Fiọ diọ bhi uhọnmhọn-ota

Arẹman ọsi Baibo Nan Tie

Re ọkhọle nọnse ha mun eji uwẹ tie bhi Baibo beji uwẹ ha rẹ ha kaehọ rẹkọdi ọsi Baibo, bi emhin nan khue rẹkhan ele, deba illo bi ọta ne rẹkhan ele. Uwẹ dẹ sabọ danlodi ene rẹkọdi nan. Uwẹ dẹ yẹ miẹn ọsi ene zẹ urolo odin.

Diọ bhi ẹkpẹti nan da guanọ urolo, uwẹ ha re obọ so urolo non yẹẹ ẹ. Uwẹ ha yẹ piẹn Guanọ nin uwẹ rẹ miẹn arẹman ọsi Baibo nan tie ne ribhi ọne urolo. Gbẹn uhọnmhọn-ọta la ebe bhi Baibo nin uwẹ guanọ ọbhi ẹkpẹti nọnkẹle, bhiriọ, Baibo nan tie nin uwẹ guanọ ki dagbare.

 

GHE