Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jehowa — największy Dawca i Opiekun

Jehowa — największy Dawca i Opiekun

„Ponieważ mnie pokochał, więc i ja go ocalę. Ochronię go, gdyż poznał moje imię” (PS. 91:14).

1, 2. Czym różnimy się między sobą, jeśli chodzi o sytuację rodzinną i sposób poznania prawdy?

JEHOWA powołał do istnienia instytucję rodziny (Efez. 3:14, 15). Ale nawet członkowie tej samej rodziny mają inną osobowość i inną sytuację. Być może mieszkałeś z rodzicami od urodzenia aż do dorosłości. Niektórzy mogli jednak stracić rodziców — na skutek choroby, wypadku albo jakiejś innej tragedii. A są i tacy, którzy nawet nie znają swoich rodziców.

2 W rodzinie czcicieli Jehowy też znaleźliśmy się w różny sposób. Może byłeś wychowywany w prawdzie, jak mówią niektórzy, i twoi rodzice wpajali ci zbożne zasady (Powt. Pr. 6:6, 7). Albo należysz do tysięcy osób, które poznały prawdę dzięki działalności kaznodziejskiej innych sług Jehowy (Rzym. 10:13-15; 1 Tym. 2:3, 4).

3. Co łączy nas wszystkich?

3 Pomimo wspomnianych różnic pewne rzeczy nas łączą. Wszyscy zmagamy się z konsekwencjami nieposłuszeństwa Adama — odziedziczyliśmy po nim niedoskonałość, grzech i śmierć (Rzym. 5:12). Mimo to jako prawdziwi słudzy Boży słusznie możemy nazywać Jehowę „naszym Ojcem”. Jak wynika z Księgi Izajasza 64:8, w starożytności właśnie tak mógł się zwracać do Boga Jego wybrany lud: „Jehowo, tyś naszym  Ojcem”. Podobnie Jezus modlitwę wzorcową rozpoczął słowami: „Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię” (Mat. 6:9).

4, 5. Rozważenie jakich czynników pomoże nam pogłębić wdzięczność dla naszego Ojca, Jehowy?

4 Nasz niebiański Ojciec troszczy się o nas i zapewnia nam ochronę, której potrzebujemy jako lud z wiarą wzywający Jego imienia. Za pośrednictwem psalmisty oświadczył: „Ponieważ mnie pokochał [prawdziwy sługa Boży], więc i ja go ocalę. Ochronię go, gdyż poznał moje imię” (Ps. 91:14). Jehowa Bóg pobudzany miłością ratuje i chroni nas przed wrogami, byśmy nie zostali unicestwieni.

5 Aby pogłębić wdzięczność dla naszego niebiańskiego Ojca, rozważymy trzy istotne czynniki: 1) jest On największym Dawcą, 2) jest naszym Opiekunem, 3) jest naszym najlepszym Przyjacielem. Przeanalizowanie tych trzech punktów pomoże nam przemyśleć nasze relacje z Bogiem oraz dostrzec, jak możemy okazywać Mu szacunek jako Ojcu. Odniesiemy także korzyść z zastanowienia się nad błogosławieństwami, jakich zaznajemy dzięki bliskiej więzi z Jehową (Jak. 4:8).

JEHOWA — NAJWIĘKSZY DAWCA

6. Między innymi jak Jehowa okazuje się Dawcą „każdego dobrego daru”?

6 Uczeń Jakub napisał: „Każdy dobry dar i każdy doskonały podarunek pochodzi z góry, (...) zstępuje od Ojca świateł niebiańskich” (Jak. 1:17). Już samo życie jest wspaniałym darem od Jehowy (Ps. 36:9). Korzystając z niego zgodnie z wolą Bożą, zaznajemy obfitych błogosławieństw i mamy widoki na życie wieczne w nowym świecie (Prz. 10:22; 2 Piotra 3:13). Ale jak to możliwe, skoro nieposłuszeństwo Adama pociągnęło za sobą tak tragiczne konsekwencje?

