STRAŽARSKA KULA (IZDANJE ZA PROUČAVANJE) listopad 2015.

Ovaj broj časopisa sadrži članke koji će se u skupštinama razmatrati od 30. studenoga do 27. prosinca 2015.

“Poštujte takve” kao što su oni

Tko su pomoćnici u odborima Vodećeg tijela? Što oni rade?

Vidiš li Božju ruku u svom životu?

Na što se u Bibliji odnosi pojam “Božja ruka”?

“Daj nam više vjere!”

Je li vjeru moguće steći snagom volje?

ŽIVOTNA PRIČA

Nije požalio zbog odluke koju je donio u mladosti

Nikolaj Dubovinski vjerno je služio Jehovi u Sovjetskom Savezu dok je djelovanje Jehovinih svjedoka bilo zabranjeno. Saznajte zašto mu je umnažanje publikacija bilo je teže od boravka u zatvoru.

Ne daj da ti išta odvrati pažnju od služenja Jehovi

Prije više od 60 godina u Stražarskoj kuli stajala je zanimljiva izjava u vezi s budućnošću koja se pokazala iznenađujuće točnom.

Duboko razmišljaj o Bogu i njegovoj Riječi

Možemo li ostati duhovno jaki ako nam netko zabrani da čitamo Bibliju?

ŽIVOTNA PRIČA

Meni je dobro biti blizu Boga

Kad je imala devet godina, Sarah Maiga prestala je rasti. No dobar odnos s Jehovom pomaže joj da bude sretna.

“Lakovjeran vjeruje svakoj riječi”

Kako možemo prepoznati da je nešto što vidimo na internetu zapravo neslana šala, izmišljena priča, obmana ili neka druga vrsta dezinformacije?