Fiọ diọ bhi uhọnmhọn-ota

Baibo Ne Ribhi Itanẹti

Baibo ribhi enan nin uwẹ ha tie, la nin uwẹ ha kaehọ ọle.Uwẹ dẹ sabọ danlodi ọne a rẹkọdi ọsọhẹ, rẹ sẹbhi ọsi vidio nan lu nin ene ze urolo odin. Baibo natiọle New World Translation of the Holy Scriptures gene wo gba, iriọ ọ yẹ rẹ lẹkhẹ nan rẹ tie. Ọ bun gbera urolo 160 nan sẹ rẹ zedu obọ iBaibo eso, la Baibo rebhe, ọsi ọne iBaibo nan. Ọ yẹ bun gbera ẹbo 220 nan sẹ ne dagbare bhọ.

GHE

EBENỌNKHIALE ỌSI AGBỌN ỌSỌGBỌN