Aplikacja JW Library umożliwia czytanie lub oglądanie w trybie offline setek książek, broszur, traktatów oraz filmów.

Poniżej znajdziesz wskazówki, jak pobierać publikacje i nimi zarządzać.

 Pobieranie publikacji

Możesz pobrać dowolną liczbę publikacji, żeby je czytać i studiować w trybie offline.

  • Otwórz panel nawigacji i naciśnij zakładkę Publikacje, żeby wyświetlić listę publikacji.

  • Stuknij przycisk Języki, żeby wyświetlić listę wszystkich dostępnych języków. Wybierz język, który cię interesuje. Języki, których używasz najczęściej, znajdują się na górze listy. Możesz też przeszukiwać listę, wpisując nazwę języka.

Publikacje można wyszukiwać na kilka różnych sposobów.

W sekcji Kategorie publikacje w danym języku pogrupowane są na kategorie, takie jak książki, traktaty i filmy. Po naciśnięciu kategorii wyświetlą się dodatkowe możliwości wyboru, takie jak roczniki Strażnicy lub rodzaje filmów. Stuknij Wszystkie kategorie, żeby powrócić do głównej listy.

W sekcji Co nowego znajdują się niedawno dodane materiały dostępne w danym języku.

Materiały, których jeszcze nie pobrałeś, oznaczone są ikoną chmurki. Stuknij publikację, żeby ją pobrać. Po zakończeniu pobierania ikona chmurki zniknie. Stuknij publikację ponownie, żeby ją czytać.

W sekcji Pobrane znajdują się wszystkie publikacje, które pobrałeś w różnych językach. Możesz je posortować od najczęściej używanych, od najrzadziej używanych lub od największych.

Usuwanie publikacji

 Możesz usunąć publikację, jeśli już jej nie potrzebujesz albo jeśli chcesz zwolnić miejsce w pamięci urządzenia.

Otwórz panel nawigacji i naciśnij zakładkę Publikacje, a następnie kategorię (na przykład Książki), żeby wyświetlić listę publikacji. Naciśnij przycisk Więcej przy publikacji, którą chcesz usunąć, a następnie stuknij Usuń.

Jeśli potrzebujesz więcej miejsca w pamięci urządzenia, możesz usunąć publikacje, których rzadko używasz lub które mają duży rozmiar. Otwórz panel nawigacji i naciśnij zakładkę Publikacje. Przejdź do sekcji Pobrane, a następnie posortuj listę od najrzadziej używanych lub od największych. Usuń publikacje, których już nie potrzebujesz.

Aktualizowanie publikacji

 Od czasu do czasu publikacja, którą pobrałeś, może zostać zaktualizowana.

Takie publikacje oznaczone są ikoną odświeżania. Gdy stukniesz publikację, pojawi się komunikat o dostępnej aktualizacji. Naciśnij Pobierz teraz, żeby ją zaktualizować, albo Pobierz później, żeby korzystać z dotychczasowej wersji.

Aby zobaczyć, czy któraś z pobranych publikacji została zaktualizowana, otwórz panel nawigacji i naciśnij zakładkę Publikacje. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, pojawi się sekcja Dostępne aktualizacje. Wejdź do niej, żeby zobaczyć listę publikacji do zaktualizowania. Stuknij publikację, żeby ją zaktualizować, albo naciśnij przycisk Aktualizuj wszystko, żeby pobrać wszystkie dostępne aktualizacje.

Opisane funkcje są dostępne w aplikacji JW Library od wersji 1.4, wprowadzonej w lutym 2015 roku, która jest kompatybilna z systemem Android 2.3 lub nowszym. Jeśli nie widzisz tych funkcji, skorzystaj z instrukcji w artykule „Pierwsze kroki z aplikacją JW Library — Android”, pod śródtytułem „Pobierz najnowszą wersję”.