Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Yehauvas Cov Timkhawv Tej Kev Sib Txoos

Kawm ntxiv txog peb tej kev sib txoos. Nrhiav lub koom txoos uas nyob ze koj.

Nrhiav Qhov Chaw Sib Txoos Uas Nyob Ze Koj

Mus Ua Dabtsi Tom Peb Tej Kev Sib Txoos?

Ib lub lim tiam twg, Yehauvas Cov Timkhawv mus sib txoos 2 zaug. (Henplais 10:24, 25) Thaum mus sib txoos, peb kawm txog tej uas phau Vajlugkub qhia thiab muab tej ntawd coj los siv ua peb lub neej. Peb zoo siab tos txais txhua leej txhua tus tuaj koom nrog peb.

Thaum mus sib txoos yuav muaj ntau zaj lus qhuab qhia ua nug lus teb, li kawm tom tsev kawm ntawv. Thaum pib thiab thaum xaus, peb hu nkauj thiab thov Vajtswv.

Txawm koj tsis yog Yehauvas ib tug Timkhawv los, peb yeej zoo siab tos txais koj tuaj koom nrog peb. Peb zoo siab tos txais txhua tus. Tsis sau nyiaj, tuaj dawb xwb.