2Sámuel 9:1–13

9  Később Dávid így szólt: „Maradt-e még valaki Saul házából, akivel szeretettel* bánhatok a Jonatánnak tett ígéretemmel összhangban?”+  Volt pedig Saul házának egy szolgája, akinek Ciba+ volt a neve. Oda is hívták őt Dávidhoz, és a király megkérdezte őt: „Te vagy-e Ciba?” Ő így felelt: „Szolgád vagyok.”  A király így folytatta: „Maradt-e még valaki Saul házából, akire kiterjeszthetem Isten odaadó szeretetét?” Ciba így válaszolt a királynak: „Van még Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára sánta.”+  A király megkérdezte tőle: „Hol van?” Ciba így felelt a királynak: „Mákirnak,+ Ammiél fiának a házában, Lo-Debárban.”  Dávid király erre tüstént elküldött érte, és elhozatta őt Lo-Debárból, Mákirnak, Ammiél fiának a házából.  Amikor Mefibóset, Saul fiának, Jonatánnak a fia bement Dávidhoz, rögtön arccal a földre borult. Dávid ekkor így szólt: „Mefibóset!”, mire ő ezt mondta: „Itt van a te szolgád.”  Dávid aztán így szólt hozzá: „Ne félj, mert szeretettel*+ fogok bánni veled az apádnak, Jonatánnak tett ígéretemmel összhangban. Visszaadom neked Saul nagyapád minden földjét, te pedig mindig az én asztalomnál fogsz étkezni*.”+  Erre Mefibóset leborult, és ezt mondta: „Mi a te szolgád, hogy egy magamfajta holt ebre+ fordítod figyelmedet*?”  A király ekkor elküldött Cibáért, Saul szolgájáért, és így szólt hozzá: „Mindazt, ami Saulé és egész házáé volt, odaadom urad unokájának.+ 10  Te fogod megművelni számára a földet fiaiddal és szolgáiddal, és te fogod begyűjteni a termést, hogy eledelül szolgáljon azoknak, akik urad unokájához tartoznak. De Mefibóset, uradnak unokája mindig az én asztalomnál fog étkezni.+ Cibának pedig 15 fia és 20 szolgája volt.+ 11  Ciba erre így szólt a királyhoz: „Mindenben úgy fog cselekedni a szolgád, ahogy uram, királyom parancsolja az ő szolgájának.” Így hát Mefibóset Dávid asztalánál* evett, mint a király fiainak egyike. 12  Mefibósetnek pedig volt egy kisfia, akit Mikának+ hívtak, és mindazok, akik Ciba házában laktak, Mefibóset szolgái lettek. 13  Mefibóset Jeruzsálemben lakott, mert mindig a király asztalánál evett.+ Mindkét lábára sánta volt.+

Lábjegyzetek

Vagy: „odaadó szeretettel”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „kenyeret enni”.
Vagy: „odaadó szeretettel”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „arcodat”.
Esetleg: „az én asztalomnál”.

Jegyzetek

Multimédia