Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

PEEM KAM TIAG!

Yehauvas Cov Timkhawv Rooj Sib Txoos 3 Hnub Xyoo 2017

Yehauvas Cov Timkhawv zoo siab caw koj tuaj koom lawv rooj sib txoos 3 hnub.

TEJ YAM TSHWJ XEEB

  • Tej Lus Qhuab Qhia: Tuaj kawm seb Vajtswv yuav pab kom txhua leej txhua tus muaj lub siab ntev thev taus li cas.​—Loos 15:5.

  • Yeeb Yam: Tuaj saib thiab kawm seb phau Vajlugkub thiab lub ntiajteb yuav pab tau peb muaj lub siab tawv thev kev txom nyem li cas.

  • Yeeb Yaj Kiab: Txhua tav su, yuav muaj yeeb yaj kiab ua ntsig txog ib yim neeg uas nco Yexus cov lus tias: “Cia li nco txog Lauj tus pojniam.”​—Luka 17:32.

  • Lus Qhuab Qhia Los Ntawm Phau Vajlugkub: Hnub 7 thaum sawv ntxov, yuav muaj zaj lus qhia hu ua “Tsis Txhob Poob Siab!”

LEEJTWG THIAJ TUAJ KOOM TAU XWB?

Txhua leej txhua tus tuaj koom tau. Tuaj dawb xwb, tsis sau nyiaj.

Mus saib daim kom tswj thiab ib zaj yeeb yaj kiab ntsig txog peb cov rooj sib txoos.

Nrhiav Qhov Chaw Sib Txoos Uas Nyob Ze Koj