Gadé sa ki adan

« Bon nouvèl a Wayòm-la ké préché toupatou ni moun ka rété si latè » (Matyé 24:14).

Témwen a Jéova : Kimoun nou yé ?

Nou chak ni nasyonalité an-nou, kilti an-nou, lang an-nou, men nou tout ni menm objèktif-la. Sa ki pi enpòwtan pou nou, sé ba Jéova glwa I mérité. Sé dè Bondyé lasa Bib-la ka palé é sé Li ki Kréyatè a tout biten. Nou ka fè éfò pou nou imité Jézi é nou kontan toubòlman yo ka kriyé nou krétyen. Nou chak toujou ka pran tan pou édé moun aprann plis si Labib é si Wayòm a Bondyé. Padavwa nou ka témwagné, kivédi nou ka palé dè Jéova é dè Wayòm a-y, non an-nou sé Témwen a Jéova.

Vizité sit entèwnèt an-nou. Li Labib dirèktèman anlè sit-la. Dékouvè plis biten asi nou é asi kwayans an-nou.

 

Lèson biblik san péyé

Pa ézité mandé on lèson biblik ; i pé fèt lè ou vlé, la ou vlé.

Chèché vidéo

Gadé sa ki ni adan bibliyotèk-a-vidéo an nou.

Réinyon a Témwen a Jéova

Adrès a koté nou ka adoré Bondyé é enfòwmasyon asi réinyon an nou.

Piblikasyon nou chwazi

Dékouvè sa ki toufré sòti é sa fò pa ou raté.

Vidéo an lang èvè sign

Dékouvè Labib grasa vidéo an lang èvè sign.