Salt la conţinut

Salt la cuprins

Biblia — o carte de profeţii exacte (Partea a VI-a)

„Zilele din urmă“

Biblia — o carte de profeţii exacte (Partea a VI-a)

În această serie, alcătuită din opt părţi, revista „Treziţi-vă!“ analizează o caracteristică remarcabilă a Bibliei: profeţiile ei. Articolele vă vor ajuta să răspundeţi la următoarea întrebare: Sunt profeţiile biblice născociri ale unor minţi luminate sau poartă ele pecetea inspiraţiei divine? Vă invităm să examinaţi dovezile.

TRĂIM vremuri grele. Ştirile despre dezastre şi proteste din toate colţurile lumii sunt la ordinea zilei. Are oare situaţia mondială actuală vreo semnificaţie deosebită?

Cu aproape 2 000 de ani în urmă, Biblia a prezis că problemele omenirii aveau să culmineze cu ceea ce ea numeşte ‘încheierea acestui sistem’ (Matei 24:3). Însă nu e vorba de „sfârşitul lumii“ pe care şi-l imaginează oamenii. Dimpotrivă, Biblia prezintă un ansamblu de evenimente şi atitudini, sau un semn, ce urma să caracterizeze o perioadă numită „zilele din urmă“ (2 Timotei 3:1). Isus le-a spus continuatorilor săi că atunci când aveau să vadă „aceste lucruri întâmplându-se“ însemna că o schimbare în bine era foarte aproape (Luca 21:31). Să analizăm în continuare câteva profeţii care arată că timpurile noastre sunt unice.

Prima profeţie:

„Se va ridica naţiune contra naţiune“ (Matei 24:7).

Împlinire: La începutul secolului al XX-lea, mulţi nu se aşteptau ca pacea lumii să fie tulburată în vreun fel. Însă izbucnirea Primului Război Mondial a şocat întreaga lume, marcând începutul unei ere a războaielor fără precedent. Aşa cum a prezis cartea biblică Revelaţia (Apocalipsa), pacea a fost luată „de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alţii“ (Revelaţia 6:4).

Ce dezvăluie dovezile:

 • „Izbucnirea Primului Război Mondial în 1914 încă pare să marcheze încheierea unei ere şi începutul alteia noi.“ (The Origins of the First World War, publicată în 1992)

 • Deşi nu se cunoaşte cu exactitate uriaşul tribut în vieţi omeneşti luat de Primul Război Mondial, o enciclopedie estimează că doar în rândul militarilor s-au înregistrat în total 8 500 000 de morţi.

 • Cel de-al Doilea Război Mondial a fost şi mai devastator, numărul morţilor, atât soldaţi,  cât şi civili, fiind estimat între 35 şi 60 de milioane.

 • De la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial până în 2010 au avut loc pe întregul glob 246 de conflicte armate în 151 de locuri.

A doua profeţie:

„Vor fi lipsuri de alimente“ (Matei 24:7).

Împlinire: Doar pe parcursul secolului al XX-lea, foametea a cauzat moartea a peste 70 de milioane de oameni, aceasta continuând să fie o problemă mondială.

Ce dezvăluie dovezile:

 • Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite, la nivel mondial, foametea reprezintă cea mai gravă ameninţare la adresa sănătăţii, una din şapte persoane neavând hrană suficientă.

 • „Lipsurile de alimente din prezent nu sunt consecinţa compromiterii ocazionale a recoltelor din cauza fenomenelor meteo neobişnuite, ci mai degrabă a patru probleme grave de durată: explozia demografică, eroziunea stratului de sol arabil, criza de apă pe scară tot mai largă şi creşterea temperaturilor.“ (Scientific American)

A treia profeţie:

„Vor fi mari cutremure de pământ“ (Luca 21:11).

Împlinire: Întrucât tot mai mulţi oameni trăiesc în zone seismice, numărul celor care îşi pierd viaţa ori care suferă de pe urma unui cutremur a crescut dramatic în ultima perioadă.

Ce dezvăluie dovezile:

 • Potrivit World Disasters Report 2010, „dintre toate dezastrele, seismele au făcut cel mai mare număr de victime în ultimii ani“.

 • În perioada 1970–2001 s-au înregistrat anual, în medie, 19 dezastre seismice *, media morţilor fiind de 19 547. În ultimul deceniu, media dezastrelor seismice a crescut la 28 pe an, iar a morţilor, la 67 954.

A patra profeţie:

„Vor fi . . . dintr-un loc în altul epidemii“ (Luca 21:11).

Împlinire: În pofida progreselor înregistrate în medicină, milioane de oameni mor anual din cauza bolilor infecţioase. Călătoriile internaţionale şi creşterea populaţiei urbane la nivel mondial sporesc riscul răspândirii rapide a unor boli.

Ce dezvăluie dovezile:

 • În secolul al XX-lea, între 300 şi 500 de milioane de oameni au murit de variolă.

