Emhin Ọgbọn

2024-06-18

ILLO IKẸ

“Ota Nọn Mhẹn”! (Illo Ọsi Usikoko Nọn Nẹ Bhi Ukpe 2024)

Rẹ na bhi ore nin ọhẹnhẹn ha vade rẹ dọ sẹbhi ẹlẹnan, ẹbho ne bunbun sẹ wo re eghọnghọn wewe ọne ọta nọn mhẹn. Ọ manman wo ti ele bhọ rẹ ha mhọn obọ bhi ọne udede iwenna nan. Jesu tọbọle dia ọne iwenna nan. Ọdeọde bhi ene ẹhi sẹyẹ wo robọkpa bhọ.

2024-06-18

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

Luẹ Ọnan​—Dọnmhegbe Rẹ Ha Luẹ Emhin Ọgbọn Sade Uwẹ Luẹ Baibo

Be mhan ha rẹ sabọ manman lẹn ebi Jehova ho nọn man mhan le yẹ sade mhan luẹ Baibo?

2024-06-18

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

Ọta Nin Eria Ne Tie Ebe Nesẹmhan Nọọn​—Sẹtẹmba 2024

Ẹghe nin Jesu rẹ mun iluemhin ọsi Ebale Emuan Ọsi Ebeanlẹn gbọ, ijela ene edibo ne bun sẹbhi 70 nin ọle ka je dagbare nin ele dọ tẹmhọn Osẹnobulua ha ye? Ele be fikekegbe ọle?

2024-06-18

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

Mẹn Wo Ha Mhọn Eghọnghọn Bi Ikhọnlẹn Beji Mẹn Rẹ Lu Ilọnmhọn Oga

André Ramseyer sẹ wo gbe ikpe 70 bhi iwẹnna oga ọsi ẹghe rebhe, yẹ wo lu iwẹnna oga ne bunbun. Ọkakale kẹkẹ nela ọle sẹ kuẹlo da, sẹyẹ, be ọle sẹ rẹ sabọ mun ilọnmhọn oga kalo yẹ bhi iẹnlẹn nọnsọle?

2024-06-18

ỌNE ỌKHẸUGHE (ỌNAN RẸ LUẸ EMHIN BHI IKOLO OGA)

Sẹtẹmba 2024

Novẹmba 11–​Dizẹmba 8, 2024, ọle a ha da luẹ ene uhọnmhọn-ọta ne ribhi ọne ebe Ọkhẹughe nan.

2024-06-03

EBE ỌSI IKOLO UNYẸNMHIN BI IWẸNNA OGA NỌNSẸMHAN

Sẹtẹmba–Ọtoba 2024