Fiọ diọ bhi uhọnmhọn-ota

Imagazin Natiọle ọne Ọkhẹughe (Watchtower) bi Awake!

Uwẹ dẹ miẹn Imagazin nesẹmhan danlodi bhi urolo ne bunbun, rẹ sẹbhi urolo odin. Baibo a rẹ zilo bhi ene imagazin nan. Ọne Ọkhẹughe rẹkpa mhan rẹ lẹn ebi emhin kẹkẹ ne sunu bhi ọne agbọn nan rẹ diẹn mun ọta akhasẹ ne ribhi Baibo yẹ. Ọ noo ọta nọn mhẹn ọsi ẹmhọn Agbejele nọnsi Osẹnobulua rẹ re ikoudure nin ẹbho, yẹ rẹkpa ẹbho rẹ ha mhọn urẹọbhọ da iJesu. Awake! rẹkpa mhan rẹ lẹn ebi mhan ha rẹ sabọ ha re ọnoghọ nin mhan miẹn bhi ọne agbọn nan khian yẹ. Ọ sẹyẹ rẹkpa mhan rẹ mun udu nyan ive nin Aman nọn man emhin rebhe vele, ghe ọle dẹ rẹ ọne agbọn nan kiẹn eji ha fu mhan bhi egbe.

Diọ bhi ẹkpẹti nan da guanọ urolo, uwẹ ha re obo so urolo non yẹẹ ẹ. Uwẹ ha yẹ piẹn Guanọ nin uwẹ rẹ miẹn ene imagazin bi unan ọlẹn kẹkẹ ne ribhi ọne urolo.

 

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

Epre 2024

Jun 10–​Julai 7, 2024, ọle a ha da luẹ ene uhọnmhọn-ọta ne ribhi ọne ebe Ọkhẹughe nan.

AWAKE!

Emhin 12 Ne Ha Re Eghọnghọn Re bhi Azagba-Uwa

Uwẹ ha re obọ rẹkhan ene adia nan ne ribhi Baibo, azagba-uwa nọnsẹ ki ha ghọnghọn.

GHE

AWAKE!

AWAKE!

AWAKE!

AWAKE!

AWAKE!

THE WATCHTOWER

THE WATCHTOWER

THE WATCHTOWER

THE WATCHTOWER

THE WATCHTOWER

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)