Idi na sadržaj

Idi na kazalo

JW LIBRARY

Kako preuzeti izdanja i koristiti se njima (Android)

Kako preuzeti izdanja i koristiti se njima (Android)

U aplikaciji JW Library postoji stotine knjiga, brošura, traktata i filmova koje možete čitati ili gledati bez spajanja na internet.

Kako preuzeti izdanja i koristiti se njima?

 Preuzimanje izdanja

Možete preuzeti koliko god želite izdanja kako biste ih čitali i proučavali bez spajanja na internet.

  • Ovo je ikona Izdanja. U izborniku dodirnite Izdanja kako biste vidjeli popis izdanja.

  • Ovo je ikona Jezici. Dodirnite ikonu kako biste vidjeli popis svih jezika na kojima su izdanja dostupna. Odaberite željeni jezik. Jezici koje najčešće koristite pojavit će se na vrhu popisa. Popis možete pretraživati tako da u polje za pretragu upišete jezik.

Izdanja u aplikaciji JW Library možete potražiti na više načina.

U cjelini Po kategoriji prikazana su izdanja na jeziku na kojem pretražujete aplikaciju, a poredana su po kategorijama — Knjige, Traktati, Videosadržaji i ostalo. Neke kategorije sadrže dodatne opcije za pretraživanje. Naprimjer, otvorite li Stražarsku kulu, vidjet ćete da izdanja možete tražiti po godinama, dok su filmovi u Videosadržajima tematski složeni po kategorijama. Ako se želite vratiti na početak popisa, dodirnite Sve kategorije.

U cjelini Novo prikazana su izdanja koja su nedavno objavljena na jeziku na kojem pretražujete aplikaciju. Ova sličica oblaka nalazi se pored izdanja koje još niste preuzeli. Nakon što ga preuzmete, više se neće prikazivati sličica oblaka. Ponovno dodirnite izdanje da biste ga počeli čitati.

U cjelini Preuzeto nalaze se sva izdanja koja ste preuzeli na bilo kojem jeziku. Izdanja možete složiti na sljedeće načine: Često korišteno, Rijetko korišteno ili Veličina datoteke.

Brisanje izdanja

 Ako neko izdanje više ne trebate ili na svom uređaju želite imati više mjesta u prostoru za pohranu, možete ga izbrisati.

U izborniku dodirnite Izdanja, a potom kategoriju izdanja (primjerice Knjige) kako biste vidjeli popis izdanja. Otiđite na izdanje koje želite izbrisati, dodirnite Više i potom Obriši.

Ako na svom uređaju želite imati više mjesta u prostoru za pohranu, možete izbrisati izdanja koja rijetko koristite ili ona koja zauzimaju puno prostora. U izborniku dodirnite Izdanja, otiđite u cjelinu Preuzeto i potom složite izdanja po sljedećim kriterijima: Rijetko korišteno ili Veličina datoteke. Izbrišite izdanja koja više ne trebate.

Ažuriranje izdanja

 S vremena na vrijeme može se pojaviti novija verzija izdanja koje ste preuzeli.

Ovo je ikona za osvježavanje. Ako je za neko izdanje dostupna novija verzija, pored njega će se pojaviti ova ikona. Nakon što dodirnete izdanje, dobit ćete poruku da je dostupna ažurirana verzija. Dodirnite Preuzmi da biste odmah preuzeli novu verziju ili Preuzmi kasnije ako želite nastaviti čitati postojeću verziju.

Da biste provjerili postoji li novija verzija izdanja koje ste preuzeli, otiđite u izbornik i dodirnite Izdanja. Ako su nove verzije dostupne, pojavit će se cjelina Za ažuriranje. Dodirnite je da vidite popis svih izdanja koja još niste ažurirali. Dodirnite izdanje da biste ga ažurirali ili odaberite Ažuriraj sve kako biste preuzeli sva najnovija izdanja.

Ove su značajke dostupne od veljače 2015. za verziju aplikacije 1.4, koja je kompatibilna sa sustavom Android 2.3 i novijim. Ako ne vidite značajke, slijedite upute iz članka “Kako koristiti aplikaciju JW Library (Windows)” u cjelini Najnovije značajke i sadržaji.