Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali se spomnite?

Ali se spomnite?

 Ali se spomnite?

Ali ste uživali v branju zadnjih številk Stražnega stolpa? Poglejte, ali lahko odgovorite na naslednja vprašanja:

Kaj lahko kristjan stori, ko čuti, da je čustveno in duhovno utrujen?

Prepoznati moramo vzrok za našo utrujenost. Morda nam bo pomagalo to, da pregledamo svoje navade in imetje ter odložimo nepotrebna bremena. Glede na svoje razmere si lahko postavimo stvarne cilje. Pomembno je, da skrbimo za duhovno zdravje; k temu naj bi spadala redna molitev in poglobljeno premišljevanje. (15. 8., strani 23–26)

Zakaj Jehovove priče trdijo, da je število 144.000 dobesedno?

Apostol Janez je potem, ko je izvedel za skupino 144.000-ev, videl ‚veliko množico ljudi, ki jih noben človek ni mogel prešteti‘. (Razodetje 7:4, 9) Če bi bilo število 144.000 simbolično, bi nasprotje izginilo. Jezus je o teh, ki bodo vladali z njim, govoril kot o ‚mali čredi‘. (Luka 12:32) (1. 9., stran 30)

Zakaj je lahko Izraelec prodal tujcu neizkrvavljeno mrtvo žival?

Tujec ali inozemec, ki se ni spreobrnil, ni bil pod Postavo. Zato mu je Izraelec smel takšno žival dati oziroma prodati. (5. Mojzesova 14:21) Spreobrnjenci pa so bili pod Postavo in neizkrvavljenega mesa živali niso jedli. (3. Mojzesova 17:10) (15. 9., stran 26)

Kaj je bionika in zakaj je lahko za kristjane zanimiva?

To je področje znanosti, ki si prizadeva posnemati stvaritve, najdene v naravi. Na primer, brata Wright sta preučila letenje velikih ptic in nato izdelala letalo. Tako lahko bionika kristjana spodbudi k slavljenju Stvarnika. (1. 10., stran 9)

Za koga je v Drugem pismu Korinčanom 12:2–4 rečeno, da je bil vzet v raj?

Ta odlomek je takoj za vrsticami, v katerih Pavel brani svoje apostolstvo. Ker Biblija razen Pavla, ki nam o tem pripoveduje, ne omenja nobenega drugega človeka, ki bi imel takšno izkušnjo, je to videnje verjetno imel ravno Pavel. (15. 10., stran 8)

Naštejte nekaj lastnosti, zaradi katerih je Jezus usposobljen, da služi kot od Boga izbrani voditelj.

Jezus je bil popolnoma značajen, pošten in pravičen. Bil je povsem predan Bogu. Zelo se je zanimal za ljudi in je rad poprijel za delo. (1. 11., strani 6–7)

Kje bodo demoni med tisočletjem?

Logično lahko sklenemo, da bodo med Kristusovim tisočletnim vladanjem skupaj s Satanom vrženi v brezno. (Razodetje 20:1–3) V Prvi Mojzesovi knjigi 3:15 je bilo napovedano strtje kačine glave, in to med drugim pomeni, da bo Satan med tisočletjem vržen v brezno. Med njegovo seme spadajo tudi hudobni angeli oziroma demoni. To, da so pokazali strah pred breznom, nakazuje, da se zavedajo te prihodnje omejitve. (Luka 8:31) (15. 11., strani 30–31)

Zakaj bi moral biti človek previden glede pitja alkoholnih pijač, četudi pazi, da ne spije toliko, da bi bil vidno pijan?

Pri nekaterih ljudeh je težko zaznati, da so pijani, celo ko spijejo kar nekaj alkohola. Toda posameznik lahko postopoma postane odvisen od alkohola in prične ‚sužnjevati mnogemu vinu‘. (Titu 2:3) Jezus je svaril pred tem, da bi postali ‚obteženi s prenajedanjem in prekomernim pitjem‘. (Luka 21:34, 35) Ni treba, da pitje doseže ravno stopnjo pijanosti, da človeka uspava in poleni – tako telesno kot duhovno. (1. 12., strani 19–21)