2Krónikák 26:1–23

26  Akkor Júda egész népe fogta a 16 éves Uzziást+, és királlyá tették őt apja, Amácija helyett.+  Ő építette újjá Elótot+, és csatolta vissza Júdához, miután a király* meghalt.+  Uzziás+ 16 évesen kezdett uralkodni, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Jeruzsálemből való volt, Jekóliának hívták.+  Uzziás azt tette, amit Jehova helyesnek tart, pontosan úgy, ahogy az apja, Amácija.+  Végig Istent szolgálta* Zakariás napjaiban, aki arra tanította őt, hogy mélységesen tisztelje* az igaz Istent. Amíg Jehovát szolgálta, az igaz Isten sikeressé tette őt.+  Kivonult, harcolt a filiszteusok+ ellen, és áttörte Gát+ falát, Jabne+ falát meg Asdód+ falát. Aztán városokat épített Asdód vidékén és a filiszteusok között.  Megsegítette őt az igaz Isten a filiszteusok ellen, a Gúr-Baálban lakó arabok+ ellen és a meunik ellen.  Az ammoniták+ pedig kezdtek sarcot fizetni Uzziásnak. Uzziás híre végül eljutott egészen Egyiptomig, mert rendkívül hatalmas lett.  Uzziás ezenkívül tornyokat épített+ Jeruzsálemben a Szeglet kapunál+, a Völgy kapunál+ meg a Támpillérnél, és megerősítette azokat. 10  A pusztában is épített tornyokat+, és sok víztárolót ásott* (mert sok állata volt). Ugyanezt tette a Sefélán és a síkságon* is. Földművesei és vincellérei voltak a hegyekben és a Kármelen, mert szerette a földművelést. 11  Uzziásnak jól felszerelt hadserege is volt. Katonai egységekbe rendeződve vonultak ki a hadjáratokra. Jeiél, a titkár+, és Maáséja, a tisztviselő megszámolta és jegyzékbe vette a katonákat.+ Ez a két férfi Hanánia parancsnoksága alatt állt, aki a király egyik fejedelme volt. 12  A nemzetségfők, akik ezeket az erős harcosokat vezették, összesen 2600-an voltak. 13  A parancsnokságuk alá tartozó hadsereg 307 500 harcra kész férfiból állt. Ez hatalmas katonai erő volt, amely támogatta a királyt az ellenséggel szemben.+ 14  Uzziás az egész sereget felszerelte pajzsokkal, lándzsákkal,+ sisakokkal, páncélingekkel,+ íjakkal és parittyakövekkel.+ 15  Készített Jeruzsálemben harci gépeket is, amelyeket mérnökök terveztek. Ezeket a tornyokra+ és a falak sarkaira helyezték, nyilak és nagy kövek kilövésére. El is terjedt Uzziás híre igen messzire, mert óriási segítséget kapott Istentől, és megerősödött. 16  Ám amint megerősödött, gőgössé vált a szíve, annyira, hogy a saját vesztét okozta ezzel. Hűtlen lett Jehovához, az ő Istenéhez, mert bement Jehova templomába, hogy füstölőszert égessen a füstölőoltáron.+ 17  Azária pap rögtön bement utána, és vele együtt Jehova papjai közül 80 bátor ember. 18  Odaálltak Uzziás király elé, és ezt mondták: „Nem a te dolgod, Uzziás, hogy füstölőszert égess Jehovának!+ Csak a papok égethetnek füstölőszert, mert ők Áron leszármazottai,+ akik meg lettek szentelve. Menj ki a szentélyből, mert hűtlen voltál, és nem fogsz dicsőséget kapni ezért Jehova Istentől!” 19  De Uzziás, akinek már ott volt a kezében a füstölő a füstölőszer égetéséhez, dühbe gurult.+ Amíg ő dühöngött a papokra, lepra+ jelent meg a homlokán a papok előtt Jehova házában, a füstölőoltár mellett. 20  Amikor Azária, a főpap, meg az összes pap feléje fordult, látták, hogy lepra jelent meg a homlokán. Ezért kiűzték onnan, és ő is sietett kifelé, mert Jehova csapással sújtotta. 21  Uzziás király a halála napjáig leprás maradt. Egy külön házban élt leprásként,+ mert nem mehetett be Jehova házába. Jótám, a fia felügyelte a király házának* ügyeit, ő ítélte az ország népét*.+ 22  Uzziás egyéb dolgait, elejétől a végéig, feljegyezte Ézsaiás+ próféta, Ámóc fia. 23  Végül Uzziás meghalt, és eltemették ősapái mellé. A királyok temetési mezején temették el, mert ezt mondták: „Leprás ő.” A fia, Jótám+ lett a király utána.

Lábjegyzetek

Vagyis az apja, Amácija.
Szó szerint: „félje”.
Szó szerint: „kereste”.
Vagy: „fennsíkon”.
Vagy: „kivájt”, valószínűleg a sziklából.
Vagy: „palotájának”.
Vagy: „ő uralkodott az ország népe felett”.

Jegyzetek

Multimédia