Zakariás 8:1–23

8  Így szólt még a seregek Jehovája:  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Félteni fogom Siont, nagyon fogom félteni,+ annyira, hogy emiatt nagy haragra gerjedek.«”  „Ezt mondja Jehova: »Visszatérek majd Sionhoz,+ és Jeruzsálemben fogok lakni.+ Jeruzsálemet az igazság* városának fogják nevezni,+ a seregek Jehovájának a hegyét pedig szent hegynek+.«”  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Fognak még ülni idős férfiak és asszonyok Jeruzsálem közterein, és mindegyiknek bot lesz a kezében idős kora* miatt.+  És a város közterei megtelnek fiúkkal és lányokkal, akik ott játszanak.+«”  „Ezt kérdezi a seregek Jehovája: »Ha azokban a napokban túl nehéznek tűnik mindez a nép maradékának, vajon nekem is túl nehéznek tűnik?« – jelenti ki a seregek Jehovája.”  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Kiszabadítom népemet kelet és nyugat földjeiről*.+  Elhozom őket, és Jeruzsálemben fognak lakni.+ Ők a népem lesznek, én pedig az ő igaz* és igazságos Istenük.+«”  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »Legyetek bátrak,*+ ti, akik halljátok ezeket a szavakat a próféták szájából,+ ugyanazokat a szavakat, melyeket azon a napon mondtak, amelyen lerakták a seregek Jehovája házának az alapját, hogy megépüljön a templom. 10  Azelőtt nem volt bérük az embereknek és az állatoknak.+ Az ellenség miatt nem volt biztonságban az, aki kiment vagy bement, mert egymás ellen fordítottam az embereket.« 11  »Most azonban nem úgy bánok ennek a népnek a maradékával, mint a korábbi napokban+ – jelenti ki a seregek Jehovája. – 12  Mert a béke magvát vetik el, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld megadja termését,+ és az ég is megadja harmatát. Én pedig mindezeknek az örökösévé teszem ennek a népnek a maradékát.+ 13  Ahogy átokká lettetek a nemzetek között,+ ó, Júda háza és Izrael háza, úgy most áldássá lesztek,+ mivel megmentelek benneteket. Ne féljetek!+ Legyetek bátrak!*+« 14  Mert ezt mondja a seregek Jehovája: »Ahogy veszedelmet akartam hozni rátok, mert ősapáitok megharagítottak engem – mondja a seregek Jehovája –, és nem éreztem sajnálatot,+ 15  úgy most jót akarok tenni Jeruzsálemmel és Júda házával.+ Ne féljetek!+« 16  »Ezeket tegyétek: Igazat mondjatok egymásnak!+ A kapuitokban hozott ítéleteitek az igazságot és a békét segítsék elő!+ 17  Ne forraljatok rosszat egymás ellen a szívetekben,+ és ne szeressétek a hamis esküt+! Ezeket mind gyűlölöm+« – jelenti ki Jehova.” 18  A seregek Jehovája újra szólt hozzám: 19  „Ezt mondja a seregek Jehovája: »A negyedik hónap böjtje,+ az ötödik hónap böjtje,+ a hetedik hónap böjtje+ és a tizedik hónap böjtje+ öröm és ujjongás ideje lesz Júda házának, örömünnep lesz.+ Szeressétek hát az igazságot és a békét!« 20  Ezt mondja a seregek Jehovája: »Eljön még az ideje annak, amikor népekből és sok városból jönnek emberek, 21  és az egyik város lakosai odamennek a másikéihoz, és ezt mondják: ’Gyertek, menjünk, hogy könyörögjünk Jehova irgalmáért*, és keressük a seregek Jehováját! Én is megyek.’+ 22  És sok nép és hatalmas nemzet eljön, hogy keresse a seregek Jehováját Jeruzsálemben,+ és könyörögjön Jehova irgalmáért* 23  Ezt mondja a seregek Jehovája: »Azokban a napokban mindenféle nyelvet beszélő nemzetekből+ tíz ember ragadja meg, igen, megragadja egy zsidó férfi ruháját*, és ezt mondja: ’Veletek szeretnénk menni,+ mert hallottuk, hogy Isten veletek van!’«+

Lábjegyzetek

Vagy: „hűség”.
Szó szerint: „napjainak sokasága”.
Vagy: „napkelet földjéről és napnyugat földjéről”.
Vagy: „hű”.
Vagy: „legyenek erősek a kezeitek”.
Vagy: „Legyenek erősek a kezeitek!”
Vagy: „megenyhítsük Jehova arcát”.
Vagy: „megenyhítse Jehova arcát”.
Vagy: „ruhájának a szélét”.

Jegyzetek

Multimédia