După Matei 23:1-39

23  Atunci Isus le-a spus mulțimilor și discipolilor săi:  „Scribii și fariseii s-au așezat pe scaunul lui Moise.  Așadar, să faceți și să respectați tot ce vă spun ei, dar să nu faceți ca ei, căci ei spun, dar nu fac ceea ce spun+.  Ei leagă poveri grele și le pun pe umerii oamenilor+, dar nu vor să le clintească nici măcar cu degetul+.  Toate lucrările pe care le fac, le fac ca să fie văzuți de oameni+. De exemplu, își măresc filacterele+ și își lungesc franjurii veșmintelor+.  Le place să aibă locul cel mai de seamă la cină și scaunele din față în sinagogi+,  să fie salutați în piețe și să fie numiți Rabi de oameni.  Dar voi să nu vă numiți Rabi, fiindcă unul singur este Învățătorul vostru+, iar voi toți sunteți frați.  Mai mult decât atât, să nu numiți pe nimeni de pe pământ tată al vostru, căci unul singur este Tatăl vostru+, Cel ceresc. 10  Și să nu vă numiți conducători, pentru că unul singur este Conducătorul vostru, Cristosul+. 11  Cel mai mare dintre voi trebuie să fie slujitorul vostru+. 12  Cine se înalță va fi umilit+ și cine se umilește va fi înălțat+. 13  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților! Pentru că voi închideți Regatul cerurilor înaintea oamenilor. Nici voi nu intrați și nici pe cei care sunt pe cale să intre nu-i lăsați+. 14  —— 15  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților+! Pentru că voi străbateți marea și uscatul ca să faceți un prozelit și, după ce devine prozelit, îl faceți să fie de două ori mai bun de Gheenă decât voi. 16  Vai de voi, călăuze oarbe+, care ziceți: «Dacă cineva jură pe templu, nu înseamnă nimic, dar, dacă cineva jură pe aurul templului, este obligat să-și respecte jurământul+». 17  Nebuni și orbi! Ce este mai important: aurul sau templul, care a sfințit aurul? 18  Mai mult: «Dacă cineva jură pe altar+, nu înseamnă nimic, dar, dacă cineva jură pe darul de pe el, este obligat să-și respecte jurământul». 19  Orbilor! Ce este mai important: darul sau altarul, care sfințește darul? 20  Așadar, cine jură pe altar jură pe el și pe tot ce este pe el, 21  cine jură pe templu jură pe el și pe Cel care locuiește în el+, 22  iar cine jură pe cer jură pe tronul lui Dumnezeu și pe Cel care stă pe el+. 23  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților! Pentru că voi dați zeciuială din mentă, din mărar și din chimen+, dar neglijați lucrurile mai importante ale Legii: dreptatea+, îndurarea+ și fidelitatea*. Pe primele trebuia să le dați, însă fără să le neglijați pe cele din urmă+. 24  Călăuze oarbe+, care strecurați țânțarul+, dar înghițiți cămila+! 25  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților! Pentru că voi curățați partea din afară a paharului și a farfuriei+, dar pe dinăuntru ele sunt pline de lăcomie*+ și de dorințe nestăpânite+. 26  Fariseu orb, curăță mai întâi partea dinăuntru a paharului și a farfuriei, pentru ca și partea din afară să fie curată! 27  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților+! Pentru că voi sunteți asemenea mormintelor văruite+, care pe dinafară par frumoase, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. 28  La fel și voi, pe dinafară le păreți drepți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de ipocrizie și de nelegiuire+. 29  Vai de voi, scribi și farisei! Ipocriților+! Pentru că voi zidiți mormintele profeților, împodobiți mormintele celor drepți+ 30  și ziceți: «Dacă am fi trăit noi în zilele strămoșilor noștri, n-am fi luat parte cu ei la vărsarea sângelui profeților!». 31  Astfel, voi mărturisiți împotriva voastră că sunteți fiii celor care i-au ucis pe profeți+. 32  Terminați deci ce au început strămoșii voștri! 33  Șerpi, pui de vipere+, cum veți fugi de judecata Gheenei+? 34  De aceea, trimit la voi profeți+, înțelepți și învățători publici+. Pe unii îi veți omorî+ și îi veți țintui pe stâlp, iar pe alții îi veți biciui+ în sinagogile voastre și îi veți persecuta+ din oraș în oraș, 35  ca să vină asupra voastră tot sângele celor drepți vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel+, un om drept, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați ucis între sanctuar și altar+. 36  Adevărat vă spun că această generație va plăti pentru toate acestea. 37  Ierusalim, Ierusalim, care îi omori pe profeți și îi ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine+, de câte ori am vrut să-i adun pe copiii tăi așa cum își adună cloșca puii sub aripi! Dar voi n-ați vrut+. 38  Iată! Casa vă este părăsită și lăsată vouă+. 39  Căci vă spun: De acum înainte, nicidecum nu mă veți mai vedea până nu veți zice: «Binecuvântat este cel ce vine în numele lui Iehova!»+”.

