Salt la conţinut

A prezis Biblia cum aveau să gândească și să se comporte oamenii în zilele noastre?

Răspunsul Bibliei

Da. Biblia a prezis că comportamentul oamenilor va merge din rău în mai rău în zilele noastre. Ea a arătat că rezultatul avea să fie degradarea normelor morale și deteriorarea relațiilor sociale pe scară largă. * (2 Timotei 3:1-5) Dar Biblia a prezis și că unii oameni aveau să-și păstreze normele morale înalte. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ei urmau să se opună influenței negative și să-și aducă modul de gândire și de acțiune în armonie cu voința lui. (Isaia 2:2, 3)

În acest articol:

 Ce a prezis Biblia cu privire la modul de gândire și de acțiune al oamenilor din zilele noastre?

Biblia descrie diverse trăsături și acțiuni negative care aveau să fie la ordinea zilei și să izvorască din egoism. Oamenii urmau să fie „fără stăpânire de sine”, „iubitori de sine” și „mai degrabă iubitori de plăceri decât iubitori de Dumnezeu”. (2 Timotei 3:2-4)

Și chiar așa și este. În general, oamenii din zilele noastre se gândesc la propria persoană, la propriile interese, la propria fericire, la propria satisfacție și așa mai departe. Aceste trăsături sunt atât de întâlnite, încât unele generații au fost numite „generația eu” și chiar „generația eu și numai eu”. Mulți sunt atât de preocupați de propria persoană, încât au ajuns să fie „neiubitori de bine”, cu alte cuvinte să nu mai aprecieze trăsăturile frumoase de caracter. Fiind „nerecunoscători”, nu simt nevoia să-și exprime recunoștința pentru ceea ce au sau pentru ceea ce fac alții pentru ei. (2 Timotei 3:2, 3)

Egoismul îi determină pe oamenii din zilele noastre să fie:

  • Lacomi. Mulți oameni din zilele noastre sunt „iubitori de bani”, măsurându-și succesul în funcție de veniturile și de bunurile lor. (2 Timotei 3:2)

  • Mândri. Mulți sunt „lăudăroși, trufași” și „umflați de mândrie”. (2 Timotei 3:2, 4) Ei se laudă cu capacitățile, calitățile și bogățiile lor și chiar exagerează când vorbesc despre acestea.

  • Calomniatori. Întâlnim oameni „blasfematori” și „calomniatori” la tot pasul. (2 Timotei 3:2, 3) Acești termeni se referă la cei care îi insultă pe alții ori pe Dumnezeu sau care spun minciuni despre ei.

  • Încăpățânați. Mulți oameni sunt „neloiali”, „refuză orice acord”, sunt „trădători” și „încăpățânați”. (2 Timotei 3:2-4, nota de subsol) Astfel de persoane refuză să facă concesii, să ajungă la o înțelegere sau să se țină de promisiuni.

  • Violenți. Mulți sunt „cruzi”, dând frâu liber mâniei, ceea ce-i face să acționeze în mod brutal sau violent. (2 Timotei 3:3)

  • Nelegiuiți. Isus a prezis că, în zilele noastre, ‘nelegiuirea se va înmulți’. (Matei 24:12) El a prezis și „tulburări”, sau „revolte”, pe scară largă. (Luca 21:9, nota de subsol)

  • Lipsiți de iubire față de membrii familiei. Deoarece mulți sunt „neascultători de părinți” și „fără afecțiune naturală”, tot mai mulți oameni sunt neglijați, abuzați sau tratați în mod violent chiar de membrii familiei. (2 Timotei 3:2, 3)

  • Ipocriți din punct de vedere religios. Tot mai mulți oameni au doar „în aparență devoțiune față de Dumnezeu”. (2 Timotei 3:5) În loc să facă ce le cere Dumnezeu, ei ascultă de conducătorii religioși care le gâdilă urechile. (2 Timotei 4:3, 4)

 Cum avea să-i afecteze egoismul unora pe cei din jur?

Din cauza egoismului tot mai răspândit, oamenii suferă de probleme mentale și emoționale mai mult ca niciodată. (Eclesiastul 7:7) De exemplu, unii dintre cei care iubesc banii îi înșală pe alții și profită de ei. Oamenii care nu au afecțiune naturală pot ajunge să-i abuzeze pe membrii familiei, care pot cădea pradă depresiei sau pot avea gânduri suicidare. Iar cei care îi trădează pe alții le pot provoca acestora răni afective adânci.

 De ce urmau să fie oamenii din ce în ce mai răi?

Biblia arată motivele care stau la baza schimbării oamenilor.

  • Iubirea adevărată față de Dumnezeu și față de semeni scade. (Matei 24:12) Ca urmare, egoismul crește.

  • Satan Diavolul a fost aruncat din cer în vecinătatea pământului. (Revelația 12:9, 12) De atunci, el îi influențează pe oameni, făcându-i să fie din ce în ce mai egoiști. (1 Ioan 5:19)

 Ce atitudine ar trebui să avem față de oamenii cu trăsături negative?

Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Să nu ai nimic de-a face cu ei”. (2 Timotei 3:5, Noul Testament pe înțelesul tuturor) Asta nu înseamnă să ne izolăm de oameni, ci să evităm să devenim prieteni apropiați cu cei care sunt egoiști și nu au teamă de Dumnezeu. (Iacov 4:4)

 Aveau să devină toți oamenii din ce în ce mai răi?

Nu. Biblia a prezis că urmau să existe oameni „care suspină și gem din cauza tuturor lucrurilor detestabile care se fac”. (Ezechiel 9:4) Ei aveau să lupte împotriva egoismului și să-și trăiască viața potrivit normelor divine. Prin vorbirea și acțiunile lor, urmau să se deosebească net de oamenii din jur. (Maleahi 3:16, 18) De exemplu, ei aveau să depună eforturi pentru a păstra pacea cu alții și nu urmau să ia parte la războaie și la acte de violență. (Mica 4:3)

 Se va degrada starea oamenilor atât de mult, încât să se ajungă la un haos total?

Nu. Lucrurile nu vor degenera atât de mult, încât să se ajungă la haos. În curând, Dumnezeu îi va distruge pe oamenii care continuă să-i încalce normele. (Psalmul 37:38) El va aduce în existență „un pământ nou”, adică o nouă societate de oameni care va trăi pe pământ, unde oamenii umili vor trăi pentru totdeauna în pace. (2 Petru 3:13; Psalmul 37:11, 29) Această promisiune este sigură. Chiar și în prezent, Biblia îi ajută pe oameni să-și schimbe viața și să și-o aducă în armonie cu normele drepte ale lui Dumnezeu. (Efeseni 4:23, 24)

^ par. 1 Profețiile biblice și condițiile din lume arată că trăim „în zilele din urmă”, caracterizate prin „timpuri critice”, sau „grele”. (2 Timotei 3:1, Cornilescu, 1996) Pentru mai multe informații, vezi articolul „Care este semnul «zilelor din urmă», sau al «timpului sfârșitului»?”.