STRAŻNICA — WYDANIE DO STUDIUM Luty 2014

W tym numerze omówiono fascynujące wydarzenia opisane w Psalmie 45. Zamieszczono też artykuły, które pomogą nam cenić Jehowę Boga jako Dawcę, Opiekuna i najlepszego Przyjaciela.

Witajmy Chrystusa, chwalebnego Króla!

Jakie znaczenie mają dla nas ekscytujące wydarzenia opisane w Psalmie 45?

Radujmy się z zaślubin Baranka!

Kto jest oblubienicą i jak Chrystus przygotowywał ją do zaślubin? Kto będzie się radował z tego wydarzenia?

Wdowa z Carefat — nagrodzona za swoją wiarę

Wiarę tej wdowy niezwykle wzmocniło zmartwychwstanie syna, ale nie była to jedyna sytuacja, która tak na nią wpłynęła. Czego możemy się od niej nauczyć?

Jehowa — największy Dawca i Opiekun

Ceńmy Jehowę Boga jako naszego niebiańskiego Ojca. Dowiedz się, jak umocnić swoją więź z Bogiem — największym Dawcą i Opiekunem.

Jehowa — nasz najlepszy Przyjaciel

Przyjrzyj się przykładom Abrahama i Gedeona, którzy byli przyjaciółmi Jehowy Boga. Jakie wymagania musimy spełniać, żeby także zostać Jego przyjaciółmi?

Pytania czytelników

Dlaczego Żydzi w I wieku n.e. mieli podstawy ‛trwać w oczekiwaniu’ na Mesjasza?

‛Oglądaj to, co jest rozkoszą Jehowy’

Dawid, król starożytnego Izraela, doceniał wszystko, co Bóg przedsięwziął w związku z prawdziwym wielbieniem. Jak możemy się nim rozkoszować w naszych czasach?

Z NASZYCH ARCHIWÓW

Świadectwo wiary — arcydzieło sprzed 100 lat

W tym roku przypada setna rocznica premiery „Fotodramy stworzenia”, opracowanej z myślą o budowaniu wiary w to, że Biblia jest Słowem Bożym.