 • Potrivit Worldwatch Institute, în ultimele trei decenii, au apărut „peste 30 de boli necunoscute înainte, cum ar fi infecţia cu Ebola, cu HIV, cu hantavirus şi sindromul respirator acut sever (SRAS, sau pneumonia atipică), toate acestea reprezentând o nouă ameninţare“.

 • Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avertizat asupra înmulţirii germenilor rezistenţi la antibiotice: „Lumea se îndreaptă spre o eră «post-antibiotice», în care multe dintre infecţiile obişnuite nu vor mai putea fi tratate, ucigând din nou nestingherite“.

A cincea profeţie:

Oamenii „se vor trăda unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. . . . Iubirea celor mai mulţi se va răci“ (Matei 24:10, 12).

Împlinire: Generate de ură, genocidurile au secerat viaţa a milioane de oameni. În multe ţări, conflictele armate şi actele criminale au creat un climat al fricii şi al violenţei crescânde.

Ce dezvăluie dovezile:

 • Regimul nazist a ucis şase milioane de evrei şi milioane de alţi oameni. Referindu-se la reacţia cetăţenilor obişnuiţi, scriitorul Zygmunt Bauman a făcut următoarea remarcă: „Distrugerea în masă nu a fost secondată de un tumult de nemulţumire, ci de tăcerea mormântală a indiferenţei“.

 • Potrivit unui comunicat de presă BBC, în doar câteva luni au fost ucişi aproximativ  800 000 de tutsi şi de etnici hutu moderaţi. Un cercetător este de părere că aproximativ 200 000 de persoane au luat parte la genocid.

 • Anual, peste 740 000 de oameni îşi pierd viaţa în acte criminale şi în conflicte armate.

A şasea profeţie:

„Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, . . . fără afecţiune naturală“ (2 Timotei 3:2, 3).

Împlinire: Trăim într-o epocă a lăcomiei şi a laxismului moral. Asemenea atitudini au dat naştere la numeroase probleme sociale.

Ce dezvăluie dovezile:

 • Un raport UNICEF privind situaţia copiilor din Marea Britanie a precizat că părinţii şi copiii „par să fie prinşi în vâltoarea consumului compulsiv“. Ei cumpără lucruri materiale „în încercarea de a compensa problemele din sânul familiei şi nesiguranţa socială“.

 • Se estimează că, în lume, 275 de milioane de copii sunt martori la scene de violenţă domestică în propriile case.

 • „Se pare că, anual, numai în Statele Unite, peste 500 000 de adulţi de vârsta a treia sunt abuzaţi ori neglijaţi.“ (Centrele Americane pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor)

A şaptea profeţie:

„Această veste bună despre regat va fi predicată pe tot pământul locuit“ (Matei 24:14).

Împlinire: Biblia ne învaţă că Regatul lui Dumnezeu este un guvern real, care conduce din cer şi îl are ca Rege pe Isus. Acest Regat ceresc „va zdrobi şi va pune capăt tuturor [guvernelor omeneşti] şi el însuşi va dăinui pe timp indefinit“ (Daniel 2:44).

Mesajul predicat de Martorii lui Iehova pe tot pământul se concentrează asupra Regatului lui Dumnezeu. Ei explică ce este acest regat şi ce va face el în viitor.

Martorii lui Iehova predică vestea bună despre Regatul lui Dumnezeu, împlinind astfel profeţia din Matei 24:14

Ce dezvăluie dovezile:

 • La nivel mondial, peste şapte milioane de Martori ai lui Iehova din peste 230 de ţări îi învaţă pe oameni despre Regatul lui Dumnezeu.

 • Martorii lui Iehova pun la dispoziţia publicului larg, atât în formă tipărită, cât şi online, informaţii bazate pe Biblie în peste 500 de limbi.

Profeţiile biblice şi viitorul vostru

După ce au examinat dovezile, milioane de oameni au ajuns la concluzia că semnul complex prezis de Biblie referitor la zilele din urmă se împlineşte în prezent. Aşa cum s-a arătat în primele şase articole ale seriei de faţă, istoria confirmă că Biblia este o carte de profeţii infailibile.

Şi voi puteţi avea încredere în ceea ce a prezis Biblia cu privire la viitor. Împlinirea acestor profeţii vă va afecta personal, căci Dumnezeu promite că va pune capăt ‘zilelor din urmă’ ce provoacă atâta suferinţă. În ultimele două articole ale seriei se va arăta cum se vor sfârşi „zilele din urmă“ şi ce viitor minunat le stă în faţă atât oamenilor, cât şi planetei noastre.

^ par. 22 Potrivit Centrului de Cercetare privind Epidemiologia Dezastrelor, un dezastru seismic este un cutremur care are cel puţin una dintre următoarele consecinţe: se pierd minim 10 vieţi omeneşti, sunt afectate cel puţin 100 de persoane, se declară stare de urgenţă sau se solicită ajutor internaţional.