Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali je upepelitev za vas sporna?

Ali je upepelitev za vas sporna?

 Biblijsko gledišče

Ali je upepelitev za vas sporna?

Nekateri ljudje menijo, da se z upepelitvijo, torej s sežiganjem trupla, oskruni telo umrlega in spomin nanj. Pravijo, da je ta običaj poganskega izvora in bi se ga tisti, ki trdijo, da častijo Boga, potemtakem morali ogibati. Drugi so prepričani, da je upepelitev povsem sprejemljiv in dostojanstven postopek za odstranitev človeškega trupla. Kaj pa o tem menite vi?

V BIBLIJSKIH časih je bilo povsem običajno, da so pokojnika pokopali. Abraham denimo je svojo ženo Saro pokopal v neki jami. Jezusovo truplo so položili v grob, ki je bil izklesan v skalo. (1. Mojzesova 23:9; Matej 27:60) Ali Biblija določa, da je pokop edini sprejemljivi postopek za odstranitev človeškega trupla? Ali se iz nje razbere, da je bila upepelitev za Božje staroveške služabnike sporna?

Ali je to dokaz Božjega neodobravanja?

Na videz bi lahko iz številnih biblijskih odlomkov sklepali, da so upepelili tiste ljudi, ki so umrli zaradi Božje jeze. Mojzesova postava je denimo določala, da je treba hčer Jehovovega duhovnika, ki je postala prostitutka, najprej usmrtiti in nato sežgati z ognjem. (3. Mojzesova 20:10; 21:9) Podobno se je zgodilo z Ahanom in njegovo družino. Zaradi njihove nezvestobe je Izrael doživel poraz pri Aju, nakar so jih sonarodnjaki kamenjali in nato »zažgali z ognjem«. (Jozue 7:25SSP) Nekateri učenjaki sklepajo, da so tako ravnali s trupli tistih, ki so umrli sramotne smrti, in da so jim z upepelitvijo odrekli dostojanstven pogreb.

Poleg tega je kralj Josija, ko je skušal Judo očistiti malikovanja, odprl grobove duhovnikov,  ki so darovali Baalu, in njihove kosti sežgal na njihovih oltarjih. (2. letopisov 34:4, 5) Ali lahko iz takšnih primerov sklenemo, da Bog ni bil zadovoljen s tistimi, katerih trupla so upepelili? Neko drugo biblijsko poročilo pokaže, da za to nimamo nobenega razloga.

Filistejci so v bitki porazili izraelskega kralja Savla, nakar so njegovo truplo in trupla njegovih treh sinov nespoštljivo obesili na zid v Betsanu. Ko so Izraelci iz Jabesa v Gileadu slišali za to nespoštljivo ravnanje s trupli, so jih sneli in sežgali, kosti pa zatem pokopali. (1. Samuelova 31:2, 8–13) To poročilo na prvi pogled potrjuje domnevo, da je upepeljevanje nekaj slabega. Konec koncev je bil tudi Savel slab človek, saj je preganjal Davida, ki je bil Jehovov maziljenec. In ko je Savel umrl, mu Jehova ni bil več naklonjen.

Toda pomislite, kdo je umrl skupaj s Savlom. Eden njegovih sinov, s čigar truplom so podobno ravnali, je bil Jonatan, ki pa ni bil slab človek. Ravno nasprotno, bil je Davidov tesni prijatelj in zaveznik. Izraelci so za Jonatana rekli: »Z Bogom je delal.« (1. Samuelova 14:45) Ko je David izvedel, kako so s trupli ravnali možje iz Jabesa v Gileadu, jih je za to pohvalil in se jim zahvalil z besedami: »Blagoslovljeni bodite od GOSPODA, da ste izkazali to milost gospodu svojemu, Savlu.« Očitno Davida ni motilo, da so Savlovo in Jonatanovo truplo sežgali. (2. Samuelova 2:4–6)

Ni ovira za vstajenje

Biblija jasno uči, da bo Bog Jehova znova oživil mnoge, ki so pozaspali v smrt. (Propovednik 9:5, 10; Janez 5:28, 29) Biblijska knjiga Razodetje oziroma Apokalipsa preroško opisuje čas, ko se bodo mrtvi vrnili v življenje, in pravi: »Morje je dalo mrtve, ki so bili v njem, pa tudi smrt in had sta dala mrtve, ki so bili v njima.« (Razodetje 20:13) Vsemogočni Bog bo to obljubo izpolnil, ne glede na to, ali so človekovo truplo pokopali, sežgali, je bilo izgubljeno v morju, so ga pojedle zveri oziroma je celo izparelo ob eksploziji atomske bombe.

V Bibliji ni zapisanih nikakršnih določnih navodil glede tega, kako naj se odstrani človeška trupla. Jehova upepeljevanja ne obsoja. Jasno pa je, da bi pogreb moral biti dostojanstven in spoštljiv.

Vseeno pa lahko na posameznikovo odločitev glede tega, katero obliko pokopa bo izbral, vplivajo pogrebni običaji ljudi v okolici. Tisti, ki se ravnajo po biblijskih načelih, gotovo ne bodo želeli storiti ničesar, s čimer bi po nepotrebnem užalili svoje sosede. Poleg tega ne bi bilo prav, če bi sodelovali pri običajih, ki bi lahko bili povezani z lažnimi verskimi nauki, kot je denimo nauk o nesmrtnosti duše. O vsem tem je sicer dobro premisliti, vseeno pa se lahko vsak sam oziroma skupaj z družino odloči, kako se bo pokopalo njega ali koga drugega.

ALI STE SE KDAJ SPRAŠEVALI?

▪ Katerega zvestega Jehovovega častilca, ki je omenjen v Bibliji, so upepelili? (1. Samuelova 31:2, 12)

▪ Kako je David ravnal z možmi, ki so sežgali Savlovo truplo? (2. Samuelova 2:4–6)

▪ Iz česa se vidi, da upepelitev umrlega sama po sebi še ne pomeni, da ta ne bo imel vstajenja? (Razodetje 20:13)

[Poudarjeno besedilo na strani 11]

V Bibliji ni zapisanih nikakršnih določnih navodil glede tega, kako naj se odstrani človeška trupla.