2Sámuel 10:1–19

10  Idővel meghalt az ammoniták+ királya, és a fia, Hánun kezdett uralkodni helyette.+  Dávid akkor így szólt: „Szeretettel* fogok bánni Hánunnal, Náhás fiával, ahogy az apja is szeretettel* bánt velem.” Dávid tehát elküldte a szolgáit, hogy vigasztalják meg őt az apja elvesztése miatt. De amikor Dávid szolgái eljutottak az ammoniták földjére,  az ammoniták fejedelmei így szóltak urukhoz, Hánunhoz: „Azt hiszed, hogy Dávid az apádat tiszteli azzal, hogy vigasztalókat küldött hozzád? Nem inkább azért küldte hozzád Dávid a szolgáit, hogy átkutassa, kikémlelje és feldúlja a várost?”  Hánun erre fogta Dávid szolgáit, szakállukat félig leborotválta,+ ruhájuk alsó felét levágta a fenekükig, majd elküldte őket.  Amikor jelentették ezt Dávidnak, ő azonnal férfiakat küldött a szolgái elé, mert nagyon megalázták őket. Ezt mondta nekik a király: „Maradjatok Jerikóban+, míg megnő a szakállatok, és azután térjetek vissza.”  Idővel az ammoniták látták, hogy Dávid meggyűlölte őket, ezért követeket küldtek, és felbéreltek a bét-rehobi+ szírek közül meg a cóbai+ szírek közül 20 000 gyalogost, továbbá Maáka+ királyától 1000 embert és Is-Tóbból* 12 000 embert.+  Amikor Dávid meghallotta ezt, elküldte Joábot és az egész sereget, a legjobb harcosait is beleértve.+  Az ammoniták pedig kivonultak, csatarendbe álltak a városkapu bejáratánál, miközben a cóbai és a rehobi szírek, meg Is-Tób* és Maáka a mezőn voltak.  Amikor Joáb látta, hogy elöl is, hátul is roham készülődik ellene, kiválasztott néhányat Izrael legjobb csapatai közül, és csatarendbe állította őket a szírekkel szemben.+ 10  A többi embert testvérének, Abisainak+ a parancsnoksága alá* helyezte, hogy ő az ammonitákkal+ szemben állítsa csatarendbe azokat. 11  Azután így szólt: „Ha a szírek erősebbek lesznek nálam, te siess a segítségemre. Ha azonban az ammoniták lesznek erősebbek nálad, akkor én sietek a segítségedre. 12  Erősnek és bátornak kell lennünk+ népünkért és Istenünk városaiért. Jehova pedig majd megteszi, amit jónak lát.+ 13  Akkor Joáb és az emberei előrenyomultak, hogy megütközzenek a szírekkel, azok pedig megfutamodtak előlük.+ 14  Amikor az ammoniták látták, hogy a szírek megfutamodtak, ők is menekülni kezdtek Abisai elől, és bementek a városba. Joáb ezután visszatért az ammonitáktól, és Jeruzsálembe ment. 15  Amikor a szírek látták, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, összegyűltek.+ 16  Hadadézer+ ekkor elküldött a folyó*+ vidékén levő szírekért. Ők meg is érkeztek Helámba, élükön Sobákkal, Hadadézer seregének a vezérével. 17  Amikor ezt jelentették Dávidnak, ő azonnal egybegyűjtötte egész Izraelt, átkelt a Jordánon, és eljutott Helámba. A szírek akkor csatarendbe álltak Dáviddal szemben, és harcba szálltak ellene.+ 18  De a szírek megfutamodtak Izrael elől. Dávid 700 szekérhajtót és 40 000 lovast ölt meg a szírek közül. Sobákot, a seregük vezérét is leterítette, aki ott helyben meghalt.+ 19  Mikor aztán a királyok, akik Hadadézer szolgái voltak, látták, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, nyomban békét kötöttek Izraellel, és az alattvalói lettek+. A szírek utána már nem mertek segíteni az ammonitáknak.

Lábjegyzetek

Vagy: „odaadó szeretettel”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „odaadó szeretettel”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „Tób emberei közül”.
Vagy: „Tób emberei”.
Szó szerint: „kezébe”.
Vagyis az Eufrátesz.

Jegyzetek

Multimédia