Fiọ diọ bhi uhọnmhọn-ota

Je Nurẹ Miẹn Mhan

Guanọ ọfisi bi numba ifonu nọn sẹmhan.