Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Modro ravnajte z denarjem

Modro ravnajte z denarjem

ZA REK »Denar je korenina vsega zla« pogosto pravijo, da je biblijski. To, kar Biblija v resnici pravi, je, da je »ljubezen do denarja« korenina vsega zla. (1. Timoteju 6:10) Nekateri ljudje zares razvijejo ljubezen do denarja in se posvetijo kopičenju bogastva. Drugi postanejo sužnji denarja in žanjejo žalostne posledice. Vendar pa nam je denar lahko v korist, kadar z njim ustrezno ravnamo. Biblija priznava, da »denar reši veliko problemov«. (Propovednik 10:19, Holy Bible—Easy-to-Read Version)

Čeprav za Biblijo ne moremo reči, da je finančni priročnik, pa vsebuje praktične nasvete, ki vam lahko pomagajo modro ravnati z denarjem. Finančni svetovalci običajno priporočajo naslednjih pet korakov, ki se skladajo z biblijskimi načeli, zapisanimi pred davnimi časi.

Bodite na tekočem, kolikšni so vaši prihodki, in porabite manj kot zaslužite.

Varčujte. Iz Biblije izvemo, da so se staroveški Izraelci učili, kako pomembno je varčevati. Naročeno jim je bilo, da naj vsako leto dajo na stran desetino posebej zato, da bi se lahko udeležili narodnih praznikov. (5. Mojzesova 14:22–27) Tudi apostol Pavel je spodbujal prve kristjane, da naj vsak teden dajo nekaj na stran, zato da bi kasneje lahko prispevali za sovernike v potrebi. (1. Korinčanom 16:1, 2) Večina finančnih svetovalcev priporoča varčevanje. Naj vam bo varčevanje ena pomembnejših stvari. Svoje prihranke pustite v banki ali kje drugje, kjer bodo na varnem. To vam bo pomagalo premagati vsakršno skušnjavo, da bi porabili ta denar.

Naredite proračun. Samo tako boste lahko nadzirali svojo porabo denarja oziroma jo zmanjšali. Z dobrim proračunom lahko veste, kam gre vaš denar, in lahko dosežete svoje finančne cilje. Bodite na tekočem, kolikšni so vaši prihodki, in porabite manj kot zaslužite. Naučite se razlikovati med tem, kaj potrebujete in kaj si želite. Glede tega je Jezus svoje poslušalce modro posvaril, da naj »izračuna[jo] stroške«, preden se lotijo kakšnega projekta. (Luka 14:28) Biblija nam svetuje, naj se ogibamo nepotrebnih dolgov. (Pregovori 22:7)

Načrtujte. Skrbno pretehtajte svoje prihodnje potrebe. Na primer, če načrtujete nakup  hiše ali stanovanja, bi morda bila dobra odločitev najeti kredit z nizko obrestno mero. Podobno se lahko kakšnemu možu zdi potrebno, da sklene življenjsko, zdravstveno, invalidsko ali kakšno drugo zavarovanje, da bi zaščitil svoje najbližje. K tehtanju prihodnjih potreb spada tudi načrtovanje za upokojitev. Pregovori 21:5 nas spomnijo, da »misli marljivega merijo le na korist«.

Naučite se razlikovati med tem, kaj potrebujete in kaj si želite.

Učite se. Vlagajte vase, tako da pridobivate nove veščine, ter skrbite za telesno in čustveno zdravje. To so naložbe, ki se vam bodo obrestovale. Naj vam bo učenje navada za vse življenje. Biblija visoko vrednoti »zdravo pamet in premišljenost« in nas spodbuja, da ju vztrajno razvijamo. (Pregovori 3:21, 22; Propovednik 10:10)

Bodite uravnovešeni. Denar naj ima svoje mesto. Številne raziskave so pokazale, da so ljudje, ki jim je bolj mar za druge kakor za denar, srečnejši. Nekateri dovolijo, da zaradi pohlepa niso več uravnovešeni. V kakšnem smislu? Potem ko ustrezno zadovoljijo svoje osnovne potrebe, se pričnejo gnati za bogastvo. Toda kaj poleg hrane, obleke in strehe nad glavo človek v resnici še potrebuje? Nič čudnega, da je biblijski pisec, naveden na začetku članka, tudi napisal: »Če imamo torej hrano, obleko in streho, bodimo s tem zadovoljni.« (1. Timoteju 6:8) Če znamo biti zadovoljni s tem, kar imamo, nas to varuje pred ljubeznijo do denarja in pred vsemi problemi, ki so s tem povezani.

Ljubezen do denarja je zares korenina marsikaterih škodljivih reči. Denar vam bo zagospodoval, če boste to dopustili. Toda, če z njim ravnate ustrezno, vam lahko omogoči svobodo, da si prizadevate za pomembnejše reči v življenju, kot je tesna vez z družino, prijatelji in Bogom. Kljub vsemu se zdi nemogoče, da bi bili v tem svetu povsem osvobojeni denarnih skrbi. Ali bo denar vedno vzrok za zaskrbljenost? Kakšno je upanje, da bi se revščina končala? Odgovor na ti vprašanji sledi v sklepnem članku.

Kaj poleg hrane, obleke in strehe nad glavo človek v resnici še potrebuje?