Zakariás 9:1–17

9  Kijelentés: „Jehova szava Hadrák földje ellen szól,és Damaszkuszt célozza*,+mert Jehova szemmel tartja az embereket+és Izrael minden törzsét.   És a vele határos Hamát+ ellen is,meg Tírusz+ és Szidón+ ellen, mert annyira bölcsek.+   Sáncot* épített magának Tírusz. Annyi ezüstöt halmozott fel, mint a por,és annyi aranyat, mint az utca pora.+   Jehova kifosztja őt,a tengerbe dönti haderejét,*+és Tíruszt tűz emészti meg+.   Látja majd ezt Askelon, és félni fog,Gáza nagy gyötrelmet él majd át,és Ekron is, mert reménye szégyent vall. Elvész egy király Gázából,Askelon pedig lakatlanná lesz.+   Törvénytelen fiú telepszik le Asdódban,én pedig megtöröm a filiszteusok büszkeségét.+   Eltávolítom a véres dolgokat a szájából,és az utálatosságokat a fogai közül. Ő pedig megmarad Istenünk számára,és olyan lesz, mint egy törzsfő* Júdában,+Ekron pedig, mint a jebusziták.+   És a házamért letáborozok, mint egy őr*,+és így senki sem halad át, és senki sem tér vissza. Nem fog többé átvonulni munkafelügyelő*,+mert most már látom ezt* szemeimmel.   Örülj nagyon, ó, Sion lánya! Kiálts diadalmasan, ó, Jeruzsálem lánya! Nézd! Királyod jön hozzád.+ Igazságos, megmentést hoz,*alázatos,+ és szamárháton ül,csikón*, szamárkanca csikóján.+ 10  Eltávolítom a harci szekeret Efraimból,és a lovat Jeruzsálemből. Eltűnik a harci íj. Békét hirdet majd a nemzeteknek,+uralma tengertől tengerig fog tartani,és a folyótól* a föld végső határáig.+ 11  Ó, asszony, szövetséged vérévelengedem ki rabjaidat a veremből, amelyben nincs víz.+ 12  Térjetek vissza az erődítménybe, ti, reményteli rabok!+ Ma ezt mondom neked: »Kétszer annyit fizetek vissza neked, ó, asszony.+ 13  Mert meghajlítom Júdát*, mint az íjamat. Megtöltöm az íjat Efraimmal*,és ó, Sion, a fiaidatGörögország fiai ellen indítom,és olyanná teszlek, mint egy harcos kardja.« 14  Jehova látható lesz felettük,és nyila, mint a villám, kirepül. A legfőbb Úr, Jehova megfújja a kürtöt,+és délről jövő szélviharokkal vonul. 15  A seregek Jehovája megvédi őket,ők pedig megemésztik és leigázzák a parittyaköveket.+ Isznak és lármáznak, mintha bort innának,és megtelnek, mint a tál,mint az oltár sarkai+. 16  Jehova, az ő Istenük megmenti őket azon a napon,mintha a népe a nyája lenne,+mert csillogni fognak a földjén, mint a koronán* a drágakövek.+ 17  Ő mennyire jó,+és mennyire szép! A gabonától virulnak majd a fiatal férfiak,és az újbortól a szüzek.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „Damaszkusz a nyugvóhelye”.
Vagy: „erődöt”.
Esetleg: „lesújt haderejére a tengeren”.
Szó szerint: „sejk”.
Nyilván népének a nyomorúságát.
Vagy: „elnyomó”.
Vagy: „előörs”.
Vagy: „győztes és megmentett”.
Vagy: „szamárcsődörön”.
Vagyis az Eufrátesztől.
Szó szerint: „rátaposok Júdára”.
Mintha nyíl lenne.
Vagy: „diadémon”.

Jegyzetek

Multimédia