Idi na sadržaj

Idi na kazalo

“Riječ je Božja živa”

Pitanja čitatelja

Pitanja čitatelja

Što je “riječ Božja” za koju se u Hebrejima 4:12 kaže da je “živa i djelotvorna”?

Kontekst tog biblijskog retka pokazuje da je apostol Pavao mislio na Božju poruku, odnosno na objave Božjeg nauma, primjerice na one koje su zapisane u Bibliji.

Riječi iz Hebrejima 4:12 često se citiraju u našim publikacijama kako bi se ukazalo na to da Biblija ima moć mijenjati ljude. Posve je prikladno tumačiti ih na taj način, no treba ih sagledati i u širem kontekstu. Pavao je u poslanici Hebrejima potaknuo svoje suvjernike da postupaju u skladu s Božjim naumom. Mnogi aspekti Božjeg nauma bili su navedeni u svetim spisima. Pavao je kao primjer naveo Izraelce koji su bili izbavljeni iz Egipta. Njima je bilo rečeno da imaju priliku ući u Obećanu zemlju, “u zemlju u kojoj teče med i mlijeko”, i da će ondje počinuti od nevolja (2. Mojs. 3:8; 5. Mojs. 12:9, 10).

Bog je Izraelcima otvoreno rekao što im namjerava omogućiti. No njihova su srca kasnije otvrdnula i nisu pokazali vjeru, pa većina njih nije doživjela taj počinak (4. Mojs. 14:30; Još. 14:6-10). Međutim, Pavao je napisao da još uvijek “ostaje obećanje o ulasku u [Božji] počinak” (Hebr. 3:16-19; 4:1). Sasvim je jasno da je to “obećanje” samo dio Božjeg nauma. Poput hebrejskih kršćana, i mi možemo čitati o tom naumu i sudjelovati u njegovom ispunjenju. Kako bi naglasio da se to obećanje temelji na svetim spisima, Pavao je citirao dijelove 1. Mojsijeve 2:2 i Psalma 95:11.

Činjenica da “obećanje o ulasku u [Božji] počinak” još uvijek vrijedi svakako bi nas trebala dirnuti. Mi vjerujemo da možemo ući u Božji počinak o kojem govori Biblija i poduzeli smo korake kako bismo uspjeli u tome. Svjesni smo da je to nemoguće postići držeći se Mojsijevog zakona i da se Jehovina naklonost ne može zaslužiti dobrim djelima. Umjesto toga mi se, potaknuti vjerom, trudimo svim srcem postupati u skladu s naumom koji nam je Bog otkrio. No, kao što smo već spomenuli, izraz “riječ Božja” može se u određenom smislu odnositi i na Bibliju. Tisuće ljudi diljem svijeta počele su proučavati Bibliju i upoznavati Božji naum. Mnogi od njih pokazuju vjeru, spremni su promijeniti svoj način života i krstiti se. To je jasan dokaz da je “riječ (...) Božja živa i djelotvorna”. Ono što je Bog u Bibliji otkrio o svom naumu već je utjecalo na naš život, a utjecat će i u budućnosti.