2Krónikák 27:1–9

27  Jótám+ 25 évesen kezdett uralkodni, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Cádók lánya volt, Jerusának hívták.+  Jótám azt tette, amit Jehova helyesnek tart, pontosan úgy, ahogy az apja, Uzziás,+ csakhogy ő nem lépett be jogtalanul Jehova templomába.+ A nép azonban még mindig gonoszul cselekedett.  Jótám építette meg Jehova házának felső kapuját,+ és az Ófel+ falán is sokat épített.  Városokat is épített+ Júda hegyvidékén+, az erdős területeken pedig megerősített helyeket+ és tornyokat+ épített.  Harcolt az ammoniták+ királya ellen, és végül legyőzte őket, ezért abban az évben az ammoniták adtak neki 100 ezüsttalentumot*, 10 000 kór* búzát, és árpából is 10 000-et. Az ammoniták a második és harmadik évben is megadták ezt neki.+  Jótám tehát egyre inkább megerősödött, mert elhatározta, hogy azon az úton jár, melyet Jehova, az ő Istene helyesel.  Ami Jótám egyéb dolgait illeti, az összes háborúját és tettét, le vannak írva Izrael és Júda királyainak a könyvében.+  Jótám 25 évesen kezdett uralkodni, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben.+  Végül Jótám meghalt, és eltemették Dávid városában+. A fia, Aház lett a király utána.+

Lábjegyzetek

Egy talentum 34,2 kg. Lásd: B14-es függ.
Egy kór 220 l. Lásd: B14-es függ.

Jegyzetek

Multimédia