Isaia 32:1-20

32  Iată! Un rege+ va domni pentru dreptate,+iar prinții vor guverna pentru justiție.   Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântuluiși ca o ascunzătoare* împotriva furtunii,ca niște șuvoaie de apă într-un ținut fără apă,+ca umbra unei stânci mari într-un ținut uscat.   Atunci ochii celor ce văd nu vor mai fi închiși,iar urechile celor ce aud vor fi atente.   Inima celor pripiți va lua aminte la cunoștințăși limba bâlbâiților va vorbi fluent și clar.+   Cel fără minte nu va mai fi numit generos,iar omul fără principii nu va mai fi numit nobil.   Căci cel fără minte spune lucruri fără sens,iar inima lui pune la cale răul,+ca să încurajeze apostazia* și să spună minciuni împotriva lui Iehova,ca să-l lase fără hrană pe cel flămând*și fără apă pe cel însetat.   Mijloacele folosite de omul fără principii sunt rele.+El încurajează conduita rușinoasăca să-l distrugă prin minciuni pe cel năpăstuit,+chiar și atunci când cel sărac vorbește drept.   Dar cel generos face planuri care vădesc generozitateși stăruie în acte de generozitate*.   „Femei mulțumite de sine, ridicați-vă și ascultați glasul meu! Fiice nepăsătoare,+ fiți atente la ce vă spun! 10  Peste un an și câteva zile, voi, care sunteți nepăsătoare, vă veți înfiora,căci culesul viei se va sfârși, dar nu se va strânge niciun rod.+ 11  Tremurați, femei mulțumite de sine! Înfiorați-vă, voi, care sunteți nepăsătoare!Dezbrăcați-vă și încingeți-vă șoldurile cu pânză de sac!+ 12  Bateți-vă în piept și plângețipentru ogoarele mănoase și pentru via roditoare! 13  Căci pământul poporului meu va fi acoperit de spini și mărăcini;ei vor acoperi toate casele veseliei,da, orașul bucuriei.+ 14  Căci turnul fortificat va fi părăsit,orașul zgomotos va fi abandonat.+ Ofelul+ și turnul de veghe vor deveni un pustiu pentru totdeauna,bucuria măgarilor sălbatici,pășunea turmelor,+ 15  până când spiritul va fi turnat peste noi de sus+și pustiul va deveni o livadă,iar livada va fi socotită pădure.+ 16  Atunci justiția va locui în pustiuși dreptatea își va avea locuința în livadă.+ 17  Rezultatul adevăratei dreptăți va fi pacea+și rodul adevăratei dreptăți vor fi liniștea și siguranța fără sfârșit.+ 18  Poporul meu va locui într-un locaș pașnic,în locuințe sigure și în locuri de odihnă liniștite.+ 19  Dar grindina va culca la pământ pădurea,iar orașul va fi complet distrus. 20  Fericiți sunteți voi, care semănați oriunde este apă,care dați drumul taurului și măgarului.”+

Note de subsol

Sau „un refugiu”.
Sau „să se poarte în mod ireverențios”.
Sau „sufletul celui flămând”.
Sau „nobile”.

Note de studiu

Multimedia