Note de subsol

Sau „credința”.
Sau „lucruri jefuite (extorcate)”.

Note de studiu

s-au așezat pe scaunul lui Moise: Sau „și-au atribuit locul lui Moise”. Scribii și fariseii pretindeau cu îngâmfare că, la fel ca Moise, aveau autoritatea de a interpreta legea lui Dumnezeu.

poveri grele: Expresia se referă, din câte se pare, la legile și la tradițiile orale care erau împovărătoare.

nu vor să le clintească nici măcar cu degetul: Această expresie s-ar putea referi la faptul că conducătorii religioși nu erau dispuși să renunțe nici măcar la o mică regulă pentru a ușura povara pe care o puseseră pe umerii oamenilor.

filacterele: Adică niște casete cu pasaje din Scripturi, purtate ca să ofere protecție. Aceste casete mici de piele, care conțineau patru pasaje din Lege (Ex 13:1-10, 11-16; De 6:4-9; 11:13-21), erau purtate de bărbații evrei pe frunte și pe brațul stâng. Această practică își avea originea în interpretarea literală a îndrumării date de Dumnezeu israeliților în Ex 13:9, 16 și în De 6:8; 11:18. Isus i-a condamnat pe conducătorii religioși pentru că își măreau filacterele ca să-i impresioneze pe alții și pentru că le considerau în mod greșit talismane, sau amulete, protectoare.

își lungesc franjurii: Așa cum se arată în Nu 15:38-40, israeliților li s-a poruncit să-și facă la poalele veșmintelor o margine cu franjuri. Însă, ca să se scoată în evidență, scribii și fariseii își făceau franjuri mai lungi decât toți ceilalți.

scaunele din față: Sau „scaunele cele mai bune”. Din câte se pare, președinții sinagogii și oaspeții de seamă stăteau așezați aproape de locul unde se țineau sulurile Scripturilor, în partea din față a sinagogii, unde puteau fi văzuți de toți cei prezenți. Aceste locuri de seamă erau rezervate, se pare, pentru astfel de persoane importante.

piețe: Sau „locuri de adunare”. Termenul grecesc agorá este folosit aici cu referire la un spațiu deschis, unde se cumpărau și se vindeau mărfuri și unde se țineau adunări publice. Astfel de piețe existau în orașele mari și mici din Orientul Apropiat și din lumea greco-romană.

Rabi: Acest cuvânt înseamnă literalmente „marele meu” și provine din termenul ebraic rav, care înseamnă „mare”. În limbajul obișnuit, „rabi” însemna „învățător” (Ioa 1:38), dar cu timpul a ajuns să fie folosit ca titlu onorific. Unii bărbați instruiți, precum scribii și învățătorii Legii, le pretindeau oamenilor să li se adreseze cu acest titlu.

tată: Isus interzice aici folosirea termenului „tată” ca titlu onorific sau religios pentru a li se da onoare oamenilor. Același lucru este valabil și cu privire la titlul „părinte”, care provine din limba latină.

conducători: Termenul grecesc folosit aici este sinonim cu termenul „învățător”, din versetul 8. În acest context se referă la cei care oferă îndrumare și instruire, la conducătorii spirituali. Termenul era folosit, probabil, ca titlu religios.

