Funkcja „Zakładki” w aplikacji JW Library umożliwia zaznaczanie w publikacji wybranego miejsca, podobnie jak to się robi zakładką w książce w wersji drukowanej. Każda publikacja ma 10 zakładek.

Poniżej znajdziesz wskazówki, jak korzystać z funkcji „Zakładki”.

 Tworzenie zakładki

Możesz oznaczyć zakładką artykuł lub rozdział albo konkretny akapit lub werset biblijny.

Aby oznaczyć artykuł lub rozdział, otwórz Pasek poleceń, a następnie naciśnij przycisk Zakładki. Otworzy się wtedy lista zakładek dla danej publikacji. Stuknij wybraną zakładkę, żeby oznaczyć bieżący artykuł lub rozdział.

Aby zaznaczyć wybrany akapit lub werset biblijny, najpierw stuknij tekst, a następnie naciśnij przycisk Zakładki w menu podręcznym.

 Otwieranie zakładki

Aby otworzyć zakładkę, przejdź do publikacji, którą oznaczyłeś, a następnie otwórz Pasek poleceń i naciśnij przycisk Zakładki. Stuknij zakładkę, żeby zobaczyć zaznaczony tekst.

 Zarządzanie zakładkami

Utworzone zakładki możesz usuwać albo uaktualniać.

  • Aby usunąć zakładkę, otwórz Pasek poleceń. Naciśnij przycisk Zakładki, a następnie przycisk Więcej znajdujący się obok zakładki, którą chcesz usunąć. Stuknij Usuń.

  • Aby uaktualnić zakładkę, otwórz Pasek poleceń. Naciśnij przycisk Zakładki, a następnie przycisk Więcej znajdujący się obok zakładki, którą chcesz uaktualnić. Stuknij Zamień. W ten sposób zakładka zostanie utworzona w nowym miejscu. Jest to praktyczne, jeśli chcesz na bieżąco zaznaczać, gdzie skończyłeś czytanie danej publikacji. Możesz z tego korzystać na przykład podczas codziennego czytania Biblii.

Opisane funkcje są dostępne w aplikacji JW Library od wersji 1.3, wprowadzonej w sierpniu 2014 roku, która jest kompatybilna z systemem Windows 8.0 lub nowszym. Jeśli nie widzisz tych funkcji, skorzystaj z instrukcji w artykule „Pierwsze kroki z aplikacją JW Library — Windows”, pod śródtytułem „Pobierz najnowszą wersję”.