Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata — wydanie do studium

B14-B

Pieniądze i wagi

Pieniądze i wagi w Pismach Hebrajskich

gera (120 sykla)

0,57 g

10 ger = 1 beka

beka

5,7 g

2 beki = 1 sykl

fim

7,8 g

1 fim = ok. 23 sykla

odważnik syklowy

sykl

11,4 g

50 syklów = 1 mina

mina

570 g

60 min = 1 talent

talent

34,2 kg

darejek (moneta perska, złoto)

8,4 g

Ezdrasza 8:27

Pieniądze i wagi w Chrześcijańskich Pismach Greckich

lepton (moneta żydowska, miedź lub brąz)

12 kwadranta

Łukasza 21:2

kwadrant (moneta rzymska, miedź lub brąz)

2 leptony

Mateusza 5:26

assarion (moneta bita w Rzymie oraz w prowincjach, miedź lub brąz)

4 kwadranty

Mateusza 10:29

denar (moneta rzymska, srebro)

64 kwadranty

3,85 g

Mateusza 20:10

= 1 dniówka (12 godzin)

drachma (moneta grecka, srebro)

3,4 g

Łukasza 15:8

= 1 dniówka (12 godzin)

didrachma (moneta grecka, srebro)

2 drachmy

6,8 g

Mateusza 17:24

= 2 dniówki

tetradrachma antiocheńska

tetradrachma tyryjska (srebrny sykl tyryjski)

tetradrachma (stater) (moneta grecka, srebro)

4 drachmy

13,6 g

Mateusza 17:27

= 4 dniówki

mina

100 drachm

340 g

Łukasza 19:13

= ok. 100 dni pracy

talent

60 min

20,4 kg

Mateusza 18:24

Objawienie 16:21

= ok. 20 lat pracy

funt (rzymski)

327 g

Jana 12:3

„Funt pachnącego olejku, prawdziwego nardu”