Izlazak 3:1-22

3  Mojsije je pasao stado svog tasta Jitra,+ koji je bio midjanski svećenik. Kad je jednog dana gonio stado prema zapadnom dijelu pustinje, stigao je do gore pravog Boga, do Horeba.+  Tada mu se ukazao Jehovin anđeo u plamenu gorućeg grma.+ Dok je promatrao taj prizor, vidio je da grm gori, ali ne izgara.  Stoga je Mojsije pomislio: “Prići ću da bolje pogledam taj neobični prizor i vidim zašto grm ne sagorijeva.”  Kad je Jehova vidio kako prilazi da vidi što se događa, pozvao ga je iz grma: “Mojsije! Mojsije!” A on je odvratio: “Evo me!”  Tada mu je rekao: “Ne prilazi bliže! Skini sandale s nogu jer je tlo na kojem stojiš sveto.”  Zatim je nastavio: “Ja sam Bog tvojih praotaca* – Abrahamov Bog,+ Izakov Bog+ i Jakovljev Bog.”+ Mojsije je tada zaklonio lice jer se bojao gledati u pravog Boga.  Jehova je potom rekao: “Vidio sam nevolju svog naroda koji živi u Egiptu i čuo sam kako vape zbog onih koji ih tjeraju na rad. Dobro znam koliko pate.+  Zato ću sići da ih izbavim od Egipćana+ i odvedem ih iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju, u zemlju u kojoj teče med i mlijeko,+ u postojbinu Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca.+  Čuo sam vapaje Izraelaca i vidio sam da ih Egipćani okrutno tlače.+ 10  Zato sada pođi! Šaljem te faraonu da moj narod, Izraelce, izvedeš iz Egipta.”+ 11  Ali Mojsije je rekao pravom Bogu: “Tko sam ja da idem k faraonu i da izvedem Izraelce iz Egipta?” 12  On mu je nato odgovorio: “Ja ću biti s tobom.+ Ovo je znak po kojem ćeš znati da te ja šaljem: kad izvedeš narod iz Egipta, služit ćete pravom Bogu* na ovoj gori.”+ 13  No Mojsije je rekao pravom Bogu: “Ako dođem Izraelcima i kažem im: ‘Bog vaših praotaca poslao me k vama’, a oni me upitaju: ‘Kako mu je ime?’+ što ću im odgovoriti?” 14  Tada je Bog rekao Mojsiju: “Postat Ću Što God Poželim* Postati.”*+ Zatim je dodao: “Ovako kaži Izraelcima: ‘Postat Ću poslao me k vama.’”+ 15  Bog je još rekao Mojsiju: “Ovako kaži Izraelcima: ‘Jehova, Bog vaših praotaca, Abrahamov Bog,+ Izakov Bog+ i Jakovljev Bog,+ poslao me k vama.’ To je moje ime u svu vječnost+ i po njemu će me znati svi naraštaji. 16  Idi i skupi izraelske starješine i reci im: ‘Jehova, Bog vaših praotaca, Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog, ukazao mi se i rekao mi: “Obratio sam pažnju na vas+ i vidio sam kakve patnje doživljavate u Egiptu. 17  Stoga vam obećavam da ću vas izbaviti iz nevolje+ koju vam nanose Egipćani i odvesti vas u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca,+ Perižana, Hivijaca i Jebusejaca,+ u zemlju u kojoj teče med i mlijeko.”’+ 18  Oni će te poslušati.+ Potom ti i izraelski starješine pođite k egipatskom kralju i recite mu: ‘Javio nam se Jehova, Bog Hebreja.+ Stoga te molimo, pusti nas da na tri dana odemo u pustinju* kako bismo ondje prinijeli žrtve Jehovi, svom Bogu.’+ 19  Ali ja dobro znam da vam egipatski kralj neće dopustiti da idete ako ne bude na to primoran*.+ 20  Zato ću ja podignuti svoju ruku i kazniti Egipat svakovrsnim čudima koja ću učiniti u njemu i tek će vas tada kralj pustiti.+ 21  I učinit ću da ovaj narod stekne naklonost Egipćana, pa kad pođete, nipošto nećete poći praznih ruku.+ 22  Svaka žena neka traži od svoje susjede i od žene koja živi u njenoj kući predmete od srebra i zlata te odjeću. I stavite ih na svoje sinove i na svoje kćeri. Tako ćete oplijeniti Egipćane.”+

Bilješke

Dosl.: “tvog oca”.
Ili: “štovat ćete pravog Boga”.
Ili: “Odlučim”.
Moguće i: “da odemo u pustinju, do mjesta koje je udaljeno tri dana hoda”.
Dosl.: “ako ga na to ne primora nečija moćna ruka”.