 21) Ta stiska, ki nima primere, se bo začela, ko bo  Jehova po političnih silah uničil »Babilon Veliki«, svetovni imperij krive religije. (Raz. 17:3–5, 16) Kaj pa se bo zgodilo za tem?

DEJANJA, KI JIH USMERJA SATAN, VODIJO V HARMAGEDON

3. Do katerega neuspešnega napada na Jehovovo ljudstvo bo prišlo po uničenju krive religije?

3 Po uničenju krive religije bodo Satan in različni elementi njegovega sveta napadli Jehovove služabnike. Sveto pismo denimo glede »Goga iz dežele Magóg« napoveduje: »Prišel boš, pridivjal boš kakor nevihta. Boš kakor oblaki, ki prekrijejo deželo, ti in vse tvoje čete in mnoga ljudstva s teboj.« Ker Jehovove priče nimajo oboroženih sil in so najbolj miroljubno ljudstvo na zemlji, bodo videti lahek plen. Toda napad nanje se bo izkazal za katastrofalno napako! (Ezek. 38:1, 2, 9–12)

4., 5. Kako se bo Jehova odzval na poskuse Satana, da uniči njegove služabnike?

4 Kako se bo Bog odzval na prizadevanja Satana, da uniči njegovo ljudstvo? Jehova bo posegel v njihovo korist in s tem uveljavil svojo pravico, ki jo ima kot Najvišji v vsem vesolju. Napad na svoje služabnike jemlje kot napad na njega samega. (Beri Zaharija 2:8.) Zato bo naš nebeški Oče nemudoma ukrepal, da bi nas rešil. Ta rešitev bo svoj vrhunec dosegla ob uničenju Satanovega sveta v harmagedonu, v »vojni velikega dne Vsemogočnega Boga«. (Raz. 16:14, 16)

5 O harmagedonu pa svetopisemska prerokba govori naslednje: »‚Jehova [je] v sporu z narodi. On sam se bo pravdal z vsemi ljudmi. Hudobne bo izročil meču,‘ govori Jehova. Jehova nad vojskami govori takole: ‚Glej, nesreča se širi od naroda do naroda in velik vihar se bo vzdignil s skrajnih koncev zemlje. Tistega dne bodo pobiti od Jehova ležali od enega konca zemlje do drugega. Ne bodo jih objokovali, ne bodo jih zbirali, niti jih ne bodo pokopavali. Bodo kakor gnoj na površju zemlje.‘« (Jer. 25:31–33) S harmagedonom se bo ta hudobna stvarnost končala. Satanov svet bo odstranjen, toda zemeljski del Jehovove organizacije bo preživel.

ZAKAJ JE DANAŠNJA JEHOVOVA ORGANIZACIJA USPEŠNA

6., 7. a) Kdo sestavlja »veliko množico«? b) Kakšnemu porastu smo priča v zadnjih letih?

6 Božjo organizacijo na zemlji ohranja živo in uspešno to, da jo sestavljajo ljudje, ki uživajo Božjo naklonjenost. Biblija nam zagotavlja: »Jehova namreč upira oči v pravične in nagiba ušesa k njihovim ponižnim prošnjam.« (1. Pet. 3:12) Med te pravične spadajo pripadniki »velike množice«, ki »prihajajo iz velike stiske«. (Raz. 7:9, 14) Ti, ki preživijo veliko stisko, niso samo »množica«. So »velika množica« – zelo veliko jih je. Ali med temi, ki preživijo »veliko stisko«, vidiš sebe?

7 Od kod pa prihajajo ti, ki sestavljajo veliko množico? Skupaj se zbirajo zaradi nečesa, kar je Jezus napovedal kot del znamenja svoje navzočnosti. Rekel je: »Ta dobra novica o kraljestvu se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji v pričevanje vsem narodom, in tedaj bo prišel konec.« (Mat. 24:14) To je v teh zadnjih dneh glavno delo Božje organizacije. Ker Jehovove priče po vsej zemlji oznanjujejo drugim in jih poučujejo, se je že milijone ljudi naučilo častiti Boga »v duhu in resnici«.  (Jan. 4:23, 24) V zadnjih desetih letih, med službenima letoma 2003 in 2012, je na primer več kot 2,707.000 posameznikov s krstom simboliziralo svojo posvetitev Bogu. Po vsem svetu je zdaj dobrih 7,900.000 Prič, njim pa se, še posebej med vsakoletnim obhajanjem spominske slovesnosti, pridružuje več milijonov ljudi. Ne želimo se hvaliti s številkami, saj je Bog tisti, ki daje, da raste. (1. Kor. 3:5–7) Kljub temu pa je očitno, da velika množica raste in je iz leta v leto večja.

