Druga Księga Samuela 21:1-22

21  Za dni Dawida przez trzy lata z rzędu panował głód+. Dawid radził się więc Jehowy i Jehowa powiedział: „Na Saulu i jego domu ciąży wina za przelanie krwi, bo uśmiercał Gibeonitów”+.  Wtedy król wezwał Gibeonitów+ i rozmawiał z nimi. (Gibeonici nie byli Izraelitami. Byli ocalałymi Amorytami+, którym Izraelici przysięgli, że ich oszczędzą+. Saul jednak usiłował ich zgładzić, gdyż nie mógł znieść, że żyją wśród Izraelitów i Judejczyków).  Dawid zapytał Gibeonitów: „Co mam dla was zrobić i jak dokonać przebłagania, żebyście pobłogosławili dziedzictwo Jehowy?”.  Gibeonici odpowiedzieli: „Tego, co uczynił nam Saul i jego dom, nie zrekompensuje srebro ani złoto+. Nie możemy też uśmiercić jakiegokolwiek człowieka w Izraelu”. Na to Dawid rzekł: „Zrobię dla was wszystko, co powiecie”.  Wtedy odrzekli królowi: „Ten człowiek nas zabijał i planował wytracić nas na całym terytorium Izraela+.  Wydaj nam siedmiu jego synów. Powiesimy ich zwłoki*+ przed Jehową w Gibei+, mieście Saula, wybrańca Jehowy”+. Król powiedział: „Dobrze, wydam ich”.  Ale król oszczędził Mefiboszeta+, syna Jonatana, syna Saula, z powodu przysięgi, którą Dawid i Jonatan+, syn Saula, złożyli sobie przed Jehową.  Król pojmał Armoniego i Mefiboszeta — dwóch synów Ricpy+, córki Ajji, których urodziła Saulowi, jak również pięciu synów Michal*+, córki Saula, których urodziła Adrielowi+, synowi Barzillaja z Abel-Mecholi.  Następnie wydał ich Gibeonitom, a ci zawiesili ich zwłoki na wzgórzu przed Jehową+. Wszystkich siedmiu zginęło razem. Stracono ich w pierwszych dniach żniw, na początku żniw jęczmienia. 10  Potem Ricpa+, córka Ajji, wzięła wór*, rozłożyła go na skale i od rozpoczęcia żniw aż do czasu, gdy z nieba spadł deszcz, pilnowała ciał, żeby w ciągu dnia nie siadały na nich ptaki, a w nocy nie dopuszczała do nich dzikich zwierząt. 11  O tym, co uczyniła Ricpa, córka Ajji, nałożnica* Saula, doniesiono Dawidowi. 12  Wtedy Dawid poszedł i zabrał kości Saula oraz kości jego syna Jonatana od władców* Jabesz-Gilead+, którzy wykradli ich ciała z placu w Bet-Szan, gdzie Filistyni je powiesili w dniu, w którym zabili Saula na górze Gilboa+. 13  Dawid sprowadził stamtąd kości Saula i jego syna Jonatana. Zabrano też kości mężczyzn, którzy zostali straceni*+. 14  Potem pogrzebano kości Saula i jego syna Jonatana w Celi+ na terytorium Beniamina, w grobowcu Kisza+, ojca Saula. Kiedy zrobiono wszystko, co król nakazał, Bóg wysłuchał próśb co do tej ziemi+. 15  Między Filistynami a Izraelem kolejny raz doszło do wojny+. Dawid i jego słudzy wyruszyli więc i walczyli z Filistynami. Ale w pewnym momencie Dawid poczuł się bardzo zmęczony. 16  Tymczasem potomek Refaitów+ o imieniu Jiszbi-Benob, który miał miedzianą włócznię ważącą 300 syklów*+ i nowy miecz, chciał zabić Dawida. 17  Na pomoc+ Dawidowi od razu pośpieszył Abiszaj+, syn Cerui. Zadał cios Filistynowi i go zabił. Wówczas ludzie Dawida przysięgli mu: „Nie będziesz już więcej wyruszać z nami do bitwy!+ Nie możesz zgasić lampy Izraela!”+. 18  Później jeszcze raz doszło do wojny z Filistynami+ pod Gob. Wtedy to Sibbechaj+ z Chuszy* zabił Safa, potomka Refaitów+. 19  I znowu doszło do wojny z Filistynami+ pod Gob. Elchanan, syn Jaare-Oregima z Betlejem, zabił Goliata z Gat, którego drzewce włóczni było jak wał tkacki+. 20  Do kolejnej wojny doszło pod Gat. Był tam pewien mężczyzna nadzwyczajnego wzrostu. Miał po sześć palców u obu rąk i po sześć palców u obu nóg, razem 24 palce. On także był potomkiem Refaitów+. 21  Człowiek ten szydził z Izraela+. Dlatego Jonatan, syn Szimeja+, brata Dawida, zabił go. 22  Tych czterech było potomkami Refaitów z Gat. Zginęli oni z rąk Dawida oraz jego sług+.

Przypisy

Dosł. „wystawimy ich”, czyli z połamanymi rękami i nogami.
Możliwe też „Merab”.
Możliwe też „obywateli”.
Dosł. „wystawieni”.
Czyli 3,42 kg. Zob. Dodatek B14.
Możliwe też „potomek Chuszy”.

Komentarze

Multimedia