List do Hebrajczyków 3:1-19

3  A zatem, święci bracia, którzy otrzymaliście powołanie* niebiańskie+, rozmyślajcie o Jezusie, którego uznajemy za apostoła i arcykapłana*+.  Był on wierny Bogu, który powołał go na ten urząd+, tak jak wierny był Mojżesz, gdy pełnił służbę w całym domu Bożym+.  Jednak on* zasługuje na większą chwałę+ niż Mojżesz, bo ten, który buduje dom, jest ceniony bardziej niż sam dom.  Oczywiście każdy dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który zbudował wszystko, jest Bóg.  Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu Bożym i jego służba wskazywała* na to, co miało być ogłaszane później.  Ale Chrystus był wierny jako syn+ ustanowiony nad domem Bożym. My jesteśmy tym domem+, jeśli do końca będziemy przejawiać śmiałość* i mocno trzymać się naszej nadziei, którą się szczycimy.  W związku z tym duch święty mówi+: „Gdybyście tylko słuchali dzisiaj Jego głosu:  ‚Nie znieczulajcie swoich serc jak wtedy, gdy wasi przodkowie doprowadzili mnie do wielkiego gniewu, jak w dniu wypróbowania na pustkowiu+,  gdzie wasi przodkowie wystawili mnie na próbę i rzucili mi wyzwanie, mimo że widzieli moje czyny przez 40 lat+. 10  Dlatego poczułem obrzydzenie do tego pokolenia i powiedziałem: „Zawsze błądzą w sercu i nie poznali moich dróg”. 11  Rozgniewany przysiągłem więc: „Nie będą zaznawać ze mną odpoczynku”’”+. 12  Strzeżcie się, bracia, żeby nikt z was nie oddalił się od żywego Boga, przez co rozwinęłoby się w nim niegodziwe serce, któremu brakuje wiary+. 13  Ale każdego dnia zachęcajcie się nawzajem, dopóki to „dzisiaj” jeszcze trwa+, żeby serce kogoś z was nie stało się zatwardziałe wskutek zwodniczej mocy grzechu. 14  Bo otrzymamy dział z Chrystusem* pod warunkiem, że do końca będziemy przejawiać tak mocne zaufanie, jakie mieliśmy na początku+ — 15  zgodnie ze słowami: „Gdybyście tylko słuchali dzisiaj Jego głosu: ‚Nie znieczulajcie swoich serc jak wtedy, gdy wasi przodkowie doprowadzili mnie do wielkiego gniewu’”+. 16  Kim byli ci, którzy słyszeli, a mimo to doprowadzili Boga do wielkiego gniewu? Czy w gruncie rzeczy nie zrobili tego wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza?+ 17  I do kogo Bóg czuł obrzydzenie przez 40 lat?+ Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli i pomarli na pustkowiu?+ 18  I komu przysiągł, że nie będzie zaznawać z Nim odpoczynku? Czy nie tym, którzy byli nieposłuszni? 19  Widzimy więc, że nie mogli zaznać z Nim odpoczynku z powodu braku wiary+.

Przypisy

Lub „zaproszenie”.
Lub „zważajcie na apostoła i arcykapłana, którego wyznajemy — Jezusa”.
Czyli Jezus.
Lub „była świadectwem”.
Lub „mieć swobodę mowy”.
Lub „staniemy się współuczestnikami Chrystusa”.

Komentarze

Multimedia