Salt la conţinut

Salt la cuprins

 POTRIVIT BIBLIEI

Rasism

Rasism

Cum au apărut rasele umane?

„Adam i-a pus soţiei lui numele Eva, pentru că ea avea să fie mama tuturor celor vii.” (Geneza 3:20)

CE SPUN SPECIALIŞTII

Potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), „toate fiinţele umane aparţin unei singure specii şi descind dintr-un strămoş comun” (Declaraţia privind rasele şi prejudecăţile rasiale, 1978).

CE SPUNE BIBLIA

Dumnezeu a creat doi oameni, pe Adam şi pe Eva, şi le-a spus: „Fiţi roditori, înmulţiţi-vă . . . umpleţi pământul [şi] supuneţi-l” (Geneza 1:28). Astfel, Adam şi Eva au devenit părinţii întregii omeniri. Mai târziu, când un potop a şters din existenţă cea mai mare parte a populaţiei pământului, patru cupluri au supravieţuit. Este vorba de Noe şi soţia lui şi de cei trei fii ai lor şi soţiile lor. Biblia ne dezvăluie că toţi descindem din fiii lui Noe (Geneza 9:18, 19).

 Este vreo rasă superioară alteia?

„[Dumnezeu] a făcut dintr-un singur om toate naţiunile oamenilor, ca să locuiască pe toată faţa pământului.” (Faptele 17:26)

CE AU SPUS UNII

Pe parcursul secolului al XX-lea, ideologiile rasiste au fost îmbrăţişate de mai multe grupări. Naziştii, de pildă, considerau că ideologia superiorităţii rasiale putea fi susţinută prin dovezi biologice. În schimb, documentul UNESCO citat la început apăra „unitatea organică a omenirii şi, prin urmare, egalitatea primordială a tuturor oamenilor şi popoarelor”.

CE SPUNE BIBLIA

În Faptele 10:34, 35 citim: „Dumnezeu nu este părtinitor, ci, în orice naţiune, omul care se teme de el şi practică dreptatea este primit de el”. Din acest motiv, nimeni nu are dreptul să considere o rasă superioară alteia.

Isus a stabilit norma pentru creştini când le-a spus discipolilor: „Toţi sunteţi fraţi” (Matei 23:8). El s-a rugat ca discipolii lui să fie uniţi şi să fie „făcuţi perfecţi în unitate”, nu divizaţi sau segregaţi (Ioan 17:20-23; 1 Corinteni 1:10).

Va dispărea vreodată rasismul?

„În zilele din urmă, muntele casei lui Iehova va fi întărit . . . şi spre el se vor revărsa toate naţiunile.” (Isaia 2:2)

CE CRED UNII

Tensiunile rasiale continue îi determină pe mulţi oameni din diferite ţări să se întrebe dacă societatea a înregistrat vreun progres în combaterea rasismului. Unii au tras concluzia că nu vor vedea niciodată egalitate rasială.

CE SPUNE BIBLIA

Dumnezeu nu va tolera la nesfârşit ura rasială. Dimpotrivă, sub domnia Regatului său, bărbaţi şi femei „din toate naţiunile, triburile, popoarele şi limbile” îi vor sluji în unitate, arătându-le semenilor o iubire sinceră (Revelaţia 7:9). Regatul lui Dumnezeu nu este o noţiune abstractă, o stare a inimii. Este un guvern care va avea o influenţă covârşitoare asupra pământului, locul pe care Dumnezeu a dorit ca toate popoarele să trăiască fără graniţe rasiale. *

^ par. 15 Pentru informaţii suplimentare, vezi capitolul 3 al cărţii Ce ne învaţă în realitate Biblia?, publicate de Martorii lui Iehova. Cartea este disponibilă şi pe jw.org.