Conducătorul: Întrucât niciun om imperfect nu poate fi Conducătorul spiritual al adevăraților creștini, Isus este singurul care are dreptul să poarte acest titlu. (Vezi nota de studiu de la cuvântul conducători, din acest verset.)

Cristosul: În limba greacă, în acest verset, titlul „Cristos”, care înseamnă „Unsul”, este precedat de articolul hotărât. Aceasta arată că Isus era promisul Mesia, cel care fusese uns pentru a îndeplini un rol special. (Vezi notele de studiu de la Mt 1:1 și 2:4.)

Vai de voi: Acesta este primul „vai” dintr-o serie de șapte „vaiuri” rostite de Isus împotriva conducătorilor religioși din zilele sale. Prin acestea, Isus îi demască drept ipocriți și călăuze oarbe.

Ipocriților: Vezi nota de studiu de la Mt 6:2.

închideți Regatul: Sau „închideți ușa Regatului”. Expresia arată că acei conducători religioși îi împiedicau pe oameni să intre în Regat.

În unele manuscrise aici apar cuvintele: „Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Căci voi devorați casele văduvelor și faceți rugăciuni lungi de ochii lumii. De aceea veți primi o condamnare mult mai mare”. Totuși, acest verset nu apare în manuscrisele cele mai vechi și mai importante. Cuvinte asemănătoare pot fi găsite însă în Mr 12:40 și în Lu 20:47, ca parte a textului inspirat. (Vezi Ap. A3.)

prozelit: Sau „convertit”. Termenul grecesc prosḗlytos desemnează un neevreu convertit la iudaism. În cazul bărbaților prozeliți, convertirea presupunea și circumcizia.

bun de Gheenă: Lit. „un fiu al Gheenei”, adică cineva care merită distrugerea veșnică. (Vezi Glosarul, „Gheenă”.)

Nebuni și orbi: Sau „Nebuni orbi”. În terminologia biblică, cuvântul „nebun” se referă în general la o persoană care respinge cu dispreț ceea ce este rațional și adoptă o conduită ce sfidează principiile morale și normele drepte ale lui Dumnezeu.

zeciuială din mentă, din mărar și din chimen: Conform Legii mozaice, israeliții trebuiau să dea zeciuială, sau a zecea parte, din recoltele lor. (Le 27:30; De 14:22) Deși Legea nu prevedea în mod concret că trebuiau să dea zeciuială din plante precum menta, mărarul și chimenul, Isus nu a contestat această tradiție. Mai degrabă, el i-a mustrat pe scribi și pe farisei pentru că se concentrau la aspectele minore ale Legii în loc să promoveze principiile care stăteau la baza ei, precum dreptatea, îndurarea și fidelitatea.

care strecurați țânțarul, dar înghițiți cămila: Țânțarul era una dintre cele mai mici ființe necurate cunoscute de israeliți, iar cămila, una dintre cele mai mari. (Le 11:4, 21-24) Isus folosește aici o hiperbolă cu nuanță ironică. El spune despre conducătorii religioși că își strecoară băuturile ca să nu se pângărească din punct de vedere ceremonial din cauza unui țânțar, dar, în același timp, ignoră chestiuni mai importante ale Legii, ceea ce s-ar putea compara cu înghițirea unei cămile.

mormintelor văruite: În Israel exista obiceiul de a se vărui mormintele pentru ca nu cumva trecătorii să se atingă din greșeală de vreun mormânt și astfel să se pângărească din punct de vedere ceremonial. (Nu 19:16) În Mișna (Șekalim 1:1) se spune că mormintele erau văruite în fiecare an, cu o lună înainte de Paște. Isus a folosit această expresie ca metaforă pentru a evidenția ipocrizia scribilor și a fariseilor.

mormintele: Sau „mormintele de amintire”. (Vezi Glosarul, „Mormânt de amintire”.)