7. W jaki sposób Jehowa otworzył nam drogę do nawiązania z Nim bliskich stosunków?

7 Jehowa rzeczywiście jest największym Dawcą — dowodzi tego na niezliczone sposoby. Obdarza nas na przykład niezasłużoną życzliwością, co stanowi dla nas ratunek. Po naszym pierwszym ziemskim ojcu odziedziczyliśmy niedoskonałość i wszyscy grzeszymy (Rzym. 3:23). Jednak Jehowa, kierując się miłością, wyszedł z inicjatywą i otworzył nam drogę do nawiązania z Nim bliskich stosunków. Apostoł Jan napisał: „Przez to w naszym wypadku ujawniła się miłość Boża, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy przez niego uzyskali życie. Miłość nie w tym się przejawia, że my umiłowaliśmy Boga, lecz że on nas umiłował i posłał swego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 Jana 4:9, 10).

8, 9. Jak Jehowa okazał się największym Dawcą w czasach Abrahama i Izaaka? (Zobacz ilustrację tytułową).

8 W XIX wieku p.n.e. rozegrało się wydarzenie, które proroczo ukazało, jak niezwykłe działania podejmie w swej miłości Jehowa, by posłuszni Mu ludzie zyskali życie wieczne. W Liście do Hebrajczyków 11:17-19 wyjaśniono: „Dzięki wierze Abraham, poddawany próbie, niemalże ofiarował Izaaka, i on, człowiek, który chętnie przyjął obietnice, chciał ofiarować swego jednorodzonego syna, mimo iż mu powiedziano: ‚Poprzez Izaaka przyjdzie to, co będzie zwane „twoim potomstwem”’. Uważał jednak, że Bóg potrafi go nawet wskrzesić z martwych; i stamtąd też go otrzymał w sensie stanowiącym przykład”. Nietrudno dostrzec tu podobieństwo: Jehowa ofiarował swojego Syna, Jezusa Chrystusa, dla dobra całej ludzkości (odczytaj Jana 3:16, 36).

 9 Izaak na pewno poczuł ulgę, że uniknął ofiarnej śmierci! Niewątpliwie był wdzięczny Bogu za zapewnienie innej ofiary — barana zaplątanego w pobliskich zaroślach (Rodz. 22:10-13). Nie dziwi więc, że miejsce to zostało nazwane „Jehowa-Jireh”, co znaczy „Jehowa zapewni; zaopatrzy” (Rodz. 22:14).

DARY SŁUŻĄCE POJEDNANIU

10, 11. Kto przewodzi w „służbie pojednania” i w jaki sposób?

10 Rozmyślając nad tym, jak Jehowa dowodzi, że jest największym Dawcą, nie sposób pominąć doniosłej roli Jezusa Chrystusa. Z docenianiem przyznajemy za apostołem Pawłem: „Osądziliśmy, że jeden człowiek umarł za wszystkich, toteż wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, co żyją, nie żyli już dla samych siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony” (2 Kor. 5:14, 15).

11 Pierwsi chrześcijanie z miłości do Boga i wdzięczności za niezrównany zaszczyt służenia Mu chętnie pełnili „służbę pojednania”. Dzięki dziełu głoszenia i pozyskiwania uczniów osoby o szczerych sercach mogły nawiązać z Bogiem pokojowe stosunki, zaprzyjaźnić się z Nim i w końcu stać się Jego duchowymi dziećmi. Obecnie namaszczeni duchem słudzy Jehowy też pełnią taką służbę. To, co robią jako ambasadorowie Boga i Chrystusa, pozwala odpowiednio usposobionym ludziom zbliżyć się do Jehowy i zostać Jego chwalcami (odczytaj 2 Koryntian 5:18-20; Jana 6:44; Dzieje 13:48).

12, 13. Jak możemy pokazać, że cenimy dary Jehowy?

12 Z wdzięczności dla Jehowy, największego Dawcy, w dziele głoszenia o Królestwie wspólnie z pomazańcami uczestniczą wszyscy chrześcijanie mający nadzieję ziemską. Posługujemy się w tej działalności kolejnym wyjątkowym darem od Boga — Biblią, Jego natchnionym Słowem (2 Tym. 3:16, 17). Gdy robimy to umiejętnie, przyczyniamy się do tego, by inni uzyskali życie wieczne. Aby z powodzeniem pełnić tę służbę, polegamy na jeszcze jednym darze od Jehowy — Jego świętym duchu (Zach. 4:6; Łuk. 11:13). Jak można zauważyć w każdym kolejnym Roczniku Świadków Jehowy, przynosi to wspaniałe rezultaty. Udział w tej działalności przysparzającej chwały naszemu Ojcu i szczodremu Dawcy to naprawdę wielki zaszczyt!