8. Kaj je vzrok izjemnega porasta v Jehovovi novodobni organizaciji?

8 Število Božjih služabnikov je tako izjemno naraslo zato, ker Priče podpira sam Jehova. (Beri Izaija 43:10–12.) Ta porast je bil napovedan s temi preroškimi besedami: »Iz majhnega jih bo nastalo tisoč in iz neznatnega mogočen narod. Jaz, Jehova, bom to pospešil ob svojem času.« (Iza. 60:22) V preteklosti je bil maziljeni ostanek nekaj »majhnega«, toda ko so bili v Božjo organizacijo pripeljani še drugi duhovni Izraelci, je številčno zrasel. (Gal. 6:16) Z leti pa se je zaradi Jehovovega blagoslova porast nadaljeval še z zbiranjem velike množice.

KAJ JEHOVA PRIČAKUJE OD NAS

9. Kaj moramo delati, če želimo doživeti svetlo prihodnost, ki je obljubljena v Božji Besedi?

9 Naj smo maziljeni kristjani ali člani velike množice, lahko doživimo svetlo prihodnost, ki jo obljublja Božja Beseda. Pogoj je le, da delamo to, kar Jehova od nas pričakuje. (Iza. 48:17, 18) Razmislimo o Izraelcih, ki so bili pod Postavo. Postava jim je bila dana med drugim zato, da bi jih ščitila, in sicer s koristnimi predpisi glede spolnosti, poslovnih odnosov, skrbi za otroke, pravilnega ravnanja s soljudmi in še drugega. (2. Mojz. 20:14; 3. Mojz. 19:18, 35–37; 5. Mojz. 6:6–9) Podobno tudi nam koristi, če delamo to, kar Bog pričakuje od nas; in izpolnjevati njegovo voljo nam prav gotovo ni v breme. (Beri 1. Janezovo 5:3.) Tako kakor je bila Izraelcem Postava v zaščito, tudi nas podrejanje zakonom in načelom Boga Jehova ščiti, obenem pa nam pomaga, da ostanemo »zdravi v veri«. (Titu 1:13)

10. Zakaj bi si morali določiti čas za preučevanje Biblije in za tedensko družinsko čaščenje?

10 Zemeljski del Jehovove organizacije napreduje v različnih pogledih. Na primer: naše razumevanje svetopisemske resnice postaja vse jasnejše. To je tudi pričakovati, saj v Svetem pismu beremo: »Pot pravičnih pa je kakor luč zore, ki sveti vse močneje do popolnega dne.« (Preg. 4:18) Toda prav bi bilo, da bi se vprašali: »Ali sem na tekočem z razjasnitvami našega razumevanja svetopisemske resnice? Ali imam navado brati Biblijo vsak dan? Ali željno prebiram naše publikacije? Ali imamo jaz in moji dragi domači vsak teden večer za družinsko čaščenje?« Večina med nami se bo strinjala, da vse to za nas ni pretežko. Najpogosteje je vse, kar je treba storiti, to, da si za te stvari določimo čas. Imeti točno spoznanje Svetega pisma, živeti po njem in duhovno napredovati je zelo pomembno – še zlasti zdaj, ko se približuje velika stiska!

11. Katere koristi so skupne staroveškim praznikom in današnjim shodom, zborom in zborovanjem?

11 Jehovova organizacija nam želi le najboljše, ko nas spodbuja, naj poslušamo nasvet apostola Pavla: »Premišljujmo  drug o drugem, da bi se spodbujali k ljubezni in dobrim delom. In ne izpuščajmo naših shodov, kakor je to nekaterim v navadi, temveč se med seboj bodrimo, in to tem bolj, čim bolj vidite, da se bliža dan.« (Heb. 10:24, 25) Izraelce so vsakoletni prazniki in drugi dogodki, ob katerih so se zbrali k čaščenju Boga, duhovno krepili. Poleg tega so bili takšni dogodki, kot je bil tudi posebni šotorski praznik v Nehemijevih dneh, priložnosti za veselje. (2. Mojz. 23:15, 16; Neh. 8:9–18) Danes imamo podobne koristi od naših shodov, zborov in zborovanj. Poskrbimo, da bomo iz vseh teh dogodkov, ki pripomorejo k našemu duhovnemu zdravju in sreči, pridobili kar največ. (Titu 2:2)

12. S kakšnimi občutki nas navdaja to, da lahko oznanjujemo Kraljestvo?

12 Povezanost z Božjo organizacijo nam omogoča, da z veseljem sodelujemo »v svetem delu Božje dobre novice«. (Rim. 15:16) In ker pomagamo pri tem »svetem delu«, smo »sodelavci« Jehova, ki je svet. (1. Kor. 3:9; 1. Pet. 1:15) Oznanjevanje dobre novice prispeva k posvetitvi Jehovovega svetega imena. Res je neprecenljiva čast, da lahko oznanjujemo »veličastno dobro novico srečnega Boga«. (1. Tim. 1:11)

13. Od česa sta odvisna naše dobro duhovno zdravje in življenje?

13 Bog želi, da ohranjamo dobro duhovno zdravje, tako da se ga oklepamo in podpiramo njegovo organizacijo pri vseh njenih dejavnostih. Mojzes je Izraelcem rekel: »Za priči kličem danes proti vam nebo in zemljo, da sem položil predte življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi si torej življenje, da boš živel, ti in tvoje potomstvo, s tem da ljubiš Jehova, svojega Boga, da poslušaš njegov glas in se ga oklepaš. On ti namreč daje življenje in veliko dni, da bi lahko živel na zemlji, glede katere je Jehova tvojim praočetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, prisegel, da jim jo bo dal.« (5. Mojz. 30:19, 20) Od tega, da ljubimo Jehova, izpolnjujemo njegovo voljo, poslušno ubogamo njegov glas in se ga oklepamo, je odvisno naše življenje.