Terminați deci ce au început strămoșii voștri: Lit. „Umpleți măsura strămoșilor voștri”. Această expresie idiomatică din limba greacă înseamnă „a termina de umplut un recipient pe care altcineva a început să-l umple”. Isus nu le poruncea conducătorilor evrei să termine ceea ce începuseră strămoșii lor. Mai degrabă, el prezicea, folosind o ironie, că ei aveau să-l omoare, așa cum strămoșii lor îi omorâseră pe profeții lui Dumnezeu din vechime.

Șerpi, pui de vipere: Satan, „șarpele cel vechi” (Re 12:9), este, în sens spiritual, tatăl celor ce se împotrivesc închinării curate. Prin urmare, Isus i-a numit pe bună dreptate pe acești conducători religioși „șerpi, pui de vipere”. (Ioa 8:44; 1Io 3:12) Răutatea lor a avut asupra altora un efect devastator pe plan spiritual, ca o otravă letală. Expresia „pui de vipere” a fost folosită și de Ioan Botezătorul. (Mt 3:7)

Gheenei: Vezi nota de studiu de la Mt 5:22 și Glosarul.

învățători publici: Sau „persoane instruite”. Termenul grecesc grammateús este redat prin „scrib” când se referă la învățătorii Legii. Însă aici, Isus vorbea despre discipolii săi, care aveau să fie trimiși să-i învețe pe alții.

sinagogile: Vezi Glosarul, „Sinagogă”.

de la sângele lui Abel, un om drept, până la sângele lui Zaharia: Această afirmație a lui Isus îi includea pe toți martorii lui Iehova menționați în Scripturile ebraice care au fost uciși, începând de la Abel, menționat în prima carte (Ge 4:8), până la Zaharia, menționat în cartea Cronici (2Cr 24:20), aceasta fiind ultima carte din canonul evreiesc tradițional. Prin urmare, când Isus a spus ‘de la Abel până la Zaharia’, el a spus, de fapt, „de la primul până la ultimul”.

fiul lui Barachia: În 2Cr 24:20, unde se vorbește despre același Zaharia, se spune că acesta a fost „fiul preotului Iehoiada”. S-a sugerat fie că Iehoiada a avut două nume, așa cum au avut și alte persoane menționate în Biblie (compară Mt 9:9 cu Mr 2:14), fie că Barachia a fost bunicul lui Zaharia ori un strămoș mai îndepărtat.

pe care l-ați ucis: Chiar dacă nu acei conducători religioși l-au ucis pe Zaharia, Isus i-a considerat răspunzători pentru că aveau aceleași intenții criminale ca strămoșii lor. (Re 18:24)

între sanctuar și altar: Conform cu 2Cr 24:21, Zaharia a fost ucis „în curtea casei lui Iehova”. Altarul ofrandei arse se afla în curtea interioară, în fața intrării în sanctuar. (Vezi Ap. B8.) Prin urmare, afirmația lui Isus este în armonie cu ceea ce se spune în 2Cr 24:21.

Ierusalim, Ierusalim: Potrivit cu Lu 13:34, Isus mai rostise aceste cuvinte cu ceva timp mai înainte, când se afla în Pereea. Cuvintele din acest verset le-a rostit în 11 nisan, în ultima săptămână a serviciului său pământesc. (Vezi Ap. A7.)

Iată: Vezi nota de studiu de la Mt 1:20.

Casa: Adică templul.

părăsită și lăsată vouă: Unele manuscrise antice adaugă cuvântul „pustiită”, astfel că expresia ar putea fi redată prin „vă este lăsată pustiită”.

Iehova: În textul ebraic original, în Ps 118:26, verset citat aici, apărea numele divin, reprezentat prin patru consoane ebraice (transliterate YHWH). (Vezi Ap. C.)

