Postanak 2:1-25

  • Sedmog dana Bog počiva (1⁠–⁠3)

  • Jehova Bog, Stvoritelj neba i zemlje (4)

  • Čovjek i žena u edenskom vrtu (5⁠–⁠25)

2  Tako su bili dovršeni nebo i zemlja i sve što je na njima*.+  I do sedmog dana Bog je dovršio ono što je radio, a sedmog je dana počeo počivati od svih djela koja je dotad učinio.+  I Bog je blagoslovio sedmi dan i proglasio ga svetim jer je tog dana počeo počivati od svih svojih stvaralačkih djela, od svega što je načinio po svom naumu.  Ovo je izvještaj o postanku neba i zemlje u vrijeme u koje su bili stvoreni, u dan u koji je Jehova* Bog načinio zemlju i nebo.+  Na zemlji dotad još nije bilo nikakvog grmlja i još nije niknulo nikakvo poljsko bilje jer Jehova Bog još nije bio pustio kišu na zemlju i nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju.  No sa zemlje se dizala magla* i natapala je svu površinu tla.  Tada je Jehova Bog načinio čovjeka od zemaljskog praha*+ i udahnuo mu u nosnice dah života+ te je čovjek postao živo biće*.+  Jehova Bog načinio* je i vrt u Edenu,+ prema istoku, i ondje je smjestio čovjeka kojeg je stvorio.+  Jehova Bog dao je da iz zemlje nikne svakovrsno drveće koje je lijepo izgledalo te je imalo plodove koji su bili dobri za jelo. Dao je da nikne i drvo života+ usred vrta te drvo spoznaje dobra i zla.+ 10  A iz Edena je tekla rijeka koja je natapala vrt i dijelila se u četiri rijeke. 11  Prvoj je ime Pišon – ona teče oko cijele zemlje Havile, u kojoj ima zlata. 12  Zlato iz te zemlje vrlo je dobro. Ondje ima i smole bdelija* te kamena oniksa. 13  Drugoj rijeci ime je Gihon – ona teče oko cijele zemlje Kuša. 14  Trećoj rijeci ime je Hidekel*+ – ona teče istočno od Asirije.+ A četvrta je rijeka Eufrat.+ 15  Jehova Bog smjestio je čovjeka u edenski vrt da ga obrađuje i brine se o njemu.+ 16  Osim toga, Jehova Bog zapovjedio je čovjeku: “Sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi do sita.+ 17  Ali s drveta spoznaje dobra i zla ne smiješ jesti jer u onaj dan u koji okusiš plod s njega sigurno ćeš umrijeti.”+ 18  Zatim je Jehova Bog rekao: “Nije dobro da čovjek bude sam. Načinit ću mu pomoćnicu, koja će mu biti nadopuna.”+ 19  A Jehova Bog stvarao je od zemlje sve divlje životinje koje žive u polju i sva stvorenja koja lete nebom i dovodio ih je pred čovjeka da vidi kako će koje stvorenje nazvati. I kako je čovjek nazvao koje živo stvorenje*, tako mu je bilo ime.+ 20  Dakle, čovjek je dao imena svim pitomim životinjama i svim stvorenjima koja lete nebom i svim divljim životinjama u polju, ali čovjek nije imao pomoćnicu, koja bi mu bila nadopuna. 21  Zato je Jehova Bog dao da čovjek utone u dubok san i dok je on spavao, uzeo mu je jedno rebro, a to je mjesto zatvorio mesom. 22  I od rebra koje je uzeo čovjeku Jehova Bog načinio je ženu i doveo je čovjeku.+ 23  Tada je čovjek rekao: “Evo napokon kost od mojih kostijui meso od mog mesa. Ženom* neka se zovejer je nastala* od čovjeka!”+ 24  Zato će čovjek ostaviti oca i majku i vezat će se za* svoju ženu i njih dvoje postat će jedno tijelo.+ 25  A oboje su bili goli,+ čovjek i njegova žena, ali nisu se stidjeli.

Bilješke

Dosl.: “sva njihova vojska”.
Ovo je prvo mjesto na kojem se javlja Božje vlastito ime יהוה (JHVH), po kojem se Jehova razlikuje od svih drugih bogova. Vidi dodatak A4.
Ili: “vodena para”.
Ili: “od zemlje”.
Ili: “živa duša”. Hebrejska riječ nefeš (duša) doslovno znači “stvorenje koje diše”. Vidi izraz “duša” u Rječniku.
Ili: “zasadio”.
Riječ je o mirisnoj smoli sličnoj smirni.
Ili: “Tigris”.
Ili: “živu dušu”.
Dosl.: “Čovječicom”.
Ili: “uzeta”.
Ili: “ostat će uz; bit će privržen”.