Idi na sadržaj

Idi na kazalo

“Daj nam više vjere!”

“Daj nam više vjere!”

Pomozi mi da imam više vjere! (MAR. 9:24)

PJESME: 81, 135

1. Koliko je vjera važna? (Vidi ilustraciju na početku članka.)

JESI li se ikad pitao: “Što Jehova misli o meni? Hoće li me htjeti izbaviti tijekom velike nevolje i dopustiti mi da živim u novom svijetu?” Naravno, o više čimbenika ovisi hoćemo li preživjeti veliku nevolju. No apostol Pavao istaknuo je jedan vrlo važan zahtjev za preživljavanje kad je rekao: “Bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu” (Hebr. 11:6). Možda mislimo da je to samo po sebi razumljivo, ali činjenica je da “nemaju svi vjere” (2. Sol. 3:2). Ta dva biblijska retka pomažu nam da razumijemo koliko je važno imati jaku vjeru.

2, 3. (a) Što je Petar istaknuo s obzirom na vjeru? (b) Na koja ćemo pitanja dobiti odgovor u ovom članku?

2 Apostol Petar ukazao je na to koliko je vjera važna kad je rekao da nam prokušana vjera može donijeti “hvalu i slavu i čast kad se pojavi Isus Krist”. (Pročitaj 1. Petrovu 1:7.) Budući da se velika nevolja brzo približava, dobro je razmišljati o tome je li naša vjera takva da možemo očekivati nagradu kad se pojavi naš veličanstveni Kralj. Mi nesumnjivo želimo biti među onima “koji vjeruju te spašavaju svoj život” (Hebr. 10:39). Imajući to u mislima, možemo moliti Jehovu: “Pomozi mi da imam više vjere!” (Mar. 9:24). A možemo i poput Isusovih apostola tražiti: “Daj nam više vjere!” (Luka 17:5).

3 No u vezi s tim javljaju se neka pitanja: Kako možemo ojačati svoju vjeru? Kako možemo pokazati da imamo vjeru?  Zašto možemo biti uvjereni u to da će nas Jehova uslišiti kad ga zamolimo da nam dade više vjere?

BOG ŽELI DA JAČAMO SVOJU VJERU

4. Što nas može potaknuti da ojačamo svoju vjeru?

4 U Bibliji se spominju mnoge osobe koje su imale jaku vjeru. Od njih možemo puno naučiti jer Biblija kaže: “Sve što je nekad napisano, nama je za pouku napisano” (Rim. 15:4). Kad čitamo izvještaje o Abrahamu, Sari, Izaku, Jakovu, Mojsiju, Rahabi, Gideonu, Baraku i mnogim drugim Božjim slugama, to nas može potaknuti da preispitamo svoju vjeru (Hebr. 11:32-35). Osim toga, kad čitamo izvještaje o našoj braći i sestrama iz novijeg doba koji su pokazali izvanrednu vjeru, to nas može potaknuti da se potrudimo ojačati svoju vjeru. *

5. Kako je Ilija pokazao da ima jaku vjeru u Jehovu i na što nas može potaknuti razmatranje izvještaja o njemu?

5 Uzmimo za primjer proroka Iliju. Biblija pokazuje da se on u raznim situacijama bezuvjetno uzdao u Jehovu. Naprimjer, kad je trebao reći kralju Ahabu da će Jehova prouzročiti sušu, s čvrstim uvjerenjem izjavio je: “Tako živ bio Jehova, (...) neće biti ni rose ni kiše, osim po mojoj naredbi!” (1. Kralj. 17:1). Ilija je bio uvjeren u to da će Jehova za vrijeme suše i njemu i drugima dati ono što im je potrebno za život (1. Kralj. 17:4, 5, 13, 14). Pokazao je da vjeruje u to da Jehova može uskrsnuti udovičinog sina (1. Kralj. 17:21). Nije nimalo sumnjao u to da će Jehova poslati vatru kako bi spalio njegovu žrtvu na gori Karmelu (1. Kralj. 18:24, 37). Kad je došlo vrijeme da Jehova prekine sušu, Ilija je još prije nego što se moglo naslutiti da će pasti kiša rekao Ahabu: “Idi gore, jedi i pij, jer čuje se hujanje što pljusak javlja!” (1. Kralj. 18:41). Zar nas takvi izvještaji ne potiču na to da se preispitamo i zapitamo imamo li i mi tako jaku vjeru?

ŠTO MOŽEMO UČINITI KAKO BISMO OJAČALI SVOJU VJERU?

6. Za što trebamo moliti Jehovu kako bismo ojačali svoju vjeru?

6 Vjeru ne možemo steći snagom volje. Vjera je plod Božjeg svetog duha (Gal. 5:22). Stoga je dobro da poslušamo Isusov savjet i molimo Jehovu neka nam dade još više svog svetog duha. Isus je zajamčio da će njegov Otac “dati svetog duha onima koji ga mole za to” (Luka 11:13).

