Księga Jeremiasza 28:1-17

28  W tym samym roku, na początku panowania judzkiego króla Sedekiasza+, w czwartym roku, w miesiącu piątym, prorok Chananiasz z Gibeonu+, syn Azzura, powiedział do mnie w domu Jehowy w obecności kapłanów i całego ludu:  „Tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: ‚Złamię jarzmo króla Babilonu+.  W ciągu dwóch lat* sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie sprzęty z domu Jehowy, które babiloński król Nabuchodonozor* zabrał stąd do Babilonu’”+.  „‚Sprowadzę też tutaj judzkiego króla Jechoniasza+, syna Jehojakima+, i wszystkich judzkich wygnańców, którzy poszli do Babilonu’+, mówi Jehowa, ‚bo złamię jarzmo babilońskiego króla’”.  Wtedy prorok Jeremiasz odezwał się do proroka Chananiasza w obecności kapłanów i całego ludu, który stał w domu Jehowy.  Powiedział: „Amen!* Oby Jehowa tak zrobił! Oby Jehowa spełnił słowa twojego proroctwa i sprowadził tutaj z Babilonu sprzęty zabrane z domu Jehowy, a także wszystkich wygnańców!  Posłuchaj jednak, proszę, tego, co mam do przekazania tobie i całemu ludowi.  Dawno temu prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą i którzy mówili o wielu krainach i wielkich królestwach, prorokowali o wojnie, nieszczęściu i zarazie*.  Jeśli więc jakiś prorok prorokuje o pokoju, to tylko wtedy będzie wiadomo, że naprawdę posłał go Jehowa, gdy słowa tego proroka się spełnią”. 10  Na to prorok Chananiasz wziął z szyi proroka Jeremiasza drążek jarzma i go złamał+. 11  Potem powiedział w obecności całego ludu: „Tak mówi Jehowa: ‚Właśnie tak w ciągu dwóch lat złamię jarzmo babilońskiego króla Nabuchodonozora, które zrzucę z karku wszystkich narodów’”+. A prorok Jeremiasz poszedł swoją drogą. 12  Po tym, jak prorok Chananiasz połamał drążek jarzma zdjęty z szyi proroka Jeremiasza, Jehowa przekazał Jeremiaszowi następujące słowa: 13  „Idź i powiedz Chananiaszowi: ‚Tak mówi Jehowa: „Połamałeś jarzmo z drewna+, ale w jego miejsce zrobisz jarzmo z żelaza”. 14  Bo tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: „Na kark wszystkich tych narodów założę żelazne jarzmo, żeby służyły babilońskiemu królowi Nabuchodonozorowi, i będą mu służyć+. Dam mu nawet dzikie zwierzęta”’”+. 15  Potem prorok Jeremiasz tak powiedział do proroka Chananiasza+: „Posłuchaj, proszę, Chananiaszu! Jehowa cię nie posłał, a ty sprawiłeś, że ten lud zaufał kłamstwu+. 16  Dlatego tak mówi Jehowa: ‚Usuwam cię z powierzchni ziemi. W tym roku umrzesz, bo namawiałeś do buntu przeciw Jehowie’”+. 17  I prorok Chananiasz umarł w tym samym roku, w miesiącu siódmym.

Przypisy

Dosł. „lat dni”.
Lub „Nebukadneccar”.
Lub „niech się tak stanie!”.
Lub „chorobie”.

Komentarze

Multimedia