Bai na kontenido

Splikashon di Teksto di Beibel

Haña sa splikashon di teksto di Beibel i frase den Beibel ku hende sa usa hopi. Ora bo lesa konteksto di un teksto di Beibel, lo bo haña sa mas detaye interesante. E notanan di aklarashon i e referensianan na otro versíkulo di Beibel lo yuda bo haña un mihó komprondementu di e versíkulonan.

Splikashon di Génesis 1:1—“Na Prinsipio Dios a Krea e Shelunan i Tera”

Kua dos bèrdat importante e promé versíkulonan di Beibel ta menshoná?

Splikashon di Éksodo 20:12—“Onra Bo Tata i Bo Mama”

Dios a mara un promesa na e mandamentu ei i asina a duna hende mas motibu pa obedesé e mandamentu.

Splikashon di Salmo 37:4​—“Deleitá Bo Mes den SEÑOR”

Kon e salmo ei por yuda nos bira sabí i ser e tipo di persona ku Dios ta aprobá?

Splikashon di Salmo 46:10​—“Sea ketu, i sabi ku ami ta Dios”

E teksto ei ta nifiká ku un hende mester keda ketu ketu ora e ta den misa òf iglesia?

Splikashon di Isaías 41:10—​“No Tene Miedu, Pasobra Mi Ta ku Bo”

Yehova ta usa tres ekspreshon ku ta sigurá su fiel sirbidónan ku lo e yuda nan.

Splikashon di Mateo 6:34—“No Preokupá pa e Dia di Mañan”

Hesus no tabata ke men ku nos no mester plania pa futuro.

Splikashon di Marko 1:15​—“E Reino di Dios Ta Serka”

Hesus tabata ke men ku e Reino lo a kuminsá goberná kaba?

Splikashon di Huan 1:1​—“Na Kuminsamentu e Palabra Tabat’ei”

E teksto akí ta duna detaye tokante e bida di Hesukristu promé ku el a bini na tera komo hende.

Splikashon di Romanonan 10:13 ​—“Invoká e Nòmber di Señor”

Dios ta duna tur hende e oportunidat pa haña salbashon i bida eterno, sin importá nan nashonalidat, rasa òf posishon sosial.