14. Kako je neki brat čutil glede vidnega dela Božje organizacije?

14 Brat Pryce Hughes, ki se je odločno oklepal Boga in hodil v korak z njegovo organizacijo, je nekoč rekel: »Tako sem hvaležen, da sem živel v spoznanju Jehovovih namenov vse od tistih zgodnjih dni, tik pred letom 1914 [. . .]. Če je katera stvar zame res pomembna, potem je to ostati tesno povezan z Jehovovo vidno organizacijo. Moje zgodnje izkušnje so me izučile, kako nerazumno se je zanašati na človeško razglabljanje. Kakor hitro sem to dognal, sem se odločil ostati pri tej zvesti organizaciji. Kako pa bi si človek drugače pridobil Jehovovo naklonjenost in blagoslov?«

PRIZADEVAJMO SI NAPREDOVATI SKUPAJ Z BOŽJO ORGANIZACIJO

15. Povej svetopisemski zgled, ki kaže, kako bi morali gledati na spremenjeno razumevanje tega, kar je zapisano v Bibliji.

15 Da bi nam bil Jehova kot posameznikom naklonjen in bi nas blagoslovil, moramo podpirati njegovo organizacijo in sprejeti spremembe v našem razumevanju Svetega pisma. Razmislimo o naslednjem: Po Jezusovi smrti je bilo tisoče judovskih kristjanov gorečih za Postavo in se jim je  bilo težko ločiti od nje. (Apd. 21:17–20) Toda Pavlovo pismo Hebrejcem jim je pomagalo sprejeti dejstvo, da niso bili posvečeni po žrtvah, »ki se jih opravlja po Postavi«, temveč »z darovanjem telesa Jezusa Kristusa enkrat za vselej«. (Heb. 10:5–10) Nedvomno je večina kristjanov judovskega porekla spremenila svoje mišljenje in duhovno napredovala. Tudi mi moramo marljivo preučevati Biblijo in naše publikacije ter biti dovzetni za spremembe v razumevanju Božje Besede ali v oznanjevanju.

16. a) Zaradi katerih blagoslovov bo življenje v novem svetu čudovito? b) Česa v novem svetu pa se veseliš ti?

16 Jehova bo vse, ki bodo ostali zvestovdani njemu in njegovi organizaciji, nenehno blagoslavljal. Zvesti maziljenci bodo uživali velike blagoslove kot Kristusovi sodediči v nebesih. (Rim. 8:16, 17) Če pa imamo zemeljsko upanje, si zamislimo, kako lepo bo živeti v raju. V veliko veselje nam je, da smemo kot del Jehovove organizacije drugim pripovedovati o Božjem obljubljenem novem svetu! (2. Pet. 3:13) »Krotki pa bodo podedovali zemljo,« piše v Psalmu 37:11, »in uživali obilje miru.« Ljudje bodo »zidali [. . .] hiše in prebivali v njih« ter »uživali sadove svojih rok«. (Iza. 65:21, 22) Nič več ne bo zatiranja, revščine in lakote. (Ps. 72:13–16) Babilon Veliki ne bo nikogar več zavajal, saj bo izginil. (Raz. 18:8, 21) Mrtvi bodo obujeni in bodo imeli možnost večno živeti. (Iza. 25:8; Apd. 24:15) Milijonom Jehovu posvečenih ljudi se obetajo zares vznemirljive reči! Da bi vse te svetopisemske obljube za nas kot posameznike postale resničnost, moramo še naprej duhovno napredovati skupaj z Božjo organizacijo oziroma biti vselej v koraku z njo.

Ali vidiš sebe v raju? (Glej odstavek 16.)

17. Kakšno stališče naj bi imeli do čaščenja Jehova in do njegove organizacije?

17 Ker je konec te stvarnosti tako blizu, ostanimo trdni v veri in kar najbolj cenimo ureditev, ki jo je uvedel Bog, da bi ga častili. Takšno je bilo stališče psalmista Davida, ki je pel: »Eno prosim Jehova, to si želim: da bi smel prebivati v Jehovovi hiši vse dni svojega življenja, da bi gledal Jehovovo lepoto in občudoval njegov tempelj.« (Ps. 27:4) Da bi se le vsi oklepali Boga Jehova, ostali v koraku z njegovim ljudstvom in napredovali skupaj z njegovo organizacijo.