List do Hebrajczyków 2:1-18

2  Dlatego musimy zwracać szczególną uwagę na to, co usłyszeliśmy+, żebyśmy nigdy nie zostali uniesieni z prądem+.  Bo jeśli słowo wypowiedziane za pośrednictwem aniołów+ okazało się niezawodne, a każdy człowiek dopuszczający się występku i nieposłuszeństwa otrzymał sprawiedliwą karę+,  to czy my jej unikniemy, jeśli zlekceważymy tak wspaniałe wybawienie?+ Pierwszy głosił o nim nasz Pan+, a potwierdzili nam je ci, którzy go słyszeli.  Poświadczył je również Bóg, dokonując znaków, cudów*, różnych potężnych dzieł+ i rozdzielając dary ducha świętego według swojego uznania+.  Przecież to nie aniołom podporządkował przyszłą ziemię*+, o której mówimy.  Pewien świadek kiedyś powiedział: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym jest syn człowieczy, że się o niego troszczysz?+  Uczyniłeś go trochę niższym od aniołów, ukoronowałeś go chwałą i szacunkiem oraz ustanowiłeś nad dziełami Twoich rąk.  Wszystko położyłeś pod jego nogi”+. A podporządkowując mu wszystko+, Bóg nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu podporządkowane+. Obecnie jednak jeszcze nie widzimy, żeby wszystko było mu podporządkowane+.  Widzimy natomiast Jezusa, którego uczyniono trochę niższym od aniołów+, a teraz ukoronowano chwałą i szacunkiem za to, że cierpiał i umarł+. Z racji niezasłużonej życzliwości Bożej zakosztował śmierci za każdego człowieka+. 10  Aby doprowadzić wielu synów do chwały+, Ten, dla którego i przez którego wszystko istnieje, słusznie postanowił, by Naczelny Pełnomocnik w sprawie ich wybawienia+ został wydoskonalony przez cierpienie+. 11  Bo wszyscy — zarówno uświęcający, jak i uświęcani+ — pochodzą od jednego+ i z tego powodu Jezus nie wstydzi się nazywać ich „braćmi”+, 12  gdy mówi: „Będę oznajmiał Twoje imię swoim braciom, będę Cię pieśnią wysławiał w zborze”+. 13  Powiedział też: „Będę Mu ufał”+ oraz „Ja i dzieci, które mi dał Jehowa*+. 14  Skoro więc „dzieci” są krwią i ciałem*, to i on stał się krwią i ciałem+, żeby przez swoją śmierć unicestwić tego, który może powodować śmierć*+, czyli Diabła+, 15  i żeby uwolnić wszystkich, którzy z powodu strachu przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli+. 16  Bo pomaga on nie aniołom, lecz potomstwu Abrahama+. 17  W związku z tym musiał pod każdym względem upodobnić się do swoich „braci”+, żeby stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w służbie dla Boga i żeby złożyć ofiarę przebłagalną*+ za grzechy ludzi+. 18  Ponieważ sam cierpiał, znosząc próby+, to potrafi przyjść z pomocą tym, którzy też je znoszą+.

Przypisy

Lub „proroczych znaków”.
Lub „zamieszkaną ziemię”.
Lub „ma środki do powodowania śmierci”.
Lub „współuczestnikami krwi i ciała”.
Lub „dokonać przebłagania”.

Komentarze

Multimedia