Multimedia

Filacteră, sau casetă cu pasaje din Scripturi
Filacteră, sau casetă cu pasaje din Scripturi

Filactera este o casetă mică de piele, conținând fâșii de pergament pe care sunt scrise patru pasaje din Scripturi, și anume Ex 13:1-10, 11-16; De 6:4-9; 11:13-21. La un moment dat după întoarcerea evreilor din exilul babilonian, a apărut obiceiul ca bărbații să poarte astfel de casete în timpul rugăciunii de dimineață, excepție făcând zilele de sărbătoare și de sabat. Fotografia prezintă o filacteră originală, datând din secolul I e.n. Aceasta a fost găsită în una dintre peșterile de la Qumran. În imaginea alăturată se poate vedea cum arăta, probabil, o astfel de filacteră când era nouă.

Locurile de seamă la cină
Locurile de seamă la cină

În secolul I, oamenii obișnuiau să mănânce stând întinși la masă. Toți cei aflați la masă se sprijineau cu cotul stâng pe o pernă și luau alimentele cu mâna dreaptă. Potrivit obiceiului greco-roman, într-o încăpere tipică de luat masa erau trei divane așezate în jurul unei mese joase. Romanii numeau acest tip de cameră „tricliniu” (termenul latin triclinium provenind dintr-un termen grecesc care înseamnă „cameră cu trei divane”). La o astfel de masă încăpeau, în general, nouă persoane, câte trei pe un divan. Însă, cu timpul, au început să se folosească divane mai lungi, pe care puteau sta mai multe persoane. În mod tradițional, fiecare loc din încăperea de luat masa indica un anumit grad de onoare atribuit cuiva. Un divan reprezenta poziția cea mai puțin onorabilă (A), unul reprezenta poziția intermediară (B), iar altul cea mai onorabilă poziție (C). Și locurile de pe divan aveau diferite grade de importanță. Fiecare persoană aflată la masă era considerată superioară celei de la dreapta ei și inferioară celei de la stânga. La un ospăț oficial, gazda stătea, de regulă, pe primul loc (1) de pe divanul cel mai puțin onorabil. Locul de onoare era al treilea (2) de pe divanul din mijloc. Deși nu se știe cu exactitate în ce măsură evreii adoptaseră acest obicei, se pare că Isus a făcut aluzie la el când și-a învățat discipolii despre importanța umilinței.

Scaunele din față în sinagogă
Scaunele din față în sinagogă

Reconstituirea prezentată în acest material video se bazează, în parte, pe ruinele unei sinagogi din secolul I, descoperite la Gamla (Gamala), oraș situat la aproximativ 10 km nord-est de Marea Galileei. Nicio sinagogă din secolul I nu a rămas intactă până în zilele noastre; din acest motiv, nu se știe sigur cum arătau sinagogile la vremea aceea. Sinagoga prezentată în acest material video include anumite elemente care, fără îndoială, se regăseau în multe sinagogi.

1. Scaunele din față, sau locurile cele mai bune din sinagogă, erau situate, probabil, pe platforma vorbitorului sau lângă aceasta.

2. Platforma de unde se citea din Scripturi putea fi poziționată diferit de la o sinagogă la alta.

3. Locurile situate de-a lungul peretelui le erau rezervate, se pare, celor care aveau o poziție importantă în comunitate. Ceilalți stăteau, probabil, așezați pe covorașe puse direct pe pardoseală. Din câte se pare, sinagoga din Gamla avea patru rânduri de locuri.

4. Arca, un fel de dulap sau de ladă, în care se țineau sulurile sacre, se găsea, probabil, pe peretele din spate.

Modul în care erau dispuse locurile în sinagogă le amintea mereu celor prezenți că unii ocupau o poziție mai importantă decât alții – subiect pe care discipolii lui Isus l-au adus în discuție de multe ori. (Mt 18:1-4; 20:20, 21; Mr 9:33, 34; Lu 9:46-48)

Sinagogă din secolul I
Sinagogă din secolul I

Această reprezentare include anumite caracteristici ale unei sinagogi din secolul I, descoperite la Gamla (Gamala), oraș situat la circa 10 km nord-est de Marea Galileei. Imaginea ne ajută să ne facem o idee despre cum arăta o sinagogă la vremea aceea.

