Druga Księga Kronik 12:1-16

12  Gdy tylko Rechoboam utwierdził swoją władzę królewską+ i stał się silny, porzucił Prawo Jehowy+, a razem z nim wszyscy Izraelici.  Ponieważ postępowali niewiernie wobec Jehowy, w piątym roku panowania króla Rechoboama król egipski Sziszak+ wyruszył przeciwko Jerozolimie.  Miał 1200 rydwanów, 60 000 jeźdźców i niezliczone oddziały Libijczyków, Sukkijczyków i Etiopczyków, którzy przybyli z nim z Egiptu+.  Zdobył warowne miasta w Judzie i w końcu dotarł do Jerozolimy.  Do Rechoboama i książąt Judy, którzy ze strachu przed Sziszakiem zebrali się w Jerozolimie, przyszedł prorok Szemajasz+ i oświadczył: „Tak mówi Jehowa: ‚Porzuciliście mnie, więc i ja was porzucam+ i wydaję w ręce Sziszaka’”.  Wtedy król i książęta izraelscy upokorzyli się przed Bogiem+ i powiedzieli: „Jehowa jest prawy”.  Kiedy Jehowa zobaczył, że się przed Nim upokorzyli, Jehowa przemówił do Szemajasza: „Ponieważ się upokorzyli, nie zgładzę ich+, ale wkrótce ich ocalę. Nie wyleję swojego gniewu na Jerozolimę za pośrednictwem Sziszaka.  Zostaną jednak jego sługami, żeby się przekonali, komu lepiej służyć — mnie czy ziemskim królom*”.  Król egipski Sziszak zaatakował więc Jerozolimę. Zabrał cenne rzeczy z domu Jehowy+ i z domu* królewskiego. Zabrał wszystko, w tym złote tarcze, które wykonał Salomon+. 10  Król Rechoboam wykonał w ich miejsce tarcze z miedzi i powierzył je dowódcom straży* strzegącej wejścia do domu króla. 11  Za każdym razem, gdy król szedł do domu Jehowy, towarzyszący mu strażnicy nieśli tarcze, które potem odnosili do pomieszczenia dla straży. 12  Ponieważ król okazał pokorę, Jehowa odwrócił od niego swój gniew+ i nie zniszczył doszczętnie miasta+. Poza tym w Judzie działy się też dobre rzeczy+. 13  Król Rechoboam umocnił swoją pozycję w Jerozolimie i dalej panował. Został królem, gdy miał 41 lat, i panował 17 lat w Jerozolimie — w mieście, które Jehowa wybrał ze wszystkich plemion Izraela, żeby tam przebywało Jego imię. Matką Rechoboama była Ammonitka Naama+. 14  Rechoboam dopuszczał się złych rzeczy, bo nie postanowił w sercu, że będzie szukać Jehowy+. 15  Wszystkie fakty z życia Rechoboama, od początku do końca, zostały utrwalone w zapiskach rodowodowych przez proroka Szemajasza+ i wizjonera Idda+. Między Rechoboamem a Jeroboamem cały czas trwały wojny+. 16  Potem Rechoboam spoczął ze swoimi praojcami i został pochowany w Mieście Dawida+. Władzę po nim objął jego syn Abijasz+.

Przypisy

Dosł. „królestwom”.
Lub „pałacu”.
Dosł. „biegaczy”.

Komentarze

Multimedia