7. Objasni kako možemo jačati svoju vjeru.

7 Kad nam vjera postane jaka, moramo je održavati takvom. Naša bi se vjera mogla usporediti s logorskom vatrom. Kad se vatra zapali, u početku se obično brzo rasplamsa. No ako u vatru ne bismo dodavali drva, ona bi se nakon nekog vremena ugasila te bi od nje ostalo samo užareno ugljevlje, koje bi se na kraju pretvorilo u hladni pepeo. Međutim, ako u vatru redovito dodajemo drva, ona može neprestano gorjeti. Slično tome naša vjera može ostati jaka ako se u duhovnom pogledu redovito hranimo mislima iz Božje Riječi. Marljivim proučavanjem možemo razviti duboku ljubav prema Bibliji i njenom autoru, a to će nam pak pomoći da dodatno ojačamo vjeru.

8. Što nam može pomoći da ojačamo vjeru i održimo je jakom?

8 Što još možeš učiniti kako bi ojačao vjeru i potom je održao jakom? Nemoj  biti zadovoljan time da znaš samo ono što si naučio prije krštenja (Hebr. 6:1, 2). Razmišljaj o tome kako su se ispunila proročanstva koja su zapisana u Bibliji jer ti to može ojačati vjeru. Osim toga, koristi Božju Riječ, slikovito govoreći, kao mjerni instrument kako bi pomoću nje utvrdio je li tvoja vjera uistinu jaka. (Pročitaj Jakova 1:25; 2:24, 26.)

9, 10. Kako nam (a) dobro društvo, (b) skupštinski sastanci i (c) služba propovijedanja pomažu da jačamo svoju vjeru?

9 Apostol Pavao napisao je da se kršćani mogu uzajamno hrabriti svojom vjerom (Rim. 1:12). Kad se družimo sa suvjernicima, možemo jedni drugima jačati vjeru, posebno ako smo u društvu onih čija je vjera već “prokušana” (Jak. 1:3, bilješka). Loše društvo može nam uništiti vjeru, a dobro društvo može nam ojačati vjeru (1. Kor. 15:33). Zbog toga nam Biblija, između ostalog, savjetuje: “Ne propuštajmo svoje sastanke, (...) nego hrabrimo jedni druge.” (Pročitaj Hebrejima 10:24, 25.) Osim toga, na sastancima dobivamo pouku koja nam jača vjeru. To je u skladu s Pavlovom izjavom: “Vjera se stječe slušanjem poruke” (Rim. 10:17). Stoga je dobro upitati se: Idem li redovito na sve skupštinske sastanke?

10 Kad smo u službi propovijedanja, jačamo vjeru drugim ljudima, ali i sebi. Poput prvih kršćana, mi učimo potpuno se uzdati u Jehovu i u svakoj situaciji hrabro zastupati svoja vjerovanja (Djela 4:17-20; 13:46).

11. Što je Kalebu i Jošui pomoglo da imaju snažnu vjeru i kako se možemo ugledati na njih?

11 Kad vidimo kako nam Jehova pomaže u životu i kako nam uslišava molitve, naša vjera postaje jačom. To su doživjeli i Kaleb i Jošua. Oni su pokazali vjeru u Jehovu kad su kao uhode išli izvidjeti Obećanu zemlju. No kad su kasnije vidjeli kako ih Jehova vodi kroz život, njihova je vjera još više ojačala. Nije nikakvo čudo što je Jošua s tolikim uvjerenjem rekao Izraelcima: “Nije ostalo neispunjeno niti jedno obećanje od svih dobrih obećanja koja vam je dao Jehova, Bog vaš.” Kasnije je dodao: “Zato se sada bojte Jehove i služite mu čestito i vjerno! (...) Ja i dom moj služit ćemo Jehovi!” (Još. 23:14; 24:14, 15). Kad god u svom životu zapazimo koliko je Jehova dobar, i naša vjera, poput Jošuine, postaje još jačom (Psal. 34:8).

KAKO MOŽEMO POKAZATI DA IMAMO VJERU

12. Što je, prema Jakovu, važno kad je u pitanju vjera?

12 Kako pokazujemo da imamo snažnu vjeru? Učenik Jakov pružio je odgovor na to pitanje kad je rekao: “Ja ću tebi svoju vjeru pokazati djelima svojim” (Jak. 2:18). Naša djela pokazuju koliko je naša vjera snažna. Osvrnimo se na neke primjere koji to potvrđuju.

Oni koji daju sve od sebe u službi Bogu pokazuju da imaju snažnu vjeru (Vidi 13. odlomak)

13. U kom smislu propovijedanjem dobre vijesti pokazujemo da imamo vjeru?

13 Propovijedanjem dobre vijesti na izvrstan način pokazujemo da imamo vjeru. Zašto to možemo reći? Da bismo mogli propovijedati, trebamo vjerovati u to da će Bog uskoro uništiti ovaj zli svijet i da “neće zakasniti” (Hab. 2:3). Da bismo saznali koliko je snažna naša vjera, upitajmo se koliko smo truda spremni uložiti u propovijedanje. Dajemo li u toj službi sve od sebe? Razmišljamo li o tome kako bismo mogli u još većoj mjeri služiti Jehovi? (2. Kor. 13:5). Pokažimo da imamo istinski snažnu vjeru tako da revno propovijedamo dobru vijest. (Pročitaj Rimljanima 10:10.)

