Księga Jeremiasza 27:1-22

27  Na początku panowania judzkiego króla Jehojakima*, syna Jozjasza, Jehowa tak przemówił do Jeremiasza:  „Jehowa mi powiedział: ‚Zrób sobie rzemienie i drążki jarzma i załóż je sobie na szyję.  Później poślij je do króla Edomu+, króla Moabu+, króla Ammonitów+, króla Tyru+ i króla Sydonu+ poprzez posłańców, którzy przyszli do Jerozolimy, do judzkiego króla Sedekiasza.  Przekaż im następujące polecenie dla ich panów: „‚„Tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela — to macie powiedzieć swoim panom:  ‚To ja swoją wielką mocą, swoim potężnym* ramieniem, stworzyłem ziemię, ludzi i zwierzęta, które są na niej. Wszystko to daję temu, komu chcę*+.  A teraz wszystkie te krainy dałem swojemu słudze Nabuchodonozorowi*+, królowi Babilonu. Podporządkowałem mu nawet dzikie zwierzęta.  Wszystkie narody będą służyć jemu, jego synowi i jego wnukowi, aż nadejdzie czas również na jego krainę+, gdy wiele narodów oraz wielcy królowie zrobią z niego swojego niewolnika’+.  „‚„‚Jeżeli jakiś naród lub królestwo nie zechce służyć babilońskiemu królowi Nabuchodonozorowi i nie zechce mu się podporządkować*, to taki naród będę karał mieczem+, głodem i zarazą*’, oświadcza Jehowa, ‚aż go zniszczę ręką babilońskiego króla’.  „‚„‚Dlatego nie słuchajcie swoich proroków, wróżbitów, wizjonerów* ani zajmujących się sztuką magiczną czy uprawiających czary, którzy wam mówią: „Nie będziecie służyć królowi Babilonu”. 10  Bo prorokują wam kłamstwa — jeśli ich posłuchacie, zostaniecie zabrani daleko od swojego kraju. Rozproszę was i zginiecie. 11  „‚„‚Ale narodowi, który podporządkuje się* królowi Babilonu i będzie mu służył, pozwolę pozostać* w jego ziemi, żeby ją uprawiał i w niej mieszkał’ — oświadcza Jehowa”’”. 12  To samo powiedziałem również judzkiemu królowi Sedekiaszowi+: „Podporządkujcie się* królowi Babilonu i służcie jemu oraz jego ludowi, a będziecie żyć+. 13  Czemu ty i twój lud mielibyście umrzeć od miecza+, głodu+ i zarazy+, tak jak to Jehowa powiedział o narodzie, który nie będzie służył królowi Babilonu? 14  Nie słuchajcie słów proroków, którzy wam mówią: ‚Nie będziecie służyć królowi Babilonu’+, bo prorokują wam kłamstwa+. 15  „‚Ja ich nie posłałem’, oświadcza Jehowa, ‚ale oni prorokują w moim imieniu kłamstwa i jeśli ich posłuchacie, to was rozproszę i zginiecie — wy i prorocy, którzy wam prorokują’”+. 16  A do kapłanów i do całego tego ludu powiedziałem: „Tak mówi Jehowa: ‚Nie słuchajcie słów swoich proroków, którzy wam prorokują: „Sprzęty zabrane z domu Jehowy zostaną już wkrótce z powrotem sprowadzone z Babilonu!”+, bo prorokują wam kłamstwa+. 17  Nie słuchajcie ich. Służcie królowi Babilonu, a będziecie żyć+. Czemu to miasto miałoby się stać ruiną? 18  Ale jeśli są prorokami i jeśli naprawdę przekazują słowo Jehowy, to proszę, niech błagają Jehowę, Boga Zastępów, żeby sprzętów, które pozostały w domu Jehowy, w domu* króla Judy i w Jerozolimie, nie zabrano do Babilonu’. 19  „Bo Jehowa, Bóg Zastępów, tak mówi o kolumnach+, o morzu*+, o wózkach+ i o reszcie sprzętów, które pozostały w tym mieście, 20  a których nie wziął babiloński król Nabuchodonozor, gdy na wygnanie do Babilonu zabrał z Jerozolimy judzkiego króla Jechoniasza, syna Jehojakima, wraz ze wszystkimi dostojnikami Judy i Jerozolimy+; 21  właśnie tak Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela, mówi o sprzętach, które pozostały w domu Jehowy, w domu* króla Judy i w Jerozolimie: 22  ‚„Będą zabrane do Babilonu+ i tam pozostaną aż do dnia, gdy zwrócę na nie uwagę” — oświadcza Jehowa. „Potem sprowadzę je z powrotem i przywrócę je temu miejscu”’”+.

Przypisy

Lub „Sedekiasza” według niektórych starożytnych manuskryptów.
Dosł. „wyciągniętym”.
Dosł. „komu w moich oczach jest słuszne”.
Lub „Nebukadneccarowi”.
Dosł. „nie podda swojego karku pod [jego] jarzmo”.
Lub „chorobą”.
Lub „mających sny”.
Dosł. „podda swój kark pod jarzmo”.
Dosł. „odpoczywać”.
Dosł. „poddajcie swoje karki pod jarzmo”.
Lub „pałacu”.
Chodzi o wielki miedziany zbiornik używany w świątyni.
Lub „pałacu”.

Komentarze

Multimedia