13 Biorąc pod uwagę wszystko, co otrzymujemy od Boga, warto się zastanowić: „Czy pokazuję Jehowie, że cenię te dary, i w służbie kaznodziejskiej naprawdę robię to, na co mnie stać? Co mogę ulepszyć, żeby jeszcze skuteczniej głosić dobrą nowinę?”. Wyrazem naszej wdzięczności będzie stawianie spraw Królestwa na pierwszym miejscu w życiu. Czyniąc tak, możemy być pewni, że Jehowa zadba o nasze potrzeby (Mat. 6:25-33). Miłość, jaką nam okazuje, niewątpliwie pobudza nas do robienia wszystkiego, co możemy, by Mu się podobać i rozweselać Jego serce (Prz. 27:11).

14. Jak Jehowa okazuje się dla swego ludu Sprawcą ocalenia?

14 Psalmista Dawid śpiewał: „Jestem uciśniony i biedny. Jehowa na mnie zważa. Tyś pomocą moją i Sprawcą mego ocalenia” (Ps. 40:17). Jehowa wielokrotnie okazywał się Sprawcą ocalenia dla swego ludu, zwłaszcza w obliczu okrutnych prześladowań i nieustannego nękania przez wrogów. Jakże jesteśmy Mu wdzięczni za pomoc w takich sytuacjach i za duchowe dobrodziejstwa, którymi nas stale obdarza!

 JEHOWA — NASZ OPIEKUN

15. Zilustruj na przykładzie, jak kochający ojciec zapewnia ochronę swojemu dziecku.

15 Kochający ojciec nie tylko daje dzieciom to, czego potrzebują, ale też stara się je chronić. To naturalne, że w razie jakiegoś zagrożenia będzie je ratował. Pewien brat pamięta szczególne zdarzenie ze swojego dzieciństwa, kiedy razem z ojcem wracał do domu ze służby kaznodziejskiej. Musieli przejść przez potok. Ulewny deszcz padający tamtego ranka sprawił, że potok gwałtownie przybrał. Aby przedostać się na drugą stronę, trzeba było skakać z kamienia na kamień. Idąc przed swoim ojcem, stracił równowagę, wpadł do wody i zaczął się topić. Jakże wdzięczny był ojcu, że natychmiast złapał go mocno za ramię i uratował! Podobną ochronę zapewnia nam nasz niebiański Ojciec — niejako ratuje nas z groźnych potoków tego niegodziwego świata i od wpływu jego władcy, Szatana. Jehowa to z pewnością najlepszy Opiekun, jakiego moglibyśmy sobie wyobrazić (Mat. 6:13; 1 Jana 5:19).

16, 17. Jak Jehowa pomagał Izraelitom i ich chronił, gdy walczyli z Amalekitami?

16 Wypływającą z miłości opiekę ze strony Jehowy dobrze ilustrują wydarzenia z 1513 roku p.n.e., po tym gdy Izraelici zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej i doświadczyli cudownej ochrony podczas przejścia przez Morze Czerwone. Przemierzając pustkowie w kierunku góry Synaj, dotarli do Refidim.

17 Biorąc pod uwagę proroczą zapowiedź z Księgi Rodzaju 3:15, Szatan prawdopodobnie z desperacją szukał okazji, by zaatakować bezbronnych Izraelitów. Posłużył się w tym celu Amalekitami, wrogami ludu Bożego (Liczb 24:20). Rozważmy, czego dokonał Jehowa za pośrednictwem czterech wiernych  mężczyzn: Jozuego, Mojżesza, Aarona i Chura. Kiedy Jozue walczył z Amalekitami, Mojżesz, Aaron i Chur znajdowali się na pobliskim wzgórzu. Gdy Mojżesz podnosił ręce, Izraelici uzyskiwali przewagę w bitwie. Dlatego kiedy ręce zaczynały mu ciążyć, Aaron i Chur mu je podpierali. W ten sposób dzięki pomocy i ochronie Jehowy „Jozue pobił Amaleka i jego lud” (Wyjścia 17:8-13). Mojżesz zbudował w tamtym miejscu ołtarz i nadał mu nazwę „Jehowa-Nissi”, co znaczy „Jehowa jest moim słupem sygnałowym” (odczytaj Wyjścia 17:14, 15).

