Fiọ diọ bhi uhọnmhọn-ota

Usun ọsi Uhọnmhọn-ọta Kẹkẹ

Uwẹ dẹ miẹn uhọnmhọn-ọta kẹkẹ tie bhi enan, ne tẹmhọn iBaibo bi ebi Baibo ha rẹ sabọ rẹkpa mhan yẹ. Uwẹ dẹ yẹ miẹn uhọnmhọn-ọta ne tẹmhọn iwẹnna ọsi Esali Jehova. Diọ bhi ẹkpẹti nan da guanọ urolo, uwẹ ha re obọ so urolo non yẹẹ ẹ, bhiriọ, uwẹ ki sabọ miẹn uhọnmhọn-ọta kẹkẹ ne ribhi ọne urolo.