14, 15. (a) Kako možemo pokazivati vjeru u svakodnevnom životu? (b) Ispričaj iskustvo koje pokazuje kako snažna vjera potiče ljude na djela.

 14 Vjeru možemo pokazati i u borbi sa svakodnevnim životnim brigama. Ako smo bolesni, obeshrabreni, potišteni, ako živimo u neimaštini ili ako nas muči neki drugi težak problem, mi se uzdamo u to da će nam Jehova i njegov Sin pružiti pomoć kad nam ona zatreba (Hebr. 4:16). To pouzdanje pokazujemo tako da se molimo Jehovi za pomoć, i to ne samo da zadovolji naše duhovne potrebe. Isus je rekao da se možemo moliti i za svoje materijalne potrebe, pa tako i za “kruh naš potreban za ovaj dan” (Luka 11:3). Brojni biblijski izvještaji pružaju nam jamstvo da se Jehova može brinuti za nas. Naprimjer, kad je u Izraelu vladala velika suša, Jehova se brinuo za to da Ilija ima hrane i vode. “Gavrani su mu donosili kruha i mesa ujutro i isto tako kruha i mesa uvečer, a iz potoka je pio”, kao što mu je Jehova obećao (1. Kralj. 17:3-6). I mi se uzdamo u to da nam Jehova može priskrbiti sve što nam je potrebno za život.

Mi pokazujemo vjeru u borbi sa svakodnevnim životnim brigama (Vidi 14. odlomak)

15 Mi vjerujemo da će nam Jehova, budemo li živjeli u skladu s biblijskim načelima, pomoći da zbrinemo svoje materijalne potrebe. U to se uvjerila i naša sestra Rebecca, koja sa svojim suprugom i djecom živi u Aziji. Oni žive u skladu s načelima iz Mateja 6:33 i Mudrih izreka 10:4 jer u svom životu najprije traže Kraljevstvo te marljivo rade. Rebecca kaže da je u jednom trenutku njen suprug uvidio kako bi njegov posao mogao ugroziti duhovnost njihove obitelji, pa je dao otkaz. No trebali su uzdržavati četvero djece. Što su učinili? Rebecca kaže: “Počeli smo praviti i prodavati slatkiše te smo godinama tako zarađivali za život. Sve to vrijeme Jehova nas nije napustio. Nikad se nije dogodilo da nemamo što jesti.” Jesi li i ti imao prilike pokazati kako vjeruješ u to da Biblija pruža ljudima najbolje savjete za život?

16. Kakve ćemo blagoslove dobiti budemo li se uzdali u Boga?

 16 Nikad ne smijemo sumnjati u to da se isplati postupati u skladu s Božjim savjetima. Citirajući riječi koje je Habakuk zapisao pod Božjim nadahnućem, Pavao je kazao: “Pravednik će živjeti zbog vjere” (Gal. 3:11; Hab. 2:4). Stoga je iznimno važno uzdati se u onoga koji nam doista može pomoći. Pavao je napomenuo da Bog “svojom snagom koja djeluje u nama može učiniti neizmjerno više od svega što molimo ili zamislimo” (Efež. 3:20). Jehovini sluge daju sve od sebe kako bi vršili Božju volju, no oni ujedno znaju da imaju određena ograničenja. Stoga se uzdaju u to da će Jehova blagosloviti njihov trud. Nismo li sretni što je naš Bog uz nas?

JEHOVA NAM DAJE VJERU

17. (a) Kako je apostolima bila uslišena molba da dobiju više vjere? (b) Zašto možemo očekivati da će nam Jehova dati više vjere ako ga za to zamolimo?

17 Nakon svega što smo dosad razmotrili možda se osjećamo poput apostola, koji su rekli Gospodinu: “Daj nam više vjere!” (Luka 17:5). Ta im je molba bila uslišena, posebno na Pedesetnicu 33. godine, kad je na njih bio izliven sveti duh i kad su saznali nove pojedinosti o Božjem naumu. To im je ojačalo vjeru, pa su započeli najveću propovjedničku akciju koju je svijet dotad vidio (Kol. 1:23). Možemo li mi očekivati da će nam Jehova dati više vjere ako ga za to zamolimo? Biblija nam jamči da možemo to očekivati ako se “molimo u skladu s njegovom voljom” (1. Ivan. 5:14).

18. Kako Jehova blagoslivlja one koji vjeruju u njega?

18 Sasvim je jasno da Jehova s naklonošću gleda na one koji se u potpunosti uzdaju u njega. Ako Jehovu molimo da nam dade više vjere, on će nas uslišiti i naša će vjera iz dana u dan biti sve jača. Zahvaljujući tome bit ćemo “proglašeni dostojnima kraljevstva Božjeg” (2. Sol. 1:3, 5).

^ odl. 4 Naprimjer, mogao bi pročitati životnu priču sestre Lillian Gobitas Klose (Probudite se! od 8. studenoga 1993), brata Feliksa Borysa (Probudite se! od 22. veljače 1994) i sestre Josephine Elias (Probudite se! od rujna 2009).