URATOWANI ZE SZPONÓW SZATANA

18, 19. Jaką ochronę Bóg zapewnia swoim sługom w naszych czasach?

18 Jehowa chroni tych, którzy Go kochają i są Mu posłuszni. Podobnie jak Izraelici w Refidim my również szukamy Bożej ochrony, gdy musimy się zmagać z wrogami. Jehowa często chroni nas jako grupę, ratując ze szponów Diabła. Pomyślmy o wielu sytuacjach, w których Bóg strzegł naszych braci zachowujących chrześcijańską neutralność. Było tak na przykład w latach trzydziestych i na początku lat czterdziestych ubiegłego wieku w hitlerowskich Niemczech i innych krajach. Kiedy czytamy i analizujemy życiorysy i relacje z Rocznika świadczące o Bożej ochronie w czasie prześladowań, umacniamy swoje zaufanie do Jehowy, naszego Schronienia (Ps. 91:2).

Jehowa może posłużyć się naszymi współwyznawcami, żeby nam pomóc dochować wierności (zobacz akapity 18-20)

19 Za pośrednictwem organizacji Jehowy i wydawanych przez nią publikacji otrzymujemy życzliwe przypomnienia służące naszej ochronie. Pomyślmy, jak skorzystaliśmy na tym w ostatnim czasie. Gdy świat coraz bardziej pogrąża się w bagnie rozpusty i pornografii, Jehowa udziela nam potrzebnych przypomnień i zapewnia praktyczną pomoc, by nas wyczulić na zagrożenia natury moralnej. Otrzymujemy na przykład Jego ojcowskie rady, by unikać złego towarzystwa, gdy korzystamy z serwisów społecznościowych (1 Kor. 15:33) *.

20. Z jakiej ochrony i przewodnictwa możemy korzystać w zborze chrześcijańskim?

20 Jak możemy pokazać, że naprawdę jesteśmy „wyuczeni przez Jehowę”? Dokładnie trzymając się Jego poleceń (Izaj. 54:13). W zborze niczym w bezpiecznej przystani mamy zapewnione niezbędne przewodnictwo i ochronę. Wierni mężczyźni, którzy usługują tam jako starsi, udzielają nam wsparcia i rad opartych na Biblii (Gal. 6:1). Poprzez te „dary w ludziach” Jehowa rzeczywiście otacza nas troskliwą opieką (Efez. 4:7, 8). Jak powinniśmy na nią reagować? Chętnie okazując uległość i posłuszeństwo, bo wtedy Jehowa będzie nam błogosławił (Hebr. 13:17).

21. (a) Na co powinniśmy być zdecydowani? (b) Co rozważymy w następnym artykule?

21 Bądźmy zdecydowani poddawać się przewodnictwu ducha świętego, a tym samym naszego niebiańskiego Ojca. Rozmyślajmy również o życiu Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, którego wspaniały przykład staramy się naśladować. Dzięki dochowaniu posłuszeństwa aż do śmierci Jezus został obficie nagrodzony (Filip. 2:5-11). Podobnie my zostaniemy nagrodzeni, jeśli zaufamy Jehowie całym sercem (Prz. 3:5, 6). A zatem zawsze patrzmy na Jehowę jako na największego Dawcę i Opiekuna, któremu nikt nie może dorównać. To naprawdę wielka radość i zaszczyt, że możemy Mu służyć! Nasza miłość do Boga jeszcze bardziej się pogłębi, gdy rozważymy trzeci aspekt Jego ojcowskiej troski — przyjaźń, jaką nas darzy. Właśnie temu będzie poświęcony kolejny artykuł.

^ ak. 19 Przykłady takich przypomnień można znaleźć w artykułach „Internet — jak mądrze korzystać z globalnej sieci” w Strażnicy z 15 sierpnia 2011 roku, strony 3-5, a także „Strzeż się sideł Diabła!” oraz „Stój niewzruszenie i unikaj pułapek Szatana!” w Strażnicy z 15 sierpnia 2012 roku, strony 20-29.