Valea lui Hinom (Gheena)
Valea lui Hinom (Gheena)

Valea lui Hinom, numită „Gheena” în greacă, este o ravenă situată la sud și sud-vest de anticul Ierusalim. În zilele lui Isus, în această vale se ardeau gunoaiele, astfel că ea a devenit un simbol potrivit pentru distrugerea completă.

Valea lui Hinom în prezent
Valea lui Hinom în prezent

În fotografie se pot vedea Valea lui Hinom (1), numită „Gheena” în Scripturile grecești creștine, și Muntele Templului (2), unde, în secolul I, se afla complexul templului evreiesc. În prezent, cel mai impozant edificiu de pe Muntele Templului este sanctuarul islamic numit Domul Stâncii. (Vezi harta de la Apendicele B12.)

Mentă, mărar și chimen
Mentă, mărar și chimen

Menta este folosită încă din cele mai vechi timpuri drept plantă medicinală și condiment. Termenul grecesc hēdýosmon, tradus prin „mentă” (literalmente „cu miros plăcut”), era folosit, se pare, cu referire la toate tipurile de mentă existente în Israel și Siria, printre care menta calului (Mentha longifolia). Mărarul (Anethum graveolens) se cultivă pentru semințele lui aromate, care sunt folosite atât la condimentarea mâncărurilor, cât și la tratarea afecțiunilor stomacului. Chimenul (Cuminum cyminum), o plantă din familia umbeliferelor (din care fac parte și morcovul și pătrunjelul), este cunoscut mai ales pentru semințele lui puternic aromate. Acestea sunt folosite în Orientul Apropiat și în alte regiuni drept condiment pentru pâine, prăjituri, tocane și chiar băuturi alcoolice.

Cămilă
Cămilă

În zilele lui Isus, cămila era cel mai mare animal domestic din regiune. Cămila despre care vorbește Biblia este, fără îndoială, dromaderul (Camelus dromedarius), sau cămila cu o singură cocoașă. Cămila este menționată prima dată în Biblie în Geneza 12:16, unde se arată că Avraam a locuit o vreme în Egipt și a primit multe astfel de animale de povară.

Vipera cu coarne
Vipera cu coarne

Atât Ioan Botezătorul, cât și Isus i-au numit pe scribi și farisei „pui de vipere” deoarece învățăturile lor false erau ca un venin ucigător pentru oamenii care aveau încredere în ei. (Mt 3:7; 12:34) În fotografia alăturată se poate vedea o viperă cu coarne (Cerastes cerastes), care se recunoaște ușor după cele două coarne mici și ascuțite, situate deasupra fiecărui ochi. Alte specii periculoase de vipere întâlnite în Israel sunt vipera cu corn (Vipera ammodytes), din Valea Iordanului, și vipera palestiniană (Vipera palaestina).

Bici
Bici

Cel mai îngrozitor instrument pentru biciuire era flagelul. Acesta era format din câteva funii sau curele din piele prinse de un mâner. Pe curele erau fixate bucăți ascuțite de os sau de metal pentru ca loviturile să fie și mai dureroase.

Cloșcă cu pui
Cloșcă cu pui

Isus a prezentat o imagine emoționantă când a asemănat grija protectoare cu care o cloșcă își adună puii la adăpostul aripilor ei cu grija sa profundă față de locuitorii Ierusalimului. Cu altă ocazie, Isus a făcut referire la un fiu care îi cere tatălui său un ou. (Lu 11:11, 12) Ambele exemple arată că, în secolul I, găinile erau păsări des întâlnite în gospodăriile din Israel. Termenul grecesc órnis, care apare în Mt 23:37 și în Lu 13:34, poate desemna orice pasăre, sălbatică sau domestică. În acest context însă, se crede că termenul se referă la găină, cea mai comună și mai utilă pasăre domestică.