Gadé sa ki adan

Mémoryal a sakrifis a Jézi

On fwa an lanné-la, toupatou si latè, nou ka konmémoré sakrifis a Jézi. Nou ka fè sa pas Jézi té mandé disip a-y : « Kontinyé fè sa pou zòt sonjé-mwen » (Luc 22:19). Pwochen komémorasyon-la sé ké

sanmdi 27 maws 2021.

Nou ké kontan vwè-zòt pou évènman èspésyal lasa. Kon pou tout réinyon an nou, toutmoun pé vin. Ou pa bizwen péyé pou antré é pa janmé ni lakèt.