Salt la conţinut

Salt la cuprins

Unde putem găsi pace sufletească?

Unde putem găsi pace sufletească?

 Unde putem găsi pace sufletească?

Între timpurile noastre şi cele în care a trăit Thoreau, menţionat în articolul precedent, există multe deosebiri. O deosebire majoră este aceea că astăzi nu ducem lipsă de sfaturi cu privire la modul în care să dobândim pacea minţii. Psihologii şi scriitorii de ghiduri practice — chiar şi editorialiştii — dau propriile lor sfaturi. Acestea ar putea oferi un ajutor de scurtă durată; dar, pentru soluţiile pe termen lung, este nevoie de ceva mai profund. Tocmai acest lucru au descoperit persoanele menţionate în articolul precedent.

ANTÔNIO, Marcos, Gerson, Vania şi Marcelo provin din medii diferite şi s-au confruntat cu probleme diferite. Totuşi ei au avut cel puţin trei lucruri în comun. Primul, a existat un timp când ei erau „fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume“ (Efeseni 2:12). Al doilea, ei au tânjit după pacea minţii. Şi al treilea, toţi au găsit pacea sufletească pe care o căutau după ce au acceptat să studieze Biblia cu Martorii lui Iehova. Pe măsură ce au făcut progrese, ei au ajuns să înţeleagă că lui Dumnezeu îi pasă de ei. Într-adevăr, aşa cum le-a spus Pavel atenienilor din zilele sale, Dumnezeu „nu este departe de fiecare dintre noi“ (Faptele 17:27). Faptul de a  fi sincer convinşi de acest lucru este esenţial pentru dobândirea păcii sufleteşti.

De ce atât de puţină pace?

Biblia ne dă două motive fundamentale pentru care în lume nu există pace: fie pace sufletească, fie pace între oameni. Primul motiv este explicat în Ieremia 10:23, unde se spune: „Soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă, să-şi îndrepte paşii“. Omul nu are nici înţelepciunea, nici discernământul de a se conduce singur, fără ajutor, iar singurul ajutor care are o adevărată valoare provine de la Dumnezeu. Oamenii care nu caută îndrumarea lui Dumnezeu nu vor obţine niciodată pace durabilă. Al doilea motiv al lipsei păcii reiese din cuvintele apostolului Ioan: „Toată lumea zace în Cel Rău“ (1 Ioan 5:19). Fără îndrumare divină, eforturile omului de a dobândi pacea vor fi întotdeauna zădărnicite de acţiunile „Celui Rău“, Satan, care, deşi nu se vede, este cât se poate de real şi foarte puternic.

Din aceste două motive — că majoritatea oamenilor nu caută îndrumarea lui Dumnezeu şi că Satan este foarte activ în lume —, specia umană în general se află într-o stare jalnică. Apostolul Pavel a descris foarte bine acest lucru: „Toată creaţia continuă să geamă împreună şi să sufere împreună până acum“ (Romani 8:22, NW). Cine ar putea să contrazică această afirmaţie? Atât în ţările bogate, cât şi în cele sărace, problemele de familie, delincvenţa, nedreptatea, conflictele de personalitate, nesiguranţa economică, ura tribală şi etnică, opresiunea, bolile şi multe altele le răpesc oamenilor pacea minţii.

Unde putem găsi pace sufletească

Când Antônio, Marcos, Gerson, Vania şi Marcelo au studiat Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ei au aflat lucruri care le-au schimbat viaţa. Mai întâi, ei au aflat că situaţia mondială se va schimba într-o bună zi. Aceasta nu este doar o vagă speranţă că, în cele din urmă, totul va fi bine. Este o convingere reală, ferm stabilită, că Dumnezeu are un scop cu privire la oameni şi că încă de pe acum putem trage foloase de pe urma acestui scop dacă facem voinţa lui. Ei au aplicat în viaţa lor ceea ce au învăţat din Biblie, iar foloasele nu s-au lăsat aşteptate. Ei au găsit mai multă fericire şi bucurie decât au crezut că este posibil.

Antônio nu mai ia parte la proteste şi la conflicte de muncă. El ştie că schimbările produse în acest fel nu sunt decât limitate şi temporare. Acest fost sindicalist a învăţat despre Regatul lui Dumnezeu, pentru care milioane de persoane se roagă când spun Rugăciunea Domnului (sau Tatăl nostru) şi îi adresează lui Dumnezeu următoarele cuvinte: „Vie împărăţia Ta“ (Matei 6:10a). Antônio a învăţat că Regatul lui Dumnezeu este un guvern ceresc real, care va aduce omenirii adevărata pace.

Marcos a învăţat să pună în practică sfaturile înţelepte ale Bibliei cu privire la căsătorie. În consecinţă, acest fost politician s-a împăcat cu soţia sa şi sunt acum un cuplu fericit. Şi el aşteaptă cu nerăbdare apropiatul timp când Regatul lui Dumnezeu va înlocui acest sistem mondial egoist şi lacom cu unul mai bun. El înţelege mult mai bine semnificaţia cuvintelor din Rugăciunea Domnului: „Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ“ (Matei 6:10b). Când voia lui Dumnezeu se va face pe pământ, oamenii vor trăi o viaţă de o calitate fără precedent.

Ce putem spune despre Gerson? El nu mai este un vagabond şi un hoţ. Viaţa acestui fost copil al străzii are acum un sens deoarece el îşi foloseşte energia ajutându-i pe alţii să găsească  pace sufletească. Aşa cum arată aceste întâmplări, studierea Bibliei şi punerea sfaturilor ei în practică pot schimba foarte mult în bine viaţa unei persoane.

Pace sufletească într-o lume zbuciumată

Figura istorică centrală în împlinirea voinţei lui Dumnezeu este Isus Cristos, iar, când oamenii studiază Biblia cu Martorii lui Iehova, ei învaţă multe lucruri despre el. În noaptea în care s-a născut, îngerii i-au adus cântări de laudă lui Dumnezeu: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui!“ (Luca 2:14). Când a crescut, Isus a fost preocupat de îmbunătăţirea vieţii oamenilor. El le-a înţeles sentimentele şi a manifestat o extraordinară compasiune faţă de cei îndureraţi şi bolnavi. Şi, în armonie cu cuvintele îngerilor, el le-a adus o anumită măsură de pace sufletească celor umili. La sfârşitul ministerului său, el le-a spus discipolilor săi: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte“. — Ioan 14:27.

Isus a fost mai mult decât un umanitarist. El s-a comparat pe sine însuşi cu un păstor, iar pe umilii săi continuatori i-a asemănat cu oile, spunând: „Am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug. Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi“ (Ioan 10:10, 11). Da, spre deosebire de foarte mulţi conducători de azi, cărora le pasă în primul şi în primul rând de ei înşişi, Isus şi-a dat viaţa pentru oile sale.

Cum putem trage foloase de pe urma a ceea ce a făcut Isus? Multora le sunt cunoscute următoarele cuvinte: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede [exercită credinţă, NW] în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“ (Ioan 3:16). A exercita credinţă în Isus presupune, înainte de toate, a dobândi cunoştinţe despre el şi despre Tatăl său, Iehova. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus Cristos poate duce la relaţii strânse cu Iehova Dumnezeu, care ne va ajuta să dobândim pacea minţii.

Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică; nicidecum nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea“ (Ioan 10:27, 28). Ce cuvinte calde şi mângâietoare! Într-adevăr, Isus le-a rostit cu aproximativ două mii de ani în urmă, dar şi acum ele au la fel de multă forţă ca şi atunci. Să nu uităm niciodată că Isus Cristos este viu şi activ, domnind în prezent ca Rege întronat al Regatului ceresc al lui Dumnezeu. El se îngrijeşte şi acum de cei umili care tânjesc după pacea minţii, întocmai cum a făcut-o când a fost pe pământ cu mulţi ani în urmă. În plus, el este şi acum Păstorul oilor sale. Dacă îl urmăm, el ne va ajuta să dobândim pace sufletească; aceasta include o aşteptare sigură a păcii depline care va exista în viitor — fără violenţă, războaie şi delincvenţă.

Faptul de a şti că Iehova ne va ajuta prin intermediul lui Isus şi de a crede acest lucru ne aduce foloase reale. Dar vă aduceţi aminte de Vania, care de mică a trebuit să-şi asume grele responsabilităţi şi care a crezut că Dumnezeu o uitase? Acum, Vania ştie că Dumnezeu nu a părăsit-o. Iată ce a spus ea: „Am învăţat că Dumnezeu este o persoană reală, cu calităţi atrăgătoare. Din iubire, el l-a trimis pe Fiul său pe pământ ca să ne dea viaţă. Este foarte important să ştim acest lucru“.

Marcelo a mărturisit că relaţiile sale cu Dumnezeu sunt reale. Iată ce a spus acest fost petrecăreţ: „Deseori, tinerii nu ştiu ce să facă, motiv pentru care sfârşesc prin a-şi face rău lor înşişi.  Unii ajung toxicomani, cum am fost eu. Sper că mult mai mulţi vor fi binecuvântaţi, la fel ca mine, învăţând adevărul despre Dumnezeu şi Fiul său“.

Prin intermediul unui studiu atent al Bibliei, Vania şi Marcelo au cultivat o credinţă puternică în Dumnezeu şi o încredere în bunăvoinţa sa de a-i ajuta să-şi rezolve problemele. Dacă procedăm şi noi ca ei — studiem Biblia şi punem în aplicare ceea ce spune aceasta —, vom găsi foarte multă pace sufletească, întocmai ca ei. Apoi, cuvintele încurajatoare ale apostolului Pavel se vor aplica într-adevăr şi în cazul nostru: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus“. — Filipeni 4:6, 7.

Găsirea adevăratei păci azi

Isus Cristos îi îndrumă pe oamenii însetaţi de adevăr pe calea care duce la viaţă veşnică într-un paradis pământesc. În timp ce el îi conduce spre închinarea pură la Dumnezeu, ei au pacea asemănătoare celei descrise în Biblie: „Poporul meu va locui în locuinţa păcii, în case sigure şi în adăposturi liniştite“ (Isaia 32:18). Iar aceasta nu este decât un preludiu al păcii de care vor avea ei parte în viitor. Iată ce citim: „Cei blânzi moştenesc pământul şi se vor desfăta în belşug de pace. Cei drepţi vor stăpâni pământul şi îl vor locui pe vecie“. — Psalmul 37:11, 29.

Aşadar, putem avea astăzi pace sufletească? Da. Mai mult decât atât, putem fi siguri că, în viitorul apropiat, Dumnezeu îi va binecuvânta pe oamenii ascultători cu pace într-o măsură fără precedent. Cereţi-i în rugăciune să vă dea pacea sa! Dacă aveţi probleme care v-au răpit pacea, rugaţi-vă la fel cum s-a rugat şi regele David: „Neliniştea inimii mele creşte; scoate-mă din necazul meu! Priveşte întristarea şi truda mea şi iartă-mi toate păcatele“ (Psalmul 25:17, 18). Fiţi siguri că Dumnezeu ascultă astfel de rugăciuni! El îşi întinde mâna şi le dă pace tuturor celor ce o caută cu o inimă sinceră. Ni s-a dat următoarea asigurare plină de iubire: „DOMNUL este lângă toţi cei care Îl cheamă, lângă cei ce Îl cheamă în adevăr. El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă“. — Psalmul 145:18, 19.

[Text generic pe pagina 5]

Omul nu are nici înţelepciunea, nici discernământul de a se conduce singur, fără ajutor, iar singurul ajutor care are o adevărată valoare provine de la Dumnezeu

[Text generic pe pagina 6]

Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus Cristos poate duce la relaţii strânse cu Iehova Dumnezeu, care ne va ajuta să dobândim pacea minţii

[Legenda fotografiei de la pagina 7]

Urmând sfaturile Bibliei, vom avea o viaţă de familie în care va domni pacea