Idi na sadržaj

Idi na kazalo

JW LIBRARY

Kako prilagoditi postavke prikaza (Android)

Kako prilagoditi postavke prikaza (Android)

Aplikacija JW Library sadrži niz značajki koje će vam omogućiti da više uživate u korištenju aplikacije. Te značajke možete naći u navigacijskoj traci aplikacije na vrhu zaslona dok čitate neko poglavlje ili neki članak.

Ovo je ikona Više. Dodirnite ikonu da biste vidjeli dodatne značajke.

Kako prilagoditi postavke prikaza?

 Promjena jezika

Možete promijeniti jezik poglavlja ili članka koji trenutno čitate.

  • Ovo je ikona Jezici. Dodirnite ikonu da biste vidjeli sve jezike na kojima je objavljen sadržaj koji čitate. Jezici koje najčešće koristite pojavit će se na vrhu popisa. Ondje će se pojaviti i pojednostavljeno izdanje Stražarske kule (ako postoji na odabranom jeziku). Popis možete pretraživati i tako da u polje za pretragu upišete jezik.

  • Ova sličica oblaka nalazi se pored jezika koje još niste preuzeli. Dodirnite jezik da biste preuzeli izdanje. Nakon što to učinite, više se neće prikazivati sličica oblaka. Ponovno dodirnite jezik da biste počeli čitati izdanje.

 Promjena postavki teksta

Veličinu slova možete prilagoditi kako bi vam čitanje bilo što ugodnije.

Ovo je ikona Postavke teksta. Dodirnite ikonu, a potom kružić povucite po klizaču naprijed ili natrag, ovisno o tome želite li smanjiti ili povećati slova. Promjena slova utjecat će na sva izdanja u aplikaciji.

 Slikovna verzija ili tekst

Neki se sadržaji mogu gledati u slikovnom ili tekstualnom prikazu. Dodirnite odgovarajuću ikonu kako biste odabrali željeli prikaz.

  • Ovo je ikona Slikovna verzija. Pomoću ovog prikaza možete vidjeti kako stranica izgleda u tiskanom formatu. Slikovna verzija može biti korisna u izdanjima poput pjesmarice jer možete vidjeti tekst i note.

  • Ovo je ikona Prikaži tekst. Pomoću ovog prikaza biblijske retke možete vidjeti kao poveznice. Veličina slova odgovara onoj koju ste sami odabrali.

 Otvori koristeći...

Ova opcija omogućava vam da sadržaj aplikacije JW Library pogledate u drugim aplikacijama.

Ovo je ikona Otvori koristeći... Dodirnite ikonu da biste vidjeli sve opcije. Naprimjer, možete dodirnuti Otvori u Internetskoj biblioteci kako biste sadržaj koji trenutno čitate otvorili u Internetskoj biblioteci Watchtower.

 Pregled prijevoda Biblije

Kad dodirnete neki biblijski redak u izdanju, on će se otvoriti u dodatnom okviru. Dodirnite naredbu Prilagodi na dnu redaka kako biste odredili koje preuzete Biblije želite vidjeti na popisu za čitanje.

Ovo su ikone za uključivanje i isključivanje prijevoda. Dodirnite prijevod Biblije i potom povucite prstom gore ili dolje da biste uredili popis.

U cjelini “Kako preuzeti različite prijevode Biblije i koristiti se njima (Android)” možete saznati kako preuzeti više prijevoda u aplikaciji JW Library.

Ove su značajke dostupne od veljače 2015. za verziju aplikacije 1.4, koja je kompatibilna sa sustavom Android 2.3 i novijim. Ako ne vidite značajke, slijedite upute iz članka “Kako koristiti aplikaciju JW Library (Android)” u cjelini Najnovije